Prospect Xagrid 0,5 mg, capsule

Substanța activă: anagrelidum
Clasa ATC: [L01XX]: antineoplazice si imunomodulatoare >> citostatice >> alte citostatice >> alte citostatice
Grupa farmaceutică: alte medicamente antineoplazice

Indicații Xagrid 0,5 mg, capsule:

Xagrid este indicat pentru reducerea numărului crescut de trombocite în cazul pacienţilor cu risc de trombocitemie esenţială (TE), care nu tolerează tratamentul existent sau al căror număr mare de trombocite nu este redus la o valoare acceptabilă de tratamentul care li se administrează.

Pacient cu risc
Un pacient cu risc de trombocitemie esenţială prezintă una sau mai multe dintre caracteristicile următoare:
• vârsta > 60 de ani sau
• numărul trombocitelor > 1000 x 109/l sau
• antecedente de evenimente trombo-hemoragice.

Contraindicații:

Hipersensibilitate la anagrelidă sau la oricare dintre excipienţi.
Pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată sau severă.
Pacienţi cu insuficienţă renală moderată sau severă (clearance al creatininei < 50 ml/min).

Administrare Xagrid 0,5 mg, capsule:

Tratamentul cu capsule de Xagrid trebuie iniţiat de un clinician cu experienţă în abordarea terapeutică a trombocitemiei esenţiale.

Doza iniţială recomandată de anagrelidă este 1 mg pe zi, care trebuie administrată oral, împărţită în două doze (0,5 mg pe doză).

Doza iniţială trebuie menţinută cel puţin o săptămână. După o săptămână, doza poate fi scăzută gradat, pentru fiecare pacient, pentru a obţine doza minimă eficace necesară pentru a reduce şi/sau menţine un număr al trombocitelor sub 600 x 109/l şi, în mod ideal, la valori cuprinse între 150 x 109/l şi 400 x 109/l. Creşterea dozei nu trebuie să depăşească 0,5 mg pe zi în oricare săptămână, iar doza unică maximă recomandată nu trebuie să depăşească 2,5 mg. În timpul desfăşurării studiului clinic, au fost utilizate doze de 10 mg pe zi.

Efectele tratamentului cu anagrelidă trebuie monitorizate periodic (vezi pct. 4.4). Dacă doza iniţială este > 1 mg pe zi, numărul trombocitelor trebuie verificat o dată la două zile în timpul primei săptămâni de tratament şi cel puţin o dată pe săptămână după aceea, până se obţine o doză de întreţinere stabilă. De obicei, se observă o reducere a numărului trombocitelor în 14 până la 21 de zile de la începerea tratamentului, iar la majoritatea pacienţilor se observă şi se menţine un răspuns terapeutic adecvat la o doză de 1 până la 3 mg pe zi.

Vârstnici
Diferenţele farmacocinetice observate între pacienţii cu TE vârstnici şi tineri nu justifică un regim diferit de instituire a tratamentului sau diferenţe în ceea ce priveşte paşii de stabilire treptată a dozei, pentru atingerea unui regim de tratament cu anagrelidă optimizat pentru fiecare pacient în parte.

În timpul desfăşurării studiului clinic, aproximativ 50% dintre pacienţii trataţi cu anagrelidă aveau vârsta peste 60 de ani şi la aceşti pacienţi nu au fost necesare modificări specifice ale dozei datorită vârstei. Cu toate acestea, conform aşteptărilor, pacienţii din această grupă de vârstă au prezentat o incidenţă dublă a evenimentelor adverse grave (în principal cardiace).

Insuficienţă renală
În prezent, nu există date farmacocinetice specifice pentru această grupă de pacienţi şi potenţialele riscuri şi beneficii ale tratamentului cu anagrelidă la pacienţii cu insuficienţă renală trebuie evaluate înainte de începerea tratamentului.

Insuficienţă hepatică
În prezent, nu există date farmacocinetice specifice pentru această grupă de pacienţi. Totuşi, metabolismul hepatic reprezintă calea principală a eliminării medicamentului şi, de aceea, se aşteaptă ca funcţia hepatică să influenţeze acest proces. În consecinţă, se recomandă ca pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată sau severă să nu fie trataţi cu anagrelidă. Potenţialele riscuri şi beneficii ale tratamentului cu anagrelidă la pacienţii cu insuficienţă a hepatică uşoară trebuie evaluate înainte de începerea tratamentului.

Pacienţi copii şi adolescenţi:
Experienţa utilizării la copii este limitată; anagrelida trebuie utilizată cu precauţie la acest grup de pacienţi.

Compoziție Xagrid 0,5 mg, capsule:

Fiecare capsulă conţine anagrelidă 0,5 mg (sub formă de clorhidrat de anagrelidă).

Excipienţi
Fiecare capsulă conţine lactoză monohidrat (53,7 mg) şi lactoză anhidră (65,8 mg).

Lista excipienţilor:
Conţinutul capsulei
Povidonă (E1201)
Lactoză anhidră
Lactoză monohidrat
Celuloză microcristalină (E460)
Crospovidonă
Stearat de magneziu

Capsula
Gelatină
Dioxid de titan (E171)

Cerneala de imprimare
Shellac
Amoniac concentrat
Hidroxid de potasiu (E525)
Oxid negru de fer (E172)

Precauții:

Insuficienţă hepatică
La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară, înainte de începerea tratamentului, trebuie evaluate potenţialele riscuri şi beneficii ale terapiei cu anagrelidă. Tratamentul nu este recomandat pacienţilor cu valori mari ale transaminazelor (> 5 ori faţă de limita superioară a valorilor normale).

Insuficienţă renală
La pacienţii cu insuficienţă renală, înainte de începerea tratamentului, trebuie evaluate riscurile potenţiale şi beneficiile terapiei cu anagrelidă.

Monitorizare
Tratamentul necesită supravegherea clinică atentă a pacientului, care va include analize complete ale sângelui (hemoglobina şi numărul leucocitelor şi trombocitelor) şi evaluarea funcţiei hepatice (ALT şi AST) şi a funcţiei renale (creatininemia şi ureea).

Trombocite
Numărul trombocitelor va creşte în decurs de 4 zile de la întreruperea tratamentului cu capsule de Xagrid şi va reveni la valorile dinaintea tratamentului în decurs de 10 până la 14 zile.

Cardiovasculare
Au fost raportate cazuri de cardiomegalie şi insuficienţă cardiacă congestivă.
Anagrelida trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii de orice vârstă cu afecţiuni cardiace cunoscute sau suspectate şi numai în cazul în care beneficiile potenţiale ale tratamentului depăşesc potenţialele riscuri. Anagrelida este un inhibitor al fosfodiesterazei III AMP ciclice şi, datorită efectelor inotrop pozitive, înainte de începerea tratamentului, se recomandă un examen cardiovascular (inclusiv investigaţii avansate, cum sunt ecocardiografie, electrocardiogramă). Pacienţii trebuie monitorizaţi în timpul tratamentului pentru dovezi ale efectelor cardiovasculare care pot necesita examene şi investigaţii cardiovasculare suplimentare.

Pacienţi copii şi adolescenţi
Sunt disponibile date limitate cu privire la utilizarea anagrelidei la copii, iar anagrelida trebuie utilizată cu precauţie la această grupă de pacienţi.

Interacţiuni relevante din punct de vedere clinic
Anagrelida este un inhibitor al fosfodiesterazei III AMP ciclice (PDE III). Nu se recomandă utilizarea concomitentă a anagrelidei cu alţi inhibitori ai PDE III, cum sunt: milrinonă, amrinonă, enoximonă, olprinonă şi cilostazol.

Excipienţi
Xagrid conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie al glucozei-galactozei nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Atenționări:

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.
În studiile clinice, s-au raportat frecvent ameţeli. Pacienţilor li se recomandă să nu conducă vehicule sau să folosească utilaje în timpul tratamentului cu Xagrid dacă au ameţeli.

Reacții adverse ale Xagrid 0,5 mg, capsule:

Siguranţa anagrelidei a fost examinată în 4 studii clinice deschise. În 3 dintre studii, 942 pacienţi cărora li s-a administrat anagrelidă la o doză medie de aproximativ 2 mg pe zi au fost evaluaţi din punctul de vedere al siguranţei. În aceste studii, la 22 pacienţi li s-a administrat anagrelidă timp de până la 4 ani.

În studiul ulterior, 3660 pacienţi cărora li s-a administrat anagrelidă la o doză medie de aproximativ 2 mg pe zi au fost examinaţi din punctul de vedere al siguranţei. În acest studiu, la 34 pacienţi li s-a administrat anagrelidă timp de până la 5 ani. Reacţiile adverse raportate cel mai frecvent în legătură cu medicamentul au fost cefaleea, care a apărut la aproximativ 14% din cazuri, palpitaţiile, care au apărut la aproximativ 9%, retenţia lichidelor şi greaţa, ambele apărând la aproximativ 6%, şi diareea, care a apărut la 5% dintre pacienţi. Având în vedere proprietăţile farmacologice ale anagrelidei (inhibarea PDE III), se aşteaptă apariţia acestor reacţii adverse la medicament. Stabilirea treptată a dozei poate ajuta la diminuarea acestor reacţii.

Pentru clasificarea frecvenţei reacţiilor adverse la medicament a fost utilizată următoarea convenţie:
Foarte frecvente (≥ 1/10);
Frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10);
Mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100);
Rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000);
Foarte rare (< 1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tulburări hematologice şi limfatice
Frecvente: Anemie
Mai puţin frecvente: Trombocitopenie, pancitopenie, echimoze, hemoragie

Tulburări metabolice şi de nutriţie
Frecvente: Retenţie de lichid
Mai puţin frecvente: Edem, pierdere în greutate
Rare: Creştere în greutate

Tulburări ale sistemului nervos
Foarte frecvente: Cefalee
Frecvente: Ameţeli
Mai puţin frecvente: Parestezie, insomnie, depresie, confuzie, hipoestezie, nervozitate, xerostomie, amnezie
Rare: Somnolenţă, coordonare anormală, dizartrie, migrenă

Tulburări oculare
Rare:

Tulburări acustice şi vestibulare
Rare: Tinitus

Tulburări cardiace
Frecvente: Mai puţin frecvente:
Vedere anormală, diplopie
Palpitaţii, tahicardie
Insuficienţă cardiacă congestivă, hipertensiune arterială, aritmie, fibrilaţie
atrială, tahicardie supraventriculară, tahicardie ventriculară, sincopă
Angină pectorală, infarct miocardic, cardiomegalie, cardiomiopatie, efuziune pericardică, vasodilataţie, hipotensiune posturală

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
Mai puţin frecvente: Dispnee, epistaxis, efuziune pleurală, pneumonie
Rare: Hipertensiune pulmonară, infiltrate pulmonare
Cu frecvenţă necunoscută: Alveolită alergică

Tulburări gastro-intestinale
Frecvente: Greaţă, diaree, dureri abdominale, flatulenţă, vărsături
Mai puţin frecvente: Dispepsie, anorexie, pancreatită, constipaţie, hemoragie gastro-intestinală, tulburări gastro-intestinale
Rare: Colită, gastrită, sângerare gingivală

Tulburări hepatobiliare
Mai puţin frecvente: Valori crescute ale enzimelor hepatice
Cu frecvenţă necunoscută: Hepatită

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Frecvente: Erupţii cutanate tranzitorii
Mai puţin frecvente: Alopecie, modificări de culoare ale pielii, prurit
Rare: Tegumente uscate

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv
Mai puţin frecvente: Mialgie, artralgie, dureri de spate

Tulburări renale şi ale căilor urinare
Mai puţin frecvente: Impotenţă
Rare: Nicturie, insuficienţă renală
Cu frecvenţă necunoscută: Nefrită tubulo-interstiţială

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Frecvente: Oboseală
Mai puţin frecvente: Dureri toracice, slăbiciune, frisoane, stare generală de rău, febră
Rare: Astenie, dureri, sindrom pseudo-gripal

Investigaţii diagnostice
Rare: Creşterea creatininemiei

Supradozajul:

A existat un număr mic de cazuri de supradozaj intenţionat cu anagrelidă, raportate după punerea pe piaţă. Simptomele raportate includ tahicardia sinusală şi vărsăturile. Simptomele au fost îndepărtate prin abordare terapeutică uzuală.

Nu a fost identificat un anumit antidot pentru anagrelidă. În caz de supradozaj, este necesară supravegherea clinică atentă a pacientului; acest lucru include monitorizarea numărului de trombocite pentru trombocitopenie. Doza trebuie redusă sau stopată, după caz, până când numărul trombocitelor revine între limitele normale.

S-a arătat că Xagrid, la doze mai mari decât cele recomandate, produce scăderi ale tensiunii arteriale cu cazuri ocazionale de hipotensiune arterială. O doză unică de 5 mg anagrelidă poate conduce la o scădere a tensiunii arteriale, de obicei însoţită de ameţeli.

Interacțiuni cu alte medicamente:

Au fost efectuate puţine studii farmacocinetice şi/sau farmacodinamice care să investigheze posibilele interacţiuni între anagrelidă şi alte medicamente.

Interacţiuni cu medicamente: efectele altor substanţe asupra anagrelidei
• Anagrelida este metabolizată în principal de către CYP1A2. Se ştie că CYP1A2 este inhibat de mai multe medicamente, inclusiv fluvoxamină şi omeprazol, iar aceste medicamente ar putea, teoretic, să influenţeze în mod negativ eliminarea anagrelidei.
• Studiile de interacţiune in vivo efectuate la oamenilor au demonstrat că digoxina şi warfarina nu afectează proprietăţile farmacocinetice ale anagrelidei.

Interacţiuni cu medicamente: efectele anagrelidei asupra altor substanţe
• Anagrelida prezintă o acţiune inhibitoare limitată asupra CYP1A2, ceea ce poate prezenta un
potenţial teoretic pentru interacţiunea cu alte medicamente administrate simultan care împart acelaşi mecanism de eliminare, de exemplu, teofilina.
• Anagrelida este un inhibitor al PDE III. Efectele medicamentelor cu proprietăţi similare, cum sunt inotropele milrinonă, enoximonă, amrinonă, olprinonă şi cilostazol, pot fi exacerbate de anagrelidă.
• Studiile de interacţiune in vivo la oameni au demonstrat că anagrelida nu afectează proprietăţile farmacocinetice ale digoxinei sau warfarinei.
• La dozele recomandate pentru utilizare în tratamentul trombocitemiei esenţiale, anagrelida poate amplifica efectele altor medicamente care inhibă sau modifică funcţia trombocitelor, de exemplu, acidul acetilsalicilic.

În cadrul unui studiu clinic de interacţiune medicamentoasă, desfăşurat la subiecţi sănătoşi, administrarea concomitentă a anagrelidei în doze repetate de 1 mg o dată pe zi şi a acidului acetilsalicilic 75 mg o dată pe zi poate mări efectul antiagregant plachetar al fiecărui medicament în comparaţie cu administrarea numai a acidului acetilsalicilic. La unii pacienţi cu TE, cărora li s-a administrat tratament concomitent cu acid acetilsalicilic şi anagrelidă, au apărut hemoragii majore. Prin urmare trebuie evaluate riscurile posibile ale utilizării conomitente ale anagrelidei şi acidului acetilsalicilic, în special la pacienţii cu un profil mare de risc hemoragic înaintea iniţierii tratamentului.
Anagrelida poate provoca tulburări intestinale în cazul unor pacienţi şi poate compromite absorbţia contraceptivelor hormonale orale.

Interacţiuni cu alimente
• Alimentele întârzie absorbţia anagrelidei, dar nu modifică în mod semnificativ expunerea sistemică.
• Efectele alimentelor asupra biodisponibilităţii nu sunt considerate relevante din punct de vedere clinic pentru utilizarea anagrelidei.

Administrarea de Xagrid 0,5 mg, capsule în sarcină / alaptare:

Sarcina
Nu există date adecvate privind utilizarea anagrelidei la femeile gravide.
Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere. Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Nu se recomandă utilizarea Xagrid în timpul sarcinii. În cazul în care, în timpul sarcinii se utilizează Xagrid sau dacă pacienta rămâne gravidă în timpul utilizării medicamentului, aceasta trebuie informată cu privire la riscul potenţial asupra fătului.

Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să folosească metode contraceptive adecvate în timpul tratamentului cu anagrelidă.

Alăptarea
Nu se cunoaşte dacă clorhidratul de anagrelidă este excretat în lapte. Deoarece multe medicamente sunt excretate în laptele uman şi datorită potenţialului de reacţii adverse la copiii alăptaţi, mamele trebuie să întrerupă alăptarea când utilizează Xagrid.

Prezentare ambalaj:

O capsulă opacă, albă, tare, marcată cu S 063.

Flacoane din polietilenă de înaltă densitate (PEÎD) cu sistem de închidere securizat pentru copii şi desicant, conţinând 100 capsule.
Alte medicamente cu substanța activă anagrelidum:
Medicamente cu indicații asemănătoare cu Xagrid 0,5 mg, capsule(din aceeași clasă):
Dacă ați descoperit inexactități în prospectul Xagrid 0,5 mg, capsule vă rugăm să ne sesizați printr-un mesaj rapid de pe pagina de contact. Mulțumim anticipat!
Echipa ROmedic nu încurajează autotratamentul. Este foarte periculos să luați medicație fără indicația medicului. Nu există medicament "sigur", toate au efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale. Prospectul medicamentului nu este suficient...există medicamente care pot fi nocive doar în anumite condiții, nespecificate pe prospect. ROmedic nu își asumă responsabilitatea asupra efectelor pe care acest site le are asupra vizitatorilor.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.