Prospect Erivedge 150 mg capsule

Substanța activă: vismodegib
Producator: Roche Pharma AG Germania
Clasa ATC: [L01XX]: antineoplazice si imunomodulatoare >> citostatice >> alte citostatice >> alte citostatice

Indicații Erivedge 150 mg capsule:

Erivedge este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu:
• carcinom bazocelular metastatic simptomatic
• carcinom bazocelular avansat local, inadecvat pentru intervenţie chirurgicală sau radioterapie

Contraindicații:

• Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii medicamentului.
• Femei gravide sau care alăptează.
• Femei aflate la vârsta fertilă care nu respectă condiţiile Programului de Prevenire a Sarcinii în cazul tratamentului cu Erivedge.
• Administrarea concomitentă cu sunătoarea (Hypericum perforatum).

Administrare Erivedge 150 mg capsule:

Erivedge trebuie prescris numai de către sau sub supravegherea unui medic specialist cu experienţă în controlul indicaţiei aprobate.
Doze
Doza recomandată este de o capsulă de 150 mg administrată o dată pe zi.
Omiterea dozelor
Dacă o doză este omisă, pacienţii trebuie instruiţi să nu ia doza omisă şi să reia tratamentul cu următoarea doză programată.
Durata tratamentului În studiile clinice, tratamentul cu Erivedge a fost continuat până la progresia bolii sau până la apariţia toxicităţii inacceptabile. Întreruperile de tratament, cu durata de până la 4 săptămâni, au fost permise în funcţie de tolerabilitatea individuală.
Beneficiul continuării tratamentului trebuie evaluat în mod regulat, durata optimă a tratamentului variind pentru fiecare pacient în parte.

Grupe speciale de pacienţi
Pacienţi vârstnici
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu vârsta ≥ 65 de ani. Dintr-un număr total de 138 de pacienţi incluşi în 4 studii clinice în care Erivedge s-a administrat pentru tratamentul carcinomului bazocelular avansat, aproximativ 40% au fost pacienţi cu vârsta ≥ 65 de ani şi nu au fost observate diferenţe globale între aceşti pacienţi şi pacienţii mai tineri, în ceea ce priveşte siguranţa şi eficacitatea.

Pacienţi cu insuficienţă renală şi hepatică
Siguranţa şi eficacitatea Erivedge la pacienţii cu insuficienţă renală şi hepatică nu au fost studiate. Nu sunt disponibile recomandări specifice cu privire la doze pentru aceste grupe de pacienţi. Pacienţii cu insuficienţă renală severă sau insuficienţă hepatică moderată până la severă trebuie monitorizaţi cu atenţie în vederea identificării reacţiilor adverse.

Copii şi adolescenţi
Siguranţa şi eficacitatea Erivedge la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Nu sunt date disponibile. Din motive legate de siguranţă. Erivedge nu trebuie utilizat la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

Mod de administrare
Erivedge este destinat administrării orale. Capsulele trebuie înghiţite întregi, cu apă, cu sau fără alimente.

Pentru a evita expunerea accidentală a pacienţilor şi a personalului medical, capsulele nu trebuie deschise.

Compoziție Erivedge 150 mg capsule:

Fiecare capsulă conţine vismodegib 150 mg.
Excipient cu efect cunoscut: Fiecare capsulă conţine lactoză monohidrat 71,5 mg per capsulă.

Conţinutul capsulei
Celuloză microcristalină Lactoză monohidrat Laurilsulfat de sodiu Povidonă Amidonglicolat de sodiu (tip A) Talc Stearat de magneziu
Învelişul capsulei Oxid negru de fer (E 172) Oxid roşu de fer (E 172) Dioxid de titan (E 171) Gelatină
Cerneală de imprimare Glazură de shellac Oxid negru de fer (E 172)

Precauții:

Moarte embrio-fetală sau malformaţii congenitale severe Erivedge poate cauza moarte embrio-fetală sau malformaţii congenitale severe dacă este administrat unei femei gravide. Inhibitorii căii Hedgehog, cum este vismodegib, s-au dovedit a fi embriotoxici şi/sau teratogeni la mai multe specii de animale şi pot cauza malformaţii severe, inclusiv anomalii cranio-faciale, defecte ale liniei mediane şi ale membrelor. Erivedge nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.
Criterii pentru o femeie aflată în perioada fertilă (FPF) O FPF se defineşte, în Programul de Prevenire a Sarcinii în cazul tratamentului cu Erivedge, ca:
• o femeie matură din punct de vedere sexual care
• a avut menstruaţie oricând în ultimele 12 luni consecutive,
• nu a fost supusă unei histerectomii sau unei ovarectomii bilaterale, sau o femeie care nu prezintă insuficienţă ovariană prematură permanentă confirmată medical,
• nu prezintă genotipul XY, sindromul Turner sau agenezie uterină,
• devine amenoreică după ce a urmat un tratament pentru cancer, inclusiv tratamentul cu Erivedge.
Consiliere Pentru o FPF Erivedge este contraindicat la o FPF care nu respectă condiţiile Programului de Prevenire a Sarcinii în cazul tratamentului cu Erivedge.

O FPF trebuie să înţeleagă că:
• Erivedge prezintă risc teratogen asupra fătului,
• Ea nu trebuie să utilizeze Erivedge dacă este gravidă sau intenţionează să rămână gravidă,
• Ea trebuie să efectueze, sub îndrumarea personalului medical, un test de sarcină al cărui rezultat să fie negativ, cu cel mult 7 zile înaintea începerii tratamentului cu Erivedge,
• Ea trebuie să efectueze un test de sarcină al cărui rezultat să fie negativ, în fiecare lună în timpul tratamentului, chiar dacă a devenit amenoreică,
• Ea nu trebuie să rămână gravidă în timpul tratamentului cu Erivedge şi timp de 24 luni după administrarea ultimei doze din acest medicament,
• Ea trebuie să fie capabilă să respecte măsurile de contracepţie eficiente,
• Ea trebuie să utilizeze două metode de contracepţie recomandate în timpul tratamentului cu Erivedge, cu excepţia cazului în care se angajează să nu aibă contacte sexuale (abstinenţă),
• Ea trebuie să se adreseze personalului medical dacă oricare dintre următoarele situaţii are loc în timpul tratamentului sau în decursul a 24 luni de la administrarea ultimei doze a tratamentului:
• dacă rămâne gravidă sau suspectează, din orice motiv, că este gravidă,
• dacă constată absenţa menstruaţiei,
• dacă încetează să utilizeze metodele de contracepţie, cu excepţia cazului în care se angajează să nu aibă contacte sexuale (abstinenţă),
• dacă are nevoie să schimbe metoda de contracepţie în timpul tratamentului,
• Ea nu trebuie să alăpteze în timpul tratamentului cu Erivedge şi timp de 24 luni după administrarea ultimei doze din acest medicament.

Pentru bărbaţi Vismodegib se regăseşte în lichidul seminal. Pentru a evita posibilitatea expunerii fetale în timpul sarcinii, un pacient bărbat trebuie să înţeleagă că:
• Erivedge prezintă risc teratogen asupra fătului, dacă are contacte sexuale neprotejate cu o femeie gravidă,
• El trebuie să utilizeze întotdeauna metodele de contracepţie recomandate,
• El se va adresa personalului medical dacă partenera sa rămâne gravidă în timpul tratamentului acestuia cu Erivedge sau în decurs de 2 luni după administrarea ultimei doze din acest medicament.

Pentru personalul medical (HCP)
Personalul medical trebuie să educe pacienţii astfel încât aceştia să înţeleagă şi să accepte toate condiţiile Programului de Prevenire a Sarcinii în cazul tratamentului cu Erivedge.

Contracepţia FPF Pacientele trebuie să utilizeze două metode de contracepţie recomandate, inclusiv o metodă cu eficienţă ridicată şi o metodă de barieră, în timpul tratamentului cu Erivedge şi timp de 24 luni după administrarea ultimei doze din acest medicament.

Bărbaţi
Pacienţii trebuie să utilizeze întotdeauna un prezervativ (cu spermicid, dacă este disponibil), chiar şi în cazul în care acesta a efectuat o vasectomie, atunci când are contacte sexuale cu partenera sa în timpul tratamentului cu Erivedge şi timp de 2 luni după administrarea ultimei doze din acest medicament.

Testarea sarcinii O
FPF trebuie să efectueze un test de sarcină supervizat medical, sub îndrumarea personalului medical, cu cel mult 7 zile înaintea iniţierii tratamentului şi în fiecare lună, în timpul tratamentului. Testele de sarcină trebuie să aibă o sensibilitate minimă de 25 mili UI/ml, în funcţie de disponibilitatea lor la nivel local. Pacientele care prezintă amenoree în timpul tratamentului cu Erivedge trebuie să continue testarea lunară a sarcinii pe tot parcursul tratamentului.
Restricţii privind prescrierea şi eliberarea pentru FPF
Prima prescriere şi eliberare de Erivedge trebuie să aibă loc în decurs de 7 zile de la efectuarea unui test de sarcină al cărui rezultat a fost negativ. Prescripţiile medicale cu Erivedge trebuie limitate la 28 de zile de tratament, iar continuarea tratamentului trebuie să necesite o nouă prescripţie medicală.
Materiale educaţionale
Pentru a ajuta profesioniştii din domeniul sănătăţii şi pacienţii să evite expunerea embrională şi fetală la Erivedge, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă va furniza materiale educaţionale (Programul de Prevenire a Sarcinii în cazul tratamentului cu Erivedge) pentru a evidenţia riscurile potenţiale asociate utilizării Erivedge.

Efectele asupra dezvoltării postnatale
A fost demonstrat că vismodegib produce modificări severe ireversibile asupra creşterii dinţilor (degenerare/necroza odontoblaştilor, formarea de chisturi cu lichid în pulpa dentară, calcifierea canalului radicular şi hemoragie) şi asupra închiderii cartilajului de creştere epifizar, la diferite specii de animale. Aceste rezultate indică un risc potenţial de oprire a creşterii în înălţime şi deformări ale dinţilor la sugari şi copii.
Donarea de sânge Pacienţii nu trebuie să doneze sânge în timpul tratamentului cu Erivedge şi timp de 24 luni după administrarea ultimei doze de medicament.

Donarea de spermă
Pacienţii bărbaţi nu trebuie să doneze spermă în timpul tratamentului cu Erivedge şi timp de 2 luni după administrarea ultimei doze de medicament.
Interacţiuni Tratamentul concomitent cu inductori puternici ai CYP (de exemplu rifampicină, carbamazepină sau fenitoină ) trebuie evitat deoarece nu poate fi exclus riscul de scădere a concentraţiei plasmatice şi a eficacităţii vismodegibului.

Carcinom cutanat cu celule scuamoase (cuSCC)
Pacienţii cu CBC avansat prezintă un risc crescut de dezvoltare a cuSCC. Au fost raportate cazuri de cuSCC la pacienţii cu CBC avansat trataţi cu Erivedge. Nu a fost stabilit dacă apari ia cuSCC este asociată tratamentului cu Erivedge. Prin urmare, toţi pacienţii trebuie monitorizaţi în timpul tratamentului cu Erivedge şi cuSCC trebuie tratat conform terapiei standard.

Precauţii suplimentare
Pacienţii trebuie instruiţi să nu dea niciodată acest medicament unei alte persoane. La finalul tratamentului, orice capsule neutilizate trebuie eliminate imediat de către pacient în conformitate cu reglementările locale (dacă se aplică, de exemplu, prin restituirea capsulelor farmacistului sau medicului).

Excipienţi
Capsulele de Erivedge conţin lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, hipolactazie primară sau malabsorbţie de glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament. Acest medicament conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic “nu conţine sodiu”.

Atenționări:

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Erivedge nu are nicio influenţă sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Reacții adverse ale Erivedge 150 mg capsule:

Rezumatul profilului de siguranţă Cele mai frecvente reacţii adverse (RA) care au apărut la ≥ 30% dintre pacienţi, au fost spasmele musculare (74,6%), alopecia (65,9%), disgeuzia (58,7%), scăderea ponderală (50,0%), fatigabilitatea (47,1%), greaţa (34,8%) şi diaree (33,3%).

Lista reacţiilor adverse prezentate sub formă de tabel RA sunt prezentate în tabelul 1 de mai jos, în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe (ASO) şi de frecvenţa absolută. Frecvenţele sunt definite astfel: Foarte frecvente (≥ 1/10) Frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10) Mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100) Rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000) Foarte rare (< 1/10000) În fiecare grup de frecvenţă, RA sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Siguranţa Erivedge a fost evaluată în studii clinice cu 138 de pacienţi trataţi pentru carcinom bazocelular avansat (CBCa), care include atât CBC metastatic (CBCm) cât şi CBC avansat local (CBCal).

În patru studii clinice deschise, de fază 1 şi 2, pacienţii au fost trataţi cu cel puţin o doză de Erivedge administrat ca monoterapie, în doze ≥ 150 mg.

În studiile clinice, dozele > 150 mg nu au determinat concentraţii plasmatice mai ridicate, iar pacienţii cărora li s-au administrat doze > 150 mg au fost incluşi în analiză. În general, profilul de siguranţă observat a fost uniform în rândul pacienţilor cu CBCm şi la cei cu CBCla, aşa cum este descris mai jos.

Tabel 1 RA apărute la pacienţii trataţi cu Erivedge în timpul studiilor clinice
Clasificarea MedDRA pe ASO Foarte frecvente Frecvente Investigaţii diagnostice Valori crescute ale enzimelor hepatice**
Tulburări metabolice şi de nutriţie Scădere a apetitului Deshidratare Hiponatremie

Tulburări ale sistemului nervos Disgeuzie Ageuzie Hipogeuzie

Tulburări gastro-intestinale Greaţă Diaree Constipaţie Vărsături Dispepsie Durere în partea superioară a abdomenului Durere abdominală

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Alopecie Prurit Erupţie cutanată tranzitorie Madaroză Creştere anormală a părului

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv Spasme musculare Artralgie Durere la nivelul extremităţilor Durere de spate Durere musculo-scheletală la nivelul pieptului Mialgie Durere în flanc Durere musculo-scheletală

Tulburări ale aparatului genital şi ale sânului Amenoree*
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Scădere ponderală Fatigabilitate Durere Astenie

Toate raportările au la bază RA de toate gradele, în conformitate cu Criteriile de Terminologie Comună pentru Evenimente Adverse ale Institutului Naţional de Cancer versiunea 3.0, cu excepţia cazurilor în care este precizat altfel.

*Din cele 138 de paciente cu CBC avansat, 10 au fost FPF. La 3 dintre acestea a fost raportată amenoreea (30%). MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities (Dicţionar medical pentru activităţi de reglementare).

**Include termenii preferaţi: rezultate anormale ale testelor pentru funcţia ficatului, creştere a bilirubinei din sânge, creştere a gama-glutamil transferazei, creştere a valorii serice a aspartat aminotransferazei, creştere a valorii serice a fosfatazei alcaline, creştere a valorilor serice ale enzimelor hepatice.

Supradozajul:

Erivedge a fost administrat în doze de 3,6 ori mai mari decât doza zilnică recomandată, de 150 mg. Nu s-au observat creşteri ale concentraţiei plasmatice de vismodegib sau fenomene de toxicitate în decursul acestor studii clinice.

Interacțiuni cu alte medicamente:

Efectele medicamentelor administrate concomitent asupra vismodegibului
Medicamentele care modifică pH-ul la nivelul tractului gastro-intestinal (GI) superior (de exemplu, inhibitorii pompei de protoni, antagoniştii receptorilor H2 şi antiacidele) pot modifica solubilitatea vismodegibului şi îi pot reduce biodisponibilitatea. Cu toate acestea, nu a fost efectuat niciun studiu clinic pentru a evalua efectele medicamentelor care modifică pH-ul gastric asupra expunerii sistemice la vismodegib. Creşterea dozei de vismodegib atunci când este administrat concomitent cu astfel de medicamente este puţin probabil să compenseze scăderea expunerii. Atunci când vismodegib este administrat concomitent cu un inhibitor al pompei de protoni, un antagonist al receptorului H2 sau cu un antiacid, expunerea sistemică la vismodegib poate scădea, efectul asupra eficacităţii vismodegibului fiind necunoscut. Acelaşi efect potenţial poate apărea şi la pacienţii cu aclorhidrie.

Studiile in vitro indică faptul că vismodegib este un substrat pentru transportorul de eflux glicoproteina P (gp-P) şi pentru enzimele CYP2C9 şi CYP3A4, implicate în metabolizarea medicamentelor. Atunci când vismodegib este administrat concomitent cu medicamente care inhibă gp-P (de exemplu claritromicină, eritromicină, azitromicină, verapamil, ciclosporină), CYP2C9 (amiodaronă, fluconazol sau miconazol) sau CYP3A4 (boceprevir, claritromicină, conivaptan, indinavir, itraconazol, ketoconazol, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, posaconazol, ritonavir, saquinavir, telaprevir, telitromicină sau voriconazol), expunerea sistemică la vismodegib şi incidenţa reacţiilor adverse pot fi crescute. Atunci când vismodegib este administrat concomitent cu inductori ai CYP (rifampicină, carbamazepină, fenitoină, sunătoare), expunerea la vismodegib poate fi scăzută.

Efectele vismodegibului asupra medicamentelor administrate concomitent
Steroizi contraceptivi Rezultatele studiului privind interacţiunile medicament-medicament efectuat la pacienţii cu cancer au demonstrat că expunerea sistemică la etinilestradiol şi noretindronă nu se modifică atunci când acestea se administrează concomitent cu vismodegib.
Cu toate acestea, studiul privind interacţiunile s-a desfăşurat pe o perioadă de numai 7 zile şi nu poate fi exclus faptul că, în cazul tratamentului îndelungat cu vismodegib, acesta din urmă acţionează ca un inductor al enzimelor care metabolizează steroizii contraceptivi. Inducţia poate determina scăderi ale expunerii sistemice a steroizilor contraceptivi şi poate scădea astfel eficacitatea contraceptivelor.

Efectele asupra enzimelor şi transportorilor specifici Studiile in vitro indică faptul că vismodegib are potenţialul de a se comporta ca un inhibitor al proteinei rezistente la cancerul mamar (BCRP). Datele privind interacţiunea in vivo nu sunt disponibile. Nu poate fi exclus ca vismodegib să determine creşterea expunerii la medicamentele transportate de această proteină, cum sunt rosuvastatină, topotecan şi sulfasalazină. Administrarea concomitentă cu aceste medicamente trebuie efectuată cu atenţie deoarece poate fi necesară ajustarea dozei.

In vitro, CYP2C8 a fost cea mai sensibilă izoformă CYP în ceea ce priveşte inhibiţia acesteia de către vismodegib. Cu toate acestea, rezultatele studiului privind interacţiunile efectuat la pacienţii cu cancer au demonstrat că expunerea sistemică la rosiglitazonă (un substrat pentru CYP2C8) nu se modifică atunci când aceasta se administrează concomitent cu vismodegib.
Prin urmare, in vivo, inhibiţia enzimelor CYP de către vismodegib poate fi exclusă.
In vitro, vismodegib este un inhibitor al OATP1B1. Nu poate fi exlus faptul că vismodegib poate creşte expunerea la substraturi ale OATP1B1 cum sunt bosentan, glibenclamid, repanglinid, valsartan şi statine. În special, o atenţie sporită este necesară dacă vismodegib este administrat în asociere cu o statină.

Administrarea de Erivedge 150 mg capsule în sarcină / alaptare:

Femei aflate în perioada fertilă (FPF)
Femeile care utilizează Erivedge nu trebuie să fie gravide sau să rămână gravide în timpul tratamentului şi timp de 24 luni după administrarea ultimei doze a acestui medicament, din cauza riscului de moarte embrio-fetală sau a malformaţiilor congenitale severe determinate de vismodegib.

Erivedge este contraindicat la FPF care nu respectă condiţiile Programului de Prevenire a Sarcinii în cazul tratamentului cu Erivedge.

În cazul apariţiei sarcinii sau absenţei menstruaţiei
Dacă pacienta rămâne gravidă, constată absenţa menstruaţiei sau suspectează, din orice motiv, că este gravidă, trebuie să-şi informeze imediat medicul curant. Absenţa îndelungată a menstruaţiei în timpul tratamentului cu Erivedge presupune existenţa unei sarcini, până la evaluarea şi confirmarea medicală ulterioară.

Contracepţia la femei şi bărbaţi
Femei aflate în perioada fertilă (FPF) FPF trebuie să se conformeze măsurilor contraceptive eficiente. Ea trebuie să utilizeze două metode de contracepţie recomandate, inclusiv o metodă cu eficienţă ridicată şi o metodă de barieră, în timpul tratamentului cu Erivedge şi timp de 24 luni după administrarea ultimei doze de medicament. FPF la care mentruaţiile sunt neregulate sau absente, trebuie să urmeze toate sfaturile privind contracepţia eficace.

Bărbaţi
Vismodegib se regăseşte în lichidul seminal. În timpul tratamentului cu Erivedge şi timp de 2 luni după administrarea ultimei doze din cadrul tratamentului, pentru a evita posibilitatea expunerii fetale în timpul sarcinii, pacienţii bărbaţi trebuie să utilizeze întotdeauna prezervativul (cu spermicid, dacă este disponibil) atunci când au contacte sexuale cu o femeie, chiar şi după vasectomie.

Sunt recomandate următoarele metode de contracepţie cu eficienţă ridicată:
• Injecţia hormonală cu efect depot,
• Sterilizare a trompelor uterine,
• Vasectomia,
• Dispozitivul intrauterin (DIU).

Sunt recomandate următoarele metode de barieră:
• Orice prezervativ masculin (cu spermicid, dacă este disponibil),
• Diafragma (cu spermicid, dacă este disponibilă).

Sarcina
Erivedge poate cauza moarte embrio-fetală sau malformaţii congenitale severe atunci când este administrat la o femeie gravidă. S-a demonstrat că inhibitorii căii Hedgehog, cum este vismodegib, sunt embriotoxici şi/sau teratogeni la mai multe specii de animale şi pot cauza malformaţii severe, inclusiv anomalii cranio-faciale, defecte ale liniei mediane şi defecte ale membrelor. În cazul apariţiei sarcinii la o femeie aflată sub tratament cu Erivedge, tratamentul trebuie oprit imediat.

Alăptarea
Nu se cunoaşte măsura în care Erivedge se excretează în laptele uman. Femeile nu trebuie să alăpteze în timpul tratamentului cu Erivedge şi timp de 24 luni după administrarea ultimei doze de medicament, din cauza potenţialului acestuia de a determina tulburări grave de dezvoltare.

Fertilitatea
Nu au fost efectuate studii specifice privind evaluarea potenţialului Erivedge de a afecta fertilitatea. Cu toate acestea, datele din studiile de la şobolani şi câini indică faptul că, fertilitatea bărbaţilor şi a femeilor poate fi afectată ireversibil de tratamentul cu Erivedge. Suplimentar, la FPF incluse în studiile clinice a fost observată amenoreea. Înainte de începerea tratamentului cu Erivedge, strategiile de conservare a fertilităţii trebuie discutate cu FPF.

Prezentare ambalaj:

Flacon din HDPE cu capac cu filet securizat pentru copii, care conţine 28 capsule. Fiecare cutie conţine un flacon.

Condiții de păstrare:

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.
Medicamente cu indicații asemănătoare cu Erivedge 150 mg capsule(din aceeași clasă):
Dacă ați descoperit inexactități în prospectul Erivedge 150 mg capsule vă rugăm să ne sesizați printr-un mesaj rapid de pe pagina de contact. Mulțumim anticipat!
Echipa ROmedic nu încurajează autotratamentul. Este foarte periculos să luați medicație fără indicația medicului. Nu există medicament "sigur", toate au efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale. Prospectul medicamentului nu este suficient...există medicamente care pot fi nocive doar în anumite condiții, nespecificate pe prospect. ROmedic nu își asumă responsabilitatea asupra efectelor pe care acest site le are asupra vizitatorilor.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.