Prospect Temozolomidă Hospira 100 mg, capsule

Substanța activă: temozolomidum
Clasa ATC: [L01AX]: antineoplazice si imunomodulatoare >> citostatice >> agenti alchilanti >> alti agenti alchilanti

Indicații Temozolomidă Hospira 100 mg, capsule:

Temozolomidă Hospira este indicată pentru tratamentul:
- pacienţilor adulţi cu glioblastom multiform nou diagnosticat, în asociere cu radioterapie (RT) şi, ulterior, ca monoterapie.
- pacienţilor copii cu vârsta peste trei ani, adolescenţi şi adulţi cu gliom malign, precum glioblastomul multiform sau astrocitomul anaplazic, recidivante sau progresive după terapia standard.

Contraindicații:

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi.
Hipersensibilitate la dacarbazină (DTIC).
Mielosupresie severă.

Administrare Temozolomidă Hospira 100 mg, capsule:

Temozolomidă Hospira trebuie prescrisă numai de către medici cu experienţă în tratamentul oncologic al tumorilor cerebrale.
Poate fi administrat şi tratament antiemetic.
Doze
Temozolomidă Hospira se administrează în asociere cu radioterapia focală (faza concomitentă), urmată de până la 6 cicluri de tratament în care temozolomida (TMZ) se administrează în monoterapie (faza de monoterapie).
Adulţi cu glioblastom multiform nou diagnosticat
Faza concomitentă
TMZ se administrează oral, la doza zilnică de 75 mg/m2
- numărul absolut de neutrofile (NAN) ≥ 1,5 x 10, timp de 42 de zile concomitent cu radioterapia focală (60 Gy administrat în 30 de fracţiuni). Nu se recomandă reducerea dozelor; cu toate acestea, amânarea sau întreruperea administrării de TMZ trebuie să fie
evaluate săptămânal, în funcţie de criteriile de toxicitate hematologică şi non-hematologică.
Administrarea TMZ poate fi continuată pe toată durata fazei concomitente de 42 de zile (până la maximum 49 de zile) dacă sunt îndeplinite simultan toate condiţiile următoare:
- numărul de trombocite ≥ 100 x 10/l
9/l
- toxicitate non-hematologică conform criteriilor de toxicitate comune (CTC) ≤ Grad 1 (exceptând alopecie, greaţă şi vărsături).
Pe durata tratamentului trebuie efectuată săptămânal o hemoleucogramă completă.
Administrarea TMZ trebuie întreruptă temporar sau definitiv pe parcursul fazei concomitente, în funcţie de criteriile de toxicitate hematologică şi non-hematologică după cum sunt notate în Tabelul 1.
Tabelul 1. Întreruperea temporară sau definitivă a administrării TMZ pe durata fazei administrării concomitente de radioterapie şi TMZ
Toxicitate Întrerupere temporară a TMZa
Întrerupere definitivă a TMZ
Număr absolut de neutrofile ≥0,5 şi < 1,5 x 109/l < 0,5 x 109/l
Număr de trombocite 10/l
≥10 şi < 100 x 109/l < 10 x 109
Toxicitate non-hematologică conform CTC (exceptând alopecie, greaţă şi vărsături)

CTC Grad 2 CTC Grad 3 sau 4a
: Tratamentul cu TMZ concomitent poate fi continuat când sunt îndeplinite simultan toate condiţiile următoare: număr absolut de neutrofile ≥ 1,5 x 109/l; număr de trombocite ≥ 100 x 109/l; toxicitate non-hematologică conform CTC (exceptând alopecie, greaţă, vărsături) ≤ Grad 1.
Faza de monoterapie
La patru săptămâni de la încheierea fazei administrării concomitente TMZ + RT, TMZ se administrează în monoterapie pentru încă 6 cicluri de tratament. Doza în Ciclul 1 (monoterapie) este de 150 mg/m2
o dată pe zi timp de 5 zile, urmată de 23 zile fără tratament.
La începutul Ciclului 2, doza este crescută la 200 mg/m2 dacă toxicitatea non-hematologică
conform CTC pentru Ciclul 1 este de Grad ≤ 2 (exceptând alopecie, greaţă şi vărsături), număr absolut de neutrofile (NAN) ≥ 1,5 x 109/l şi număr de trombocite ≥ 100 x 109/l.
Pe durata tratamentului, trebuie efectuată o hemoleucogramă completă în Ziua 22 (la 21 de zile după prima doză de TMZ). Doza de TMZ trebuie redusă sau se întrerupe administrarea conform Tabelului 3.
Dacă doza nu a fost crescută în Ciclul 2, aceasta nu trebuie crescută nici în ciclurile următoare.
Odată crescută, doza va fi menţinută la 200 mg/m2 şi zi pentru primele 5 zile ale fiecărui ciclu următor cu excepţia situaţiilor în care apare toxicitatea.Reducerea dozelor şi întreruperea administrării în timpul fazei de monoterapie trebuie efectuată conform Tabelelor
2 şi 3.
Tabelul 2. Nivelul dozelor de TMZ pentru monoterapie
Nivelul dozei Doza (mg/m2/zi) Observaţii
–1 100 Reducere datorită toxicităţii anterioare
0 150 Doză pe durata Ciclului 1
1 200 Doză pe durata Ciclurilor 2-6 în absenţa toxicităţii4
Tabelul 3. Reducerea dozei de TMZ sau întreruperea administrării pe durata fazei de monoterapie
Toxicitate Reducere cu 1 nivel al dozei TMZa
Întrerupere definitivă a TMZ
Număr absolut de neutrofile < 1,0 x 109/l Vezi adnotarea b
Număr de trombocite < 50 x 109/l Vezi adnotarea b
Toxicitate non-hematologică conform CTC (exceptând alopecie, greaţă şi vărsături)
CTC Grad 3 CTC Grad 4b
a
: Nivelul dozelor TMZ este prezentat în Tabelul 2.
b
• nivelul de reducere a dozei de -1 (100 mg/m: Administrarea TMZ trebuie întreruptă dacă:
• acelaşi Grad 3 de toxicitate non-hematologică (exceptând alopecie, greaţă, vărsături) reapare după reducerea dozei.
* determină, în continuare, toxicitate inacceptabilă
Adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta de şi peste 3 ani cu glioame maligne recurente sau progresive:
Un ciclu de tratament are o durată de 28 zile. La pacienţii netrataţi anterior cu chimioterapie, TMZ se administrează pe cale orală în doză de 200 mg/m2, o dată pe zi, în primele 5 zile ale ciclului de tratament, urmate de 23 zile de pauză (în total 28 zile).

La pacienţii trataţi anterior prin chimioterapie, doza iniţială este de 150 mg/m2
o dată pe zi, iar în cel de-al doilea ciclu de tratament este crescută la 200 mg/m2
o dată pe zi, pe o perioadă de 5 zile, dacă nu apare toxicitate hematologică
Grupuri speciale de pacienţi
Copii şi adolescenţi
La pacienţii cu vârsta de şi peste 3 ani, TMZ trebuie utilizată numai în tratamentul glioamelor maligne recurente sau progresive. Experienţa utilizării la aceşti copii este foarte limitată. Siguranţa şi eficacitatea TMZ la copii cu vârsta sub 3 ani nu au fost încă
stabilite. Nu există date disponibile.
Pacienţi cu insuficienţă hepatică sau renală
Farmacocinetica TMZ este comparabilă la pacienţii cu funcţie hepatică normală faţă de cei cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată. Nu sunt disponibile date în ceea ce priveşte administrarea TMZ la pacienţii cu insuficienţa hepatică severă (clasa Child C) sau cu
insuficienţă renală.Ca urmare a proprietăţilor farmacocinetice ale TMZ, este puţin probabil să fie necesară reducerea dozelor la pacienţii cu insuficienţă severă hepatică sau renală. Cu toate acestea, este necesară o atenţie sporită în cazul administrării TMZ la aceşti pacienţi.
Pacienţi vârstnici
Conform unei analize farmacocinetice populaţionale la pacienţii cu vârsta cuprinsă între 19 şi 78 de ani, clearance-ul TMZ nu este afectat de vârstă. Cu toate acestea, pacienţii vârstnici(> 70 ani) par să prezinte un risc crescut de neutropenie şi trombocitopenie.
Mod de administrare
Temozolomidă Hospira trebuie să fie administrată în condiţii de repaus alimentar.

Capsulele trebuie să fie înghiţite întregi, cu un pahar cu apă şi nu trebuie să fie deschise sau mestecate.
Dacă apar vărsături după administrarea dozei, în ziua respectivă nu trebuie să se mai administreze o a doua doză.

Compoziție Temozolomidă Hospira 100 mg, capsule:

Fiecare capsulă conţine temozolomidă 100 mg.
Excipienţi cu efect cunoscut: Capsula de 100 mg conţine lactoză anhidră 73 mg.

Lista excipienţilor
Conţinutul capsulei
Lactoză anhidră
Dioxid de siliciu coloidal anhidru
Amidonglicolat de sodiu tip A
Acid tartric
Acid stearic
Gelatină, apă, dioxid de titan (E171) şi oxid roşu de fer (E172).
Învelişul capsulei de 100 mg:
Cerneală de inscripţionare:
Shellac
Alcool etilic deshidratat
Alcool izopropilic
Alcool butilic
Propilenglicol
Amoniac concentrat
Oxid negru de fer (E172)
Hidroxid de potasiu
Apă purificată

Precauții:

Pneumonia cu Pneumocystis jirovecii
Pacienţii care au primit TMZ concomitent cu RT într-un studiu pilot pentru regimul prelungit de 42 de zile au prezentat un risc specific de apariţie a pneumoniei cu Pneumocystis jirovecii (PPC). De aceea, este necesară profilaxia împotriva PPC la toţi pacienţii ce primesc TMZ
concomitent cu RT în cadrul regimului de 42 zile (cu un maximum de 49 zile) indiferent de numărul de limfocite. Dacă apare limfopenia, aceşti pacienţi trebuie să continue profilaxia până la recuperarea limfopeniei la un grad ≤ 1.
Există o probabilitate crescută de apariţie a PPC atunci când TMZ se administrează în cadrul unui regim cu durată mai lungă. Totuşi, toţi pacienţii aflaţi în tratament cu TMZ, mai ales pacienţii care primesc steroizi, trebuie urmăriţi cu atenţie pentru apariţia PPC, indiferent de
regimul terapeutic aplicat. Au fost raportate cazuri de insuficienţă respiratorie letală la pacienţii care utilizează TMZ, în special în asociere cu dexametazonă sau cu alţi steroizi.
Afecţiuni maligne
De asemenea, au fost raportate cazuri foarte rare de sindrom mielodisplazic şi cancere secundare, inclusiv leucemie mieloidă.
Greaţa şi vărsăturile sunt foarte frecvent asociate cu TMZ.
Terapia antiemetică:
Terapia antiemetică poate fi administrată înainte sau după administrarea TMZ, mai jos fiind date câteva îndrumări:
− Înainte de doza iniţială a fazei de administrare concomitentă şi pe durata
Pacienţi cu glioblastom multiform nou diagnosticat:
fazei de monoterapie se recomandă profilaxia antiemetică.
Pacienţii care au prezentat vărsături severe (Grad 3 sau 4) în ciclurile terapeutice anterioare pot necesita administrarea de tratament antiemetic.
Pacienţi cu glioame maligne recurente sau progresive:
Pacienţii trataţi cu TMZ pot prezenta mielosupresie, incluzând pancitopenie prelungită, care poate fi manifestă prin anemie aplastică, în unele cazuri aceasta având un efect letal. În unele cazuri, expunerea la administrarea concomitentă de medicamente asociate cu apariţia anemiei aplastice, inclusiv carbamazepină, fenitoină şi sulfametoxazol/trimetoprim complică procesul de evaluare. Înaintea administrării trebuie întrunite următoarele valori ale parametrilor de laborator: NAN ≥ 1,5 x 10
Parametrii de laborator
9/l şi numărul de trombocite ≥ 100 x 109/l. În Ziua 22 (la 21 zile de la prima doză) sau în decursul următoarelor 48 ore după această zi, apoi săptămânal trebuie să se efectueze o hemoleucogramă completă până în momentul în care valoarea NAN ≥ 1,5 x 109/l iar numărul de trombocite ≥ 100 x 109/l . Dacă valoarea NAN scade sub 1,0 x 109/l sau numărul de trombocite scade sub 50 x 109/l în cursul oricăruia dintre ciclurile terapeutice, în următorul ciclu de tratament doza trebuie să fie redusă cu un nivel. Nivelurile dozelor sunt 100 mg/m2, 150 mg/m2 şi 200 mg/m2. Doza minimă recomandată este de 100 mg/m2.
Nu există experienţă clinică privind utilizarea TMZ la copiii cu vârsta sub 3 ani. Experienţa la copiii de vârstă mai mare şi la adolescenţi este foarte limitată.
Copii şi adolescenţi
Vârstnici
Pacienţii vârstnici par să prezinte un risc crescut de neutropenie şi trombocitopenie, în comparaţie cu cei mai tineri. De aceea, se va acorda o atenţie specială administrării TMZ la pacienţii vârstnici.
(> 70 ani)
Pacienţii de sex masculin trataţi cu TMZ sunt sfătuiţi să nu conceapă copii în cursul tratamentului şi timp de 6 luni de la administrarea ultimei doze, precum şi să solicite asistenţă
referitor la conservarea criogenică a spermei înainte de tratament.
Pacienţii de sex masculin
Acest medicament conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Atenționări:

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
TMZ are influenţă mică asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje datorită stării de oboseală şi somnolenţă prezente.

Reacții adverse ale Temozolomidă Hospira 100 mg, capsule:

Date clinice
La pacienţii trataţi cu TMZ, administrată fie în asociere cu RT sau ca monoterapie după RTpentru glioblastomul multiform nou diagnosticat, fie ca monoterapie la pacienţii cu gliom recurent sau progresiv, reacţiile adverse raportate foarte frecvent au fostsimilare: greaţă, vărsături, constipaţie, anorexie, cefalee şi oboseală.
Convulsiile au fost raportate foarte frecvent la pacienţii cu glioblastom multiform nou diagnosticat cărora li s-a administrat monoterapie, iar erupţiile cutanate au fost raportate foarte frecvent la pacienţii cu glioblastom multiform nou diagnosticat la care s-a administrat
TMZ concomitent cu RT şi, de asemenea, ca monoterapie, şi frecvent la pacienţii cu gliom recurent. Majoritatea reacţiilor adverse hematologice au fost raportate frecvent sau foarte frecvent în ambele indicaţii (Tabelele 4 şi 5), frecvenţa rezultatelor de laborator de grad 3-4 fiind prezentată mai jos, după fiecare tabel.

În tabele, reacţiile adverse sunt prezentate conform clasificării pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă. Grupele de frecvenţă sunt definite în funcţie de următoarea convenţie: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.
Glioblastom multiform nou diagnosticat8
Tabelul 4 prezintă reacţiile adverse raportate la pacienţi cu glioblastom multiform nou diagnosticat pe durata tratamentului, în timpul fazei concomitente şi fazei de monoterapie.
Tabelul 4:
Aparate, sisteme şi organe
Reacţii adverse apărute pe durata tratamentului în timpul fazei concomitente de monoterapie la pacienţii cu glioblastom multimorf nou
diagnosticat
TMZ + RT concomitentăn = 288*
Monoterapie TMZ n = 224
Infecţii şi infestări
Frecvente: Infecţii, Herpes simplex, infectarea leziunilor, faringită, candidoză orală
Infecţii, candidoză orală
Mai puţin frecvente: Herpes simplex, Herpes zoster, simptome pseudogripale
Tulburări hematologice şi limfatice
Frecvente: Neutropenie, trombocitopenie, limfopenie, leucopenie
Neutropenie febrilă, trombocitopenie, anemie, leucopenie
Mai puţin frecvente: Neutropenie febrilă, anemie Limfopenie, peteşii
Tulburări endocrine
Mai puţin frecvente: Sindrom cushingoid Sindrom cushingoid
Tulburări metabolice şi de nutriţie
Foarte frecvente Anorexie Anorexie
Frecvente: Hiperglicemie, scădere în greutate
Scădere în greutate
Mai puţin frecvente: Hipokaliemie, creşterea valorilor fosfatazei alcaline, creştere în greutate
Hiperglicemie, creştere în greutate
Tulburări psihice
Frecvente: Anxietate, labilitate emoţională, insomnie
Anxietate, depresie, labilitate emoţională, insomnie
Mai puţin frecvente: Agitaţie, apatie, tulburări comportamentale, depresie, halucinaţii
Halucinaţii, amnezie
Tulburări ale sistemului nervos
Foarte frecvente: Cefalee Convulsii, cefalee
Frecvente: Convulsii, diminuarea stării de conştienţă, somnolenţă, afazie, tulburări de echilibru, ameţeli, confuzie, tulburări de
memorie, tulburări de concentrare, neuropatie, parestezie, tulburări de vorbire, tremor
Hemipareză, afazie, tulburări de echilibru, somnolenţă, confuzie, ameţeli, tulburări de memorie, tulburări de concentrare, disfazie, tulburări neurologice (NOS), neuropatie, neuropatie periferică, parestezie, tulburări de vorbire, tremor
Mai puţin frecvente: Status epilepticus, tulburări extrapiramidale, hemipareză, ataxie, tulburări de cogniţie, Hemiplegie, ataxie, tulburări
de coordonare, tulburări de mers, hiperestezie, tulburări disfazie, tulburări de mers, hiperestezie, hipoestezie, tulburări neurologice (NOS), neuropatie periferică senzoriale
Tulburări oculare
Frecvente: Vedere înceţoşată Tulburări de câmp vizual, vedere înceţoşată, diplopie
Mai puţin frecvente: Hemianopsie, reducerea acuităţii vizuale, tulburări de vedere, tulburări de câmp vizual, durere oculară
Reducerea acuităţii vizuale, durere oculară, xeroftalmie
Tulburări acustice şi vestibulare
Frecvente: Tulburări de auz Tulburări de auz, tinnitus
Mai puţin frecvente: Otită medie, tinnitus, hiperacuzie, otalgie
Surditate, vertij, otalgie
Tulburări cardiace
Mai puţin frecvente: Palpitaţii
Tulburări vasculare
Frecvente: Hemoragie, edeme, edeme ale membrelor inferioare
Hemoragie, tromboză venoasă profundă, edeme ale membrelor inferioare
Mai puţin frecvente: Hemoragie cerebrală, hipertensiune arterială
Embolie pulmonară, edeme, edeme periferice
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
Frecvente: Dispnee, tuse Dispnee, tuse
Mai puţin frecvente: Pneumonie, infecţii ale căilor respiratorii superioare, congestie nazală
Pneumonie, sinuzită, infecţii ale căilor respiratorii superioare, bronşită
Tulburări gastrointestinale
Foarte frecvente: Constipaţie, greaţă, vărsături Constipaţie, greaţă, vărsături
Frecvente: Stomatită, diaree, dureri abdominale, dispepsie, disfagie
Stomatită, diaree, dispepsie, disfagie, xerorostomie
Mai puţin frecvente: Distensie abdominală, incontinenţă de materii fecale, tulburări gastro-intestinale (NOS), gastro-enterită,
hemoroizi
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Foarte frecvente: Erupţie cutanată, alopecie Erupţie cutanată, alopecie
Frecvente: Dermatită, xerodermie, eritem, prurit
Xerodermie, prurit
Mai puţin frecvente: Exfolierea pielii, reacţii de fotosensibilitate, tulburări de pigmentare
Eritem, tulburări de pigmentare, hiperhidroză
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv
Frecvente: Hipotonie musculară, artralgie Hipotonie musculară, artralgie, durere musculoscheletică, mialgie
Mai puţin frecvente: Miopatie, dorsalgie, durere musculo-scheletică, mialgie
Miopatie, dorsalgie
Tulburări renale şi ale căilor urinare
Frecvente: Polakiurie, incontinenţă urinară
Incontinenţă urinară
Mai puţin frecvente: Disurie
Tulburări ale aparatului genital şi sânului
Mai puţin frecvente: Impotenţă Hemoragie vaginală, menoragie, amenoree, vaginită, mastodinie
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Foarte frecvente: Fatigabilitate Fatigabilitate
Frecvente: Reacţii alergice, febră, leziuni determinate de radioterapie, edem facial, durere, pervertirea gustului
Reacţii alergice, febră, leziuni determinate de radioterapie, durere, pervertirea gustului
Mai puţin frecvente: Astenie, hiperemie facială, bufeuri, agravarea stării actuale, frison, decolorarea limbii, parosmie, sete
Astenie, edem facial, durere, agravarea stării actuale, frison, tulburări dentare, pervertirea gustului
Investigaţii diagnostice
Frecvente: Creşterea ALT Creşterea ALT
Mai puţin frecvente: Creşterea enzimelor hepatice, creşterea Gamma GT, creşterea AST
* Un pacient care a fost randomizat numai pentru grupul cu RT şi căruia i s-a administrat TMZ + RT.
Rezultatele de laborator:
A fost observat efectul de mielosupresie (neutropenie şi trombocitopenie), care este cunoscut ca toxicitatea de limitare a dozei pentru majoritatea agenţilor citotoxici, inclusiv TMZ. După coroborarea rezultatelor anormale ale testelor de laborator şi a reacţiilor adverse înregistrate în cadrul fazelor de tratament concomitent şi de monoterapie, au fost observate valori anormale ale numărului de neutrofile, de Grad 3 sau 4, inclusiv reacţii neutropenice, la 8% din pacienţi. La 14% din pacienţii cărora li s-a administrat TMZ s-au observat valori anormale ale numărului de trombocite, de Grad 3 sau 4, inclusiv evenimente trombocitopenice.
În studiile clinice, cele mai frecvente reacţii adverse apărute în legătură cu tratamentul au fost tulburările gastro-intestinale, în special greaţa (43%) şi vărsăturile (36%). Aceste reacţii adverse au fost, de obicei, de Gradul 1 sau 2 (0 – 5 episoade de vărsături în 24 ore) şi au fost fie autolimitative, fie uşor de controlat cu tratamentul antiemetic standard.Incidenţa greţurilor şi vărsăturilor în formă severă a fost de 4%.
Glioame maligne recurente sau progresive

Tabelul 5 include reacţiile adverse raportate în timpul studiilor clinice pentru glioame maligne recurente sau progresive, precum şi ulterior punerii pe piaţă a Temodal (TMZ).
Tabelul 5. Reacţii adverse apărute la pacienţii cu glioame maligne recurente sau progresive Infecţii şi infestări
Rare: Infecţii oportuniste, inclusiv PPC
Tulburări hematologice şi limfatice
Foarte frecvente: Neutropenie sau limfopenie (grad 3-4), trombocitopenie (grad 3-4)
Mai puţin frecvente: Pancitopenie, anemie (grad 3-4), leucopenie
Tulburări metabolice şi de nutriţie
Foarte frecvente: Anorexie
Frecvente: Scădere în greutate
Tulburări ale sistemului nervos
Foarte frecvente: Cefalee
Frecvente: Somnolenţă, ameţeli, parestezie
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
Frecvente: Dispnee
Tulburări gastro-intestinale
Foarte frecvente: Vărsături, greaţă, constipaţie
Frecvente: Diaree, durere abdominală, dispepsie
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Frecvente: Erupţii cutanate, prurit, alopecie
Foarte rare: Eritem polimorf, eritrodermie, urticarie, exantem
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Foarte frecvente: Fatigabilitate
Frecvente: Febră, astenie, frison, stare generală de rău, durere, pervertirea gustului
Foarte rare: Reacţii alergice, inclusiv anafilaxie, angioedem
Rezultatele de laborator:
Au apărut trombocitopenie şi neutropenie de Grad 3 sau 4 la 19% şi, respectiv, 17% dintre pacienţii trataţi pentru gliom malign. Acestea au condus la spitalizare şi/sau întreruperea definitivă a tratamentului cu TMZ la 8% şi, respectiv, 4% dintre pacienţi. Mielosupresia a fost
predictibilă (manifestându-se, de obicei, în cursul primelor câteva cicluri, cu cele mai mici valori în intervalul cuprins între Ziua 21 şi Ziua 28), iar recuperarea a fost rapidă, de obicei, în 1-2 săptămâni. Nu s-au semnalat manifestări cumulative de mielosupresie. Prezenţa
trombocitopeniei poate creşte riscul de sângerare, iar prezenţa neutropeniei sau a leucopeniei poate creşte riscul de infecţie.
Sexul
În cadrul unei analize farmacocinetice populaţionale într-un studiu clinic, au fost incluşi 101 subiecţi de sex feminin şi 169 subiecţi de sex masculin pentru care a fost disponibil numărul minim de neutrofile, precum şi 110 subiecţi de sex feminin şi 174 subiecţi de sex masculin pentru care a fost disponibil numărul minim de trombocite. S-au înregistrat rate mai mari de neutropenie de Gradul 4 (NAN < 0,5 x 109/l), 12% comparativ cu 5%, şi trombocitopenie (< 20 x 109/l), 9% comparativ cu 3%, la femei comparativ cu bărbaţii, în cazul primului ciclu de tratament.Într-un set de date provenite de la 400 subiecţi cu recurenţă de gliom, neutropenia 12 de Grad 4 s-a înregistrat la 8% în rândul subiecţilor de sex feminin, comparativ cu 4% în rândul celor de sex masculin, iar trombocitopenia de Grad 4 s-a înregistrat la 8% dintre subiecţii de sex feminin, comparativ cu 3% dintre cei de sex masculin în cazul primului ciclu de tratament.Într-un studiu care a inclus 288 subiecţi nou diagnosticaţi cu glioblastom multiform, neutropenia de Grad 4 s-a înregistrat la 3% dintre subiecţii de sex feminin
comparativ cu 0% dintre cei de sex masculin, iar trombocitopenia de Grad 4 s-a înregistrat la 1% dintre subiecţii de sex feminin, comparativ cu 0% dintre cei de sex masculin în cazul primului ciclu de tratament.
Copii şi adolescenţi
Administrarea orală de TMZ a fost studiată la copii şi adolescenţi (cu vârsta 3-18 ani) cu gliom recurent la nivelul trunchiului cerebral sau astrocitom recurent de grad înalt, într-un regim de administrare zilnică timp de 5 zile la fiecare 28 de zile. Cu toate că datele sunt
limitate, este de aşteptat ca toleranţa la copii să fie similară cu cea a adulţilor. Siguranţa utilizării TMZ la copii cu vârsta sub 3 ani nu a fost încă stabilită.
Experienţa ulterioară punerii pe piaţă:
Agenţii antineoplazici, şi mai ales agenţii alchilanţi, au fost asociaţi cu un risc potenţial de apariţie a sindromului mielodisplazic (SMD) şi afecţiuni maligne secundare, inclusiv leucemie. La pacienţii trataţi cu scheme terapeutice ce au inclus TMZ, s-au raportat cazuri
rare de SMD şi afecţiuni maligne secundare, inclusiv leucemie mieloidă. A fost raportată pancitopenie prelungită care poate fi manifestă prin anemie aplastică, în unele cazuri având un efect letal. Foarte rar, au fost raportate cazuri de necroliză epidermică toxică şi sindrom
Stevens-Johnson. Foarte rar, au fost raportate cazuri de pneumonită interstiţială/pneumonită, fibroză pulmonară şi insuficienţă respiratorie letală.
Au fost raportate cazuri de hepatotoxicitate, inclusiv creşterea concentraţiilor plasmatice a enzimelor hepatice, hiperbilirubinemie, colestază şi hepatită.

Supradozajul:

La pacienţi, s-au evaluat clinic doze de 500, 750, 1000 şi 1250 mg/m2 (doză totală per ciclu de tratament cu durată peste 5 zile). Toxicitatea de limitare a dozei a fost hematologică şi a fost raportată la orice doză, dar este de aşteptat să fie mai severă la doze mai mari. Un pacient a
utilizat un supradozaj de 10000 mg (doză totală pentru un ciclu de tratament cu durată peste 5 zile), iar reacţiile adverse raportate au fost pancitopenie, pirexie, insuficienţă multiplă de organ şi deces. S-au raportat cazuri de pacienţi care au luat doza recomandată timp de mai mult de 5 zile de tratament (până la 64 de zile) cu reacţii adverse ce au inclus supresie medulară, cu sau fără infecţii, în unele cazuri severe şi prelungite finalizate cu deces.În caz de supradozaj, este necesară o evaluare hematologică. Dacă este necesar, trebuie să fie disponibil tratament de susţinere.

Interacțiuni cu alte medicamente:

Administrarea TMZ în asociere cu ranitidina, într-un studiu clinic de fază I, nu a modificat mărimea absorbţiei temozolomidei sau expunerea la metabolitul său activ, monometil triazenoimidazol carboxamida (MTIC).
Administrarea TMZ cu alimente a provocat o scădere cu 33% a Cmax
Deoarece posibilitatea ca modificările C şi cu 9% a ariei de sub curbă (ASC).
max să fie semnificative din punct de vedere clinic nu poate fi exclusă, Temozolomidă Hospira nu trebuie să fie administrată concomitent cu alimentele.
Pe baza unei analize farmacocinetice populaţionale rezultată în urma studiilor clinice de Fază II, administrarea concomitentă cu dexametazonă, proclorperazină, fenitoină, carbamazepină, ondansetron, antagonişti ai receptorilor H2 sau fenobarbital nu a modificat clearance-ul TMZ.
Administrarea concomitentă cu acidul valproic a fost asociată cu o scădere mică, dar semnificativă statistic, a clearance-ului TMZ.
Nu s-au efectuat studii pentru determinarea efectului TMZ asupra metabolismului sau eliminării altor medicamente. Totuşi, având în vedere că TMZ nu este metabolizată la nivel hepatic şi se leagă de proteinele plasmatice în proporţie mică, este puţin probabil să afecteze farmacocinetica altor medicamente.
Utilizarea TMZ în asociere cu alte medicamente mielosupresoare poate creşte probabilitatea apariţiei mielosupresiei.
Copii şi adolescenţi
Au fost efectuate studii privind interacţiunile medicamentoase numai la adulţi.

Administrarea de Temozolomidă Hospira 100 mg, capsule în sarcină / alaptare:

Sarcina
Nu există date privind administrarea medicamentului la femeile gravide. Studiile preclinice efectuate la şobolani şi iepuri, cărora li s-au administrat doza de TMZ de 150 mg/m2, au evidenţiat efecte teratogene şi/sau toxicitate fetală (vezi pct. 5.3). Prin urmare, în mod normal,
Temozolomidă Hospira nu trebuie să fie administrată femeilor gravide. În cazul trebuie să fie luată în considerare administrarea în perioada sarcinii, pacienta trebuie să fie informată asupra riscului potenţial pentru făt.
Alăptarea
Nu se cunoaşte dacă TMZ se excretă în laptele uman; de aceea, alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu TMZ.
Femei cu potenţial fertil
Femeile cu potenţial fertil trebuie să fie sfătuite să utilizeze metode contraceptive eficiente pentru a evita sarcina pe durata tratamentului cu TMZ.
Fertilitatea şi contracepţia masculină
TMZ poate avea efecte genotoxice. De aceea, pacienţii de sex masculin trataţi cu TMZ trebuie sfătuiţi să nu conceapă copii în cursul tratamentului şi timp de 6 luni de la administrarea ultimei doze şi să solicite asistenţă referitor la conservarea criogenică a spermei
înainte de tratament, deoarece există posibilitatea apariţiei infertilităţii ireversibile din cauza tratamentului cu TMZ.

Prezentare ambalaj:

Capsulele de 100 mg sunt capsule tari de gelatină, de culoare roz/albă, inscripţionate cu textul „TMZ” pe capac şi textul „100” pe corp.
Alte medicamente cu substanța activă temozolomidum:
Medicamente cu indicații asemănătoare cu Temozolomidă Hospira 100 mg, capsule(din aceeași clasă):
Dacă ați descoperit inexactități în prospectul Temozolomidă Hospira 100 mg, capsule vă rugăm să ne sesizați printr-un mesaj rapid de pe pagina de contact. Mulțumim anticipat!
Echipa ROmedic nu încurajează autotratamentul. Este foarte periculos să luați medicație fără indicația medicului. Nu există medicament "sigur", toate au efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale. Prospectul medicamentului nu este suficient...există medicamente care pot fi nocive doar în anumite condiții, nespecificate pe prospect. ROmedic nu își asumă responsabilitatea asupra efectelor pe care acest site le are asupra vizitatorilor.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.