Prospect Temomedac 20 mg, capsule

Substanța activă: temozolomidum
Clasa ATC: [L01AX]: antineoplazice si imunomodulatoare >> citostatice >> agenti alchilanti >> alti agenti alchilanti

Indicații Temomedac 20 mg, capsule:

Temomedac este indicat pentru tratamentul:
- pacienţilor adulţi cu glioblastom multiform nou diagnosticat, în asociere cu radioterapia (RT) şi ulterior ca monoterapie
- copiilor începând de la vârsta de trei ani, adolescenţilor şi pacienţilor adulţi cu glioame maligne, cum ar fi glioblastomul multiform sau astrocitomul anaplazic, recidivante sau progresive după terapia standard.

Contraindicații:

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi.
Hipersensibilitate la dacarbazină (DTIC).
Mielosupresie severă.

Administrare Temomedac 20 mg, capsule:

Temomedac trebuie prescris numai de către medici cu experienţă în tratamentul oncologic al tumorilor cerebrale.
Poate fi administrat tratament antiemetic.
Doze
Adulţi cu glioblastom multiform nou diagnosticat
Temomedac se administrează în asociere cu radioterapia focală (faza concomitentă), urmat de până la 6 cicluri de tratament în care temozolomida (TMZ) se administrează în monoterapie (faza de monoterapie).
Faza concomitentă
TMZ se administrează oral, 75 mg/m², zilnic, timp de 42 zile concomitent cu radioterapia focală (60 Gy administrat în 30 fracţiuni). Nu se recomandă reducerea dozelor; cu toate acestea, amânarea sau întreruperea administrării de TMZ vor fi decise săptămânal, în funcţie de criteriile de toxicitate hematologice şi non-hematologice. Administrarea TMZ poate fi continuată pe durata fazei concomitente de 42 zile (până la 49 zile) dacă sunt îndeplinite simultan toate condiţiile următoare:
- număr absolut de neutrofile (NAN) ≥ 1,5 x 109/l
- număr de trombocite ≥ 100 x 109/l
- toxicitate non-hematologică conform Criteriilor de Toxicitate Comune (CTC) ≤ Grad 1 (exceptând alopecie, greaţă şi vărsături).
Pe durata tratamentului trebuie efectuată săptămânal o hemogramă completă. Administrarea TMZ trebuie întreruptă temporar sau definitiv pe parcursul fazei concomitente, în funcţie de criteriile de toxicitate hematologică şi non-hematologică după cum sunt notate în Tabelul 1.
Tabel 1. Întreruperea temporară sau definitivă a administrării TMZ pe durata fazei administrării concomitente de radioterapie şi TMZ
Toxicitate Întrerupere temporară TMZa
Întrerupere definitivă TMZ
Număr absolut de neutrofile ≥ 0,5 şi < 1,5 x 109/l < 0,5 x 109/l
Număr de trombocite ≥ 10 şi < 100 x 109/l < 10 x 109/l
Toxicitate non-hematologică CTC
(mai puţin alopecie, greaţă, vărsături) CTC Grad 2 CTC Grad 3 sau 4
a: Tratamentul cu TMZ concomitent poate fi continuat când toate condiţiile următoare sunt îndeplinite: număr absolut de neutrofile ≥ 1,5 x 109/l; număr de trombocite ≥ 100 x 109/l;
toxicitate non-hematologică conform CTC (mai puţin alopecie, greaţă, vărsături)
≤ Grad 1.
Faza de monoterapie
La patru săptămâni de la încheierea fazei administrării concomitente TMZ + RT, TMZ se administrează pentru încă 6 cicluri de tratament în monoterapie. Doza în Ciclul 1 (monoterapie) este de 150 mg/m² şi zi timp de 5 zile, urmată de 23 zile fără tratament. La începutul Ciclului 2, doza se creşte la 200 mg/m² dacă toxicitatea non-hematologică CTC pentru Ciclul 1 este de Grad ≤ 2 (exceptând alopecie, greaţă şi vărsături), număr absolut de neutrofile (NAN) ≥ 1,5 x 109/l şi număr de trombocite ≥ 100 x 109/l. Dacă doza nu a fost crescută în Ciclul 2, aceasta nu trebuie crescută nici în ciclurile următoare. Odată crescută, doza va fi menţinută la 200 mg/m² şi zi pentru primele 5 zile ale
fiecărui ciclu următor cu excepţia situaţiilor în care apare toxicitate. Reducerea dozelor sau întreruperea administrării în timpul fazei de monoterapie trebuie făcută conform Tabelelor 2 şi 3.
Pe durata tratamentului, o hemogramă completă trebuie făcută în Ziua 22 (21 zile după prima doză de TMZ). Doza trebuie redusă sau se întrerupe administrarea conform Tabelului 3.
Tabel 2. Nivelul dozelor de TMZ în faza de monoterapie
Nivelul dozei Doza de TMZ (mg/m² şi zi)
Remarci
–1 100 Reducere datorită toxicităţii anterioare
0 150 Doză pe durata Ciclului 1
1 200 Doză pe durata Ciclurilor 2-6 în absenţa toxicităţii
Tabel 3. Reducerea dozei sau întreruperea administrãrii TMZ pe durata fazei de monoterapie
Toxicitate Reducere cu 1 nivel al dozei TMZa
Întrerupere definitivã TMZ
Numãr absolut de neutrofile < 1,0 x 109/l Vezi adnotarea b
Numãr de trombocite < 50 x 109/l Vezi adnotarea b
Toxicitate non-hematologicã CTC
(mai puþin alopecie, greaþã,
vãrsãturi) CTC Grad 3 CTC Grad 4b
a: Nivelul dozelor TMZ sunt enumerate în Tabelul 2.
b: TMZ trebuie întrerupt dacă:
• nivelul de reducere a dozei de-1 (100 mg/m²) determină toxicitate
• acelaşi Grad 3 de toxicitate non-hematologică CTC (mai puţin alopecie, greaţă, vărsături) reapare după reducerea dozei.
Pacienţi adulţi şi copii cu vârsta mai mare de 3 ani cu glioame maligne recurente sau progresive
Un ciclu de tratament are o durată de 28 zile. La pacienţii netrataţi anterior cu chimioterapie, TMZ se administrează pe cale orală în doză de 200 mg/m², o dată pe zi, în primele 5 zile ale ciclului urmat de 23 zile de întrerupere a tratamentului (total 28 zile). La pacienţii trataţi anterior prin chimioterapie, doza iniţială este de 150 mg/m², o dată pe zi, şi este crescută la 200 mg/m² pe zi în cel de-al doilea
ciclu, pe o perioadă de 5 zile, dacă nu apare toxicitate hematologică.
Grupuri speciale de pacienţi
Copii şi adolescenţi
La pacienţii în vârstă de 3 ani sau mai mult, TMZ trebuie utilizat numai în tratamentul glioamelor maligne recurente sau progresive. Experienţa utilizării la aceşti copii este foarte limitată. Siguranţa şi eficacitatea utilizării TMZ la copii cu vârsta sub 3 ani nu au fost încă stabilite. Nu există disponibile date.
Pacienţii cu insuficienţă hepatică sau renală
Farmacocinetica TMZ este comparabilă la pacienţii cu funcţie hepatică normală şi la cei cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. Nu sunt disponibile date în ceea ce priveşte administrarea de TMZ la pacienţii cu insuficienţa hepatică severă (clasa C Child) sau cu insuficienţă renală. Ca urmare a proprietăţilor farmacocinetice ale TMZ, este puţin probabil ca la pacienţii cu insuficienţă severă hepatică sau orice grad de insuficienţă renală să fie nevoie de o reducere a dozelor.
Totuşi este necesară o atenţie sporită în cazul administrării TMZ la aceşti pacienţi.
Vârstnici
Conform unei analize farmacocinetice populaţionale la pacienţi cu vârsta cuprinsă între 19 şi 78 de ani, clearance-ul TMZ nu este afectat de vârsta pacienţilor. Cu toate acestea, este posibil ca pacienţii în vârstă (> 70 de ani) să aibă un risc crescut de neutropenie şi trombocitopenie.
Mod de administrare
Temomedac capsule trebuie să fie administrat în condiţii de repaus alimentar.
Capsulele trebuie să fie înghiţite întregi, cu un pahar cu apă şi nu trebuie să fie deschise sau mestecate.
Dacă apar vărsături după administrarea dozei, în ziua respectivă nu se mai administrează o a doua doză.

Compoziție Temomedac 20 mg, capsule:

Fiecare capsulă conţine temozolomidă 20 mg.
Excipient cu efect cunoscut:
Fiecare capsulă conţine lactoză anhidră 72 mg şi colorant galben-amurg FCT (E 110).

Lista excipienţilor
Conţinutul capsulei:
Lactoză anhidră
Amidonglicolat de sodiu tip A
Dioxid de siliciu coloidal anhidru
Acid tartric
Acid stearic
Învelişul capsulei:
Gelatină
Dioxid de titan (E 171)
Cerneala de inscripţionare:
Shellac
Propilenglicol
Dioxid de titan (E 171)
Galben-amurg FCT (E 110)

Precauții:

Pneumonia cu Pneumocystis jirovecii
Pacienţii care au primit TMZ concomitent cu RT într-un studiu pilot pentru regimul prelungit de 42 zile, au prezentat un risc particular de apariţie a pneumoniei cu Pneumocystis jirovecii (PPC). De aceea, este necesară profilaxia împotriva PPC la toţi pacienţii ce primesc TMZ concomitent cu RT în cadrul regimului de 42 zile (cu un maximum de 49 zile) indiferent de numărul de limfocite. Dacă apare limfopenia, profilaxia se continuă până la recuperarea limfopeniei la un grad ≤ 1. Există o probabilitate crescută de apariţie a PPC atunci când TMZ se administrează în regimuri cu durată mai lungă. Totuşi, toţi pacienţii în tratament cu TMZ, mai ales pacienţii care primesc steroizi trebuie
urmăriţi cu atenţie pentru apariţia PPC, indiferent de regimul terapeutic aplicat. Cazuri de insuficienţă respiratorie letală au fost raportate la pacienţii care utilizează TMZ, în special în asociere cu dexametazonă sau alţi steroizi.
Tumori maligne
De asemenea, au fost raportate cazuri foarte rare de sindrom mielodisplazic şi cancere secundare, inclusiv leucemie mieloidă.
Terapia antiemetică
Greaţa şi vărsăturile sunt foarte frecvent asociate cu TMZ Terapia antiemetică poate fi administrată înainte sau după administrarea TMZ.
Pacienţi adulţi cu glioblastom multiform nou diagnosticat
Se recomandă profilaxia antiemetică înainte de doza iniţială a fazei de administrare concomitentă şi este în mod expres recomandată pe durata fazei de monoterapie.
Pacienţi cu glioame maligne recurente sau progresive
Pacienţii care au prezentat vărsături severe (Grad 3 sau 4) în ciclurile terapeutice anterioare pot necesita administrarea de tratament antiemetic.
Parametrii de laborator
Pacienţii trataţi cu TMZ pot prezenta mielosupresie, incluzând pancitopenie prelungită, care poate fi manifestă prin anemie aplastică, în unele cazuri aceasta având un efect letal. În unele cazuri, expunerea la administrarea concomitentă de medicamente asociate cu apariţia anemiei aplastice, inclusiv carbamazepină, fenitoină şi sulfametoxazol/trimetoprim complică procesul de evaluare.
Înaintea administrării trebuie întrunite următoarele valori ale parametrilor de laborator: NAN ≥ 1,5 x 109/l şi număr de trombocite ≥ 100 x 109/l. În Ziua 22 trebuie să se efectueze o numărătoare completă a celulelor sanguine (la 21 zile de la prima doză) sau în decursul următoarelor 48 ore după această zi, apoi săptămânal, până în momentul în care NAN > 1,5 x 109/l, iar numărul de trombocite
> 100 x 109/l. Dacă NAN scade < 1,0 x 109/l sau numărul de trombocite este < 50 x 109/l, în cursul oricăruia dintre ciclurile terapeutice, în următorul ciclu doza trebuie să fie redusă cu un nivel. Nivelurile dozelor sunt 100 mg/m², 150 mg/m² şi 200 mg/m². Doza minimă recomandată este de 100 mg/m².
Copii şi adolescenţi
Nu există experienţă clinică privind utilizarea de TMZ la copii cu vârsta sub 3 ani. Experienţa la copii de vârstă mai mare şi la adolescenţi este foarte limitată.
Pacienţii vârstnici (> 70 de ani)
Pacienţii vârstnici par să fie supuşi unui risc crescut de neutropenie şi trombocitopenie, în comparaţie cu cei mai tineri. De aceea, se va acorda o atenţie specială administrării de TMZ la pacienţii vârstnici.
Pacienţii de sex masculin
Pacienţii de sex masculin trataţi cu TMZ sunt sfătuiţi să utilizeze metode contraceptive până la 6 luni de la administrarea ultimei doze şi vor fi informaţi despre posibilitatea crioconservării spermei înainte de începerea tratamentului.
Lactoza
Acest medicament conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Atenționări:

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
TMZ are influenţă mică asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje datorită stării de oboseală şi somnolenţă prezente.

Reacții adverse ale Temomedac 20 mg, capsule:

Experienţa clinică cu capsule
La pacienţii trataţi cu TMZ, fie în asociere cu RT fie ca monoterapie după RT pentru glioblastom multiform nou diagnosticat sau ca monoterapie la pacienţii cu gliom recidivant sau progresiv, reacţiile adverse raportate foarte frecvent sunt similare: greaţă, vărsături, constipaţie, anorexie, cefalee şi oboseală. Convulsiile au fost raportate foarte frecvent la pacienţii cu glioblastom multiform nou
diagnosticat cărora li s-a administrat monoterapie, iar erupţiile au fost raportate foarte frecvent la pacienţii cu glioblastom multiform nou diagnosticat la care s-a administrat TMZ concomitent cu RT şi de asemenea şi ca monoterapie, şi frecvent la pacienţii cu gliom recidivant. Majoritatea reacţiilor adverse hematologice au fost raportate frecvent sau foarte frecvent în ambele indicaţii (Tabelele 4 şi
5); frecvenţa rezultatelor de laborator de grad 3-4 fiind prezentată mai jos după fiecare tabel.
Aceste reacţii adverse sunt prezentate în tabele conform clasificării pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă. Grupele de frecvenţă sunt definite în funcţie de următoarele criterii: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.
Glioblastom multiform nou diagnosticat
Tabelul 4 conţine reacţiile adverse raportate la pacienţi cu glioblastom multiform nou diagnosticat pe durata tratamentului în timpul fazei concomitente şi fazei de monoterapie.
Tabelul 4. Reacţii adverse apărute pe durata tratamentului în timpul fazei de administrare concomitentă şi a monoterapiei la pacienţii cu gliobastom multiform nou diagnosticat

Aparate, sisteme şi organe
TMZ + RT concomitentă n = 288*
Monoterapie TMZ n = 224
Infecţii şi infestări
Frecvente: Infecţii, herpes simplex, infectarea leziunilor, faringită, candidoză orală
Infecţii, candidoză orală
Mai puţin frecvente: Herpes simplex, Herpes zoster, simptome asemănătoare gripei
Tulburări hematologice şi limfatice
Frecvente: Neutropenie, trombocitopenie, limfopenie, leucopenie
Neutropenie febrilă,
trombocitopenie, anemie, leucopenie
Mai puţin frecvente: Neutropenie febrilă, anemie Limfopenie, peteşii
Tulburări endocrine
Mai puţin frecvente: Sindrom cushingoid Sindrom cushingoid
Tulburări metabolice şi de nutriţie
Foarte frecvente: Anorexie Anorexie
Frecvente: Hiperglicemie, scădere în greutate Scădere în greutate
Mai puţin frecvente: Hipokaliemie, creşterea valorilor
fosfatazei alcaline, creştere în greutate
Hiperglicemie, creştere în greutate
Tulburări psihice
Frecvente: Anxietate, labilitate emoţională, insomnie
Anxietate, depresie, labilitate
emoţională, insomnie
Mai puţin frecvente: Agitaţie, apatie, tulburări de comportament, depresie, halucinaţii
Halucinaţii, amnezie
Tulburări ale sistemului nervos
Foarte frecvente: Cefalee Convulsii, cefalee
Frecvente: Convulsii, diminuarea stării de conştienţă, somnolenţă, afazie, tulburări de echilibru, ameţeli, confuzie, tulburări
de memorie, tulburări de concentrare, neuropatie, parestezie, tulburări de vorbire, tremor
Hemipareză, afazie, tulburări de echilibru, somnolenţă, confuzie, ameţeli, tulburări de memorie, tulburări de concentrare, disfazie,
tulburări neurologice (NOS), neuropatie, neuropatie periferică, parestezie, tulburări de vorbire, tremor
Mai puţin frecvente: Status epilepticus, tulburări
extrapiramidale, hemipareză, ataxie, tulburări ale stării de veghe, disfazie, tulburări de mers, hiperestezie, hipoestezie, tulburări neurologice (NOS), neuropatie periferică
Hemiplegie, ataxie, tulburări de coordonare, tulburări de mers, hiperestezie, tulburări senzoriale
Tulburări oculare
Frecvente: Vedere înceţoşată Tulburări de câmp vizual, vedere înceţoşată, diplopie
Mai puţin frecvente: Hemianopsie, reducerea acuităţii vizuale, tulburări de vedere, tulburări de câmp vizual, durere oculară
Reducerea acuităţii vizuale, durere oculară, xeroftalmie
Tulburări acustice şi vestibulare
Frecvente: Tulburări de auz Tulburări de auz, tinnitus
Mai puţin frecvente: Otită medie, tinnitus, hiperacuzie, otalgie
Surditate, vertij, otalgie
Tulburări cardiace
Mai puţin frecvente: Palpitaţii
Tulburări vasculare
Frecvente: Hemoragie, edeme, edeme ale membrelor inferioare
Hemoragie, tromboză venoasă profundă, edeme ale membrelor inferioare
Mai puţin frecvente: Hemoragie cerebrală, hipertensiune arterială
Embolie pulmonară, edeme, edeme periferice
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
Frecvente: Dispnee, tuse Dispnee, tuse
Mai puţin frecvente: Pneumonie, infecţii ale căilor respiratorii superioare, congestie nazală
Pneumonie, sinuzită, infecţii ale căilor respiratorii superioare, bronşită
Tulburări gastro-intestinale
Foarte frecvente: Constipaţie, greaţă, vărsături Constipaţie, greaţă, vărsături
Frecvente: Stomatită, diaree, dureri abdominale, dispepsie, disfagie
Stomatită, diaree, dispepsie, disfagie, xerostomie
Mai puţin frecvente: Distensie abdominală, incontinenţă de materii fecale, tulburări gastrointestinale (NOS), gastroenterită,
hemoroizi
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Foarte frecvente: Erupţie cutanată, alopecie Erupţie cutanată, alopecie
Frecvente: Dermatită, xerodermie, eritem, prurit xerodermie, prurit
Mai puţin frecvente: Exfolierea pielii, reacţii de fotosensibilitate, tulburări de pigmentare
Eritem, tulburări de pigmentare, hiperhidroză
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv
Frecvente: Hipotonie musculară, artralgie Hipotonie musculară, artralgie, durere musculo-scheletică, mialgie
Mai puţin frecvente: Miopatie, dorsalgie, durere musculoscheletică, mialgie
Miopatie, dorsalgie
Tulburări renale şi ale căilor urinare
Frecvente: Polakiurie, incontinenţă urinară Incontinenţă urinară
Mai puţin frecvente: Disurie
Tulburări ale aparatului genital şi sânului
Mai puţin frecvente: Impotenţă Hemoragie vaginală, menoragie, amenoree, vaginită, mastodinie
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Foarte frecvente: Fatigabilitate Fatigabilitate
Frecvente: Reacţii alergice, febră, leziuni determinate de radioterapie, edem facial, durere, pervertirea gustului
Reacţii alergice, febră, leziuni determinate de radioterapie, durere, pervertirea gustului
Mai puţin frecvente: Astenie, hiperemie facială, bufeuri, agravarea stării actuale, frison, decolorarea limbii, parosmie, sete
Astenie, edem facial, durere, agravarea stării actuale, frison, tulburări dentare, pervertirea gustului
Investigaţii diagnostice
Frecvente: Creşterea concentraţiilor plasmatice ale ALT
Creşterea concentraţiilor plasmatice ale ALT
Mai puţin frecvente: Creşterea concentraţiilor plasmatice a enzimelor hepatice, creşterea Gamma
GT, creşterea AST
*Pacient care a fost randomizat numai pentru grupul cu RT, căruia i s-a administrat TMZ + RT.
Rezultatele de laborator:
A fost observată mielosupresie (neutropenie şi trombocitopenie), care este cunoscută ca toxicitate de limitare a dozei pentru majoritatea agenţilor citotoxici, inclusiv TMZ. După coroborarea rezultatelor anormale ale testelor de laborator şi a evenimentelor adverse înregistrate în cadrul fazelor de tratament concomitent sau a monoterapiei au fost observate anomalii ale neutrofilelor de Grad 3 sau 4 inclusiv evenimente neutropenice la 8 % din pacienţi. La 14 % din pacienţii cărora li s-a administrat TMZ s-au observat anomalii ale trombocitelor de Grad 3 sau 4, inclusiv evenimente trombocitopenice.
Glioame maligne recurente sau progresive
În studiile clinice, cele mai frecvente reacţii adverse apărute în legătură cu tratamentul au fost tulburările gastro-intestinale, în special greaţa (43 %) şi vărsăturile (36 %). Aceste reacţii adverse au fost de obicei de Gradul 1 sau 2 (0 - 5 episoade de vărsături în 24 ore) şi au fost fie autolimitative, fie uşor de controlat cu tratamentul antiemetic standard . Incidenţa de greaţă severă şi vărsături a fost de 4 %.
Tabelul 5 include reacţiile adverse raportate în timpul studiilor clinice pentru glioame maligne recurente sau progresive cât şi în urma comercializării TMZ.
Tabelul 5. Reacţii adverse la pacienţii cu glioame maligne recurente sau progresive
Infecţii şi infestări
Rare: Infecţii oportuniste, inclusiv PPC
Tulburări hematologice şi limfatice
Foarte frecvente: Neutropenie sau limfopenie (grad 3-4), trombocitopenie (grad 3-4)
Mai puţin frecvente: Pancitopenie, anemie (grad 3-4), leucopenie
Tulburări metabolice şi de nutriţie
Foarte frecvente: Anorexie
Frecvente: Scădere în greutate
Tulburări ale sistemului nervos
Foarte frecvente: Cefalee
Frecvente: Somnolenţă, ameţeală, parestezie
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
Frecvente: Dispnee
Tulburări gastro-intestinale
Foarte frecvente: Vărsături, greaţă, constipaţie
Frecvente: Diaree, durere abdominală, dispepsie
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Frecvente: Erupţii cutanate, prurit, alopecie
Foarte rare: Eritem multiform, eritrodermie, urticarie, exantem
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Foarte frecvente: Fatigabilitate
Frecvente: Febră, astenie, frison, stare generală de rău, durere,
pervertirea gustului
Foarte rare: Reacţii alergice, inclusiv anafilaxie, angioedem
Rezultatele de laborator
Trombocitopenie şi neutropenie de Grad 3 sau 4 au apărut la 19 % şi, respectiv, 17 % dintre pacienţii trataţi pentru gliom malign. Acestea au condus la spitalizare şi/sau întreruperea definitivă a tratamentului cu TMZ la 8 % şi, respectiv, 4 % dintre pacienţi. Mielosupresia a fost predictibilă (manifestându-se, de obicei, în cursul primelor cicluri, cu cele mai mici valori în intervalul cuprins între Ziua 21 şi Ziua 28), iar restabilirea a fost rapidă, de obicei, în una sau două săptămâni. Nu s-au semnalat manifestări de mielosupresie cumulativă. Prezenţa trombocitopeniei poate creşte riscul la sângerare, iar prezenţa neutropeniei sau a leucopeniei pot creşte riscul la infecţii.
Sexul
În cadrul unei analize farmacocinetice populaţionale într-un studiu clinic, la 101 subiecţi de sex feminin şi 169 subiecţi de sex masculin a fost disponibil numărul minim de neutrofile, iar la 110 subiecţi de sex feminin şi 174 subiecţi de sex masculin a fost disponibil numărul minim de trombocite. S-au înregistrat rate mai mari de neutropenie de Gradul 4 (NAN < 0,5 x 109/l), 12 % comparativ cu 5 %, şi trombocitopenie (< 20 x 109/l), 9 % comparativ cu 3 %, la femei comparativ cu bărbaţii, în cazul primei cure de tratament. Într-un set de date provenite de la 400 subiecţi cu recădere de gliom, neutropenia de Grad 4 s-a înregistrat la 8 % în rândul subiecţilor de sex feminin, comparativ cu 4 % în rândul celor de sex masculin, iar trombocitopenia de Grad 4 s-a înregistrat la 8 % dintre subiecţii de sex feminin, comparativ cu 3 % dintre cei de sex masculin în cazul primei cure de tratament. Într-un studiu care a inclus 288 subiecţi cu diagnostic recent de glioblastom multiform, neutropenia de Grad 4 s-a înregistrat la 3 % dintre subiecţii de sex feminin comparativ cu 0 % dintre
cei de sex masculin, iar trombocitopenia de Grad 4 s-a înregistrat la 1 % dintre subiecţii de sex feminin, comparativ cu 0 % dintre cei de sex masculin în cazul primei cure de tratament.
Copii şi adolescenţi
Administrarea orală de TMZ a fost studiată la copii şi adolescenţi (cu vârsta 3 - 18 ani) cu gliom recurent la nivelul trunchiului cerebral sau astrocitom recurent de grad înalt, într un regim de administrare zilnică timp de 5 zile la fiecare 28 de zile. Cu toate că datele sunt limitate, este de aşteptat ca toleranţa la copii să fie similară cu cea a adulţilor. Siguranţa utilizării TMZ la copii cu vârsta sub 3 ani nu a fost încă stabilită.
Experienţa după punerea pe piaţă
Agenţii antineoplazici, şi mai ales agenţii alchilanţi, au fost asociaţi cu un risc potenţial de apariţie a sindromului mielodisplazic (SMD) şi afecţiuni maligne secundare, inclusiv leucemie. La pacienţii trataţi cu scheme terapeutice ce au inclus TMZ, s-au raportat cazuri rare de SMD şi afecţiuni maligne secundare, inclusiv leucemie mieloidă. A fost raportată pancitopenie prelungită care poate fi manifestă
prin anemie aplastică, în unele cazuri având un efect letal. Foarte rar, au fost raportate cazuri de necroliză epidermică toxică şi sindrom Stevens-Johnson. Foarte rar au fost raportate cazuri de pneumopatie interstiţială/pneumopatie, fibroză pulmonară şi insuficienţă respiratorie letală.
Au fost raportate cazuri de hepatotoxicitate, inclusiv creşterea concentraţiilor plasmatice a enzimelor hepatice, hiperbilirubinemie, colestază şi hepatită.

Supradozajul:

La pacienţi s-au evaluat clinic doze de 500, 750, 1000 şi 1250 mg/m² (doză totală pe un ciclu de peste 5 zile). Toxicitatea de limitare a dozei a fost hematologică şi a fost raportată la orice doză dar este de aşteptat să fie mai severă la doze mai mari. Un pacient a utilizat un supradozaj de 10000 mg (doză totală pentru un ciclu de peste 5 zile), iar reacţiile adverse raportate au fost pancitopenie, pirexie,
insuficienţă multiplă de organ şi deces. S-au raportat cazuri de pacienţi care au luat doza recomandată timp de mai mult de 5 zile de tratament (până la 64 zile) cu reacţii adverse ce au inclus supresie medulară, cu sau fără infecţie, în unele cazuri severe şi prelungite finalizate cu deces. În caz de supradozaj, este necesară o evaluare hematologică. Dacă este necesar, trebuie să fie disponibil tratamentul suportiv.

Interacțiuni cu alte medicamente:

Într-un alt studiu de fază 1, administrarea de TMZ asociat cu ranitidină nu a modificat mărimea absorbţiei temozolomidei sau expunerea la metabolitul activ monometiltriazenoimidazol carboxamidă (MTIC).
Administrarea de TMZ cu alimente a provocat o scădere de 33 % a Cmax şi cu 9 % a ariei de sub curbă (ASC). Deoarece posibilitatea ca modificările Cmax să fie semnificative din punct de vedere clinic nu poate fi exclusă, Temomedac nu trebuie să fie administrat concomitent cu alimentele.
Pe baza unei analize farmacocinetice la populaţia de pacienţi din cadrul studiilor clinice de Fază II, asocierea de dexametazonă, proclorperazină, fenitoină, carbamazepină, ondansetron, antagonişti ai receptorilor H2 sau fenobarbital nu a modificat clearance-ul TMZ. Asocierea cu acid valproic a fost urmată de o scădere mică dar semnificativă statistic, a clearance-ului TMZ.
Nu s-au efectuat studii pentru determinarea efectului TMZ asupra metabolismului sau eliminării altor medicamente. Totuşi, de vreme ce TMZ nu parcurge metabolizare hepatică şi se leagă de proteinele plasmatice în proporţie mică, este puţin probabil ca substanţa să afecteze farmacocinetica altor medicamente.
Utilizarea de TMZ în asociere cu alte medicamente mielosupresoare poate creşte probabilitatea apariţiei mielosupresiei.
Copii şi adolescenţi
Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Administrarea de Temomedac 20 mg, capsule în sarcină / alaptare:

Sarcina
Nu sunt disponibile date privind administrarea medicamentului la femeile gravide. Studiile preclinice efectuate la şobolani şi iepuri, cărora li s-au administrat 150 mg/m² TMZ, au evidenţiat efecte teratogene şi/sau toxicitate fetală. Temomedac nu trebuie să fie administrat femeilor gravide. În cazul în care este necesară administrarea în perioada sarcinii, pacienta trebuie să fie informată asupra riscului potenţial pentru făt.

Alăptarea
Nu se cunoaşte dacă TMZ este excretată în laptele uman; de aceea, alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu TMZ.
Femeile aflate la vârsta fertilă
Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace pentru a evita sarcina pe durata tratamentului cu TMZ.
Fertilitatea masculină
TMZ poate avea efecte genotoxice. De aceea, pacienţii de sex masculin trataţi cu aceasta sunt sfătuiţi să utilizeze metode contraceptive în cursul tratamentului şi până la 6 luni de la administrarea ultimei doze şi vor fi informaţi despre posibilitatea crioconservării spermei înainte de începerea tratamentului, datorită riscului instalării sterilităţii ireversibile provocate de tratamentul cu TMZ.

Prezentare ambalaj:

Capsulele sunt alcătuite dintr-un corp şi un capac opace, albe, inscripţionate cu cerneală portocalie cu două dungi pe capac şi „T 20 mg” pe corp.

Flacon din sticlă brună, cu capac alb cu filet din polipropilenă, securizat pentru copii, cu sigiliu de siguranţă din polipropilenă, conţinând 5 sau 20 capsule.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Condiții de păstrare:

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.
A se păstra în ambalajul original. A se ţine flaconul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.
Alte medicamente cu substanța activă temozolomidum:
Medicamente cu indicații asemănătoare cu Temomedac 20 mg, capsule(din aceeași clasă):
Dacă ați descoperit inexactități în prospectul Temomedac 20 mg, capsule vă rugăm să ne sesizați printr-un mesaj rapid de pe pagina de contact. Mulțumim anticipat!
Echipa ROmedic nu încurajează autotratamentul. Este foarte periculos să luați medicație fără indicația medicului. Nu există medicament "sigur", toate au efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale. Prospectul medicamentului nu este suficient...există medicamente care pot fi nocive doar în anumite condiții, nespecificate pe prospect. ROmedic nu își asumă responsabilitatea asupra efectelor pe care acest site le are asupra vizitatorilor.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.