Prospect Vibativ 250 mg, 750 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Substanța activă: telavancin
Producator: Biotec Services International Limited, Marea Brita
Clasa ATC: [J01XA]: antiinfectioase de uz sistemic >> antibiotice >> alte antibacteriene >> glycopeptide - antibacteriene

Indicații Vibativ 250 mg, 750 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă:

Vibativ este indicat pentru tratamentul adulţilor cu pneumonie nozocomială (PN), inclusiv pneumonie asociată aparatelor pentru respiraţie asistată, cunoscută sau suspectată a fi cauzată de Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA).

Vibativ trebuie utilizat doar în situaţii în care se cunoaşte sau se suspectează că alte atitudini terapeutice nu sunt potrivite.

O atenţie deosebită trebuie acordată recomandărilor oficiale privind utilizarea adecvată a agenţilor antibacterieni.

Contraindicații:

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi mai jos.
Pacienţi cu insuficienţă renală severă, respectiv, clearance-ul creatininei (CrCl) < 30 ml/min, inclusiv pacienţi hemodializaţi.
Insuficienţă renală acută.
Sarcină.

Administrare Vibativ 250 mg, 750 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă:

Doze
Adulţi Schema de dozare recomandată este de 10 mg/kg, la fiecare 24 de ore, timp de 7 până la 21 de zile.

Grupe speciale de pacienţi
Copii şi adolescenţi Siguranţa şi eficacitatea Vibativ la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Nu există date disponibile.

Dozare la pacienţi cu insuficienţă renală Pacienţii cu insuficienţă renală trebuie să primească o doză iniţială în funcţie de clearance-ul calculat sau măsurat al creatininei, după cum se prezintă în tabelul de mai jos. În timpul tratamentului trebuie efectuate ajustări ale dozei conform tabelului, pe baza clearance-ului calculat sau măsurat al creatininei la pacienţii cu modificări clinic relevante ale funcţiei renale.

Clearance-ul creatininei* (ml/min) Schemă de dozare >50 10 mg/kg la fiecare 24 de ore 30-50 7,5 mg/kg la fiecare 24 de ore *Calculat pe baza formulei Cockcroft-Gault

Utilizarea la pacienţii cu insuficienţă renală acută sau cu clearance-ul creatininei (CrCl) < 30 ml/min, incluzând pacienţii hemodializaţi, este contraindicată.

Dozare la pacienţi cu insuficienţă hepatică Gradele uşoare până la moderate de insuficienţă hepatică (clasa Child-Pugh B) nu determină o modificare relevantă a farmacocineticii telavancinului. Prin urmare, nu este necesară ajustarea dozei în cazul administrării telavancinului la subiecţi cu grade uşoare sau moderate de insuficienţă hepatică. Nu sunt disponibile date privind subiecţi cu insuficienţă hepatică severă (clasa Child-Pugh C). Prin urmare, trebuie prudenţă la administrarea telavancin subiecţilor cu insuficienţă hepatică severă.

Pacienţi obezi
Pacienţii obezi trebuie să primească doza de telavancin în funcţie de greutatea lor corporală şi pe baza funcţiei lor renale.

Pacienţi vârstnici
Pacienţii vârstnici trebuie să primească doza de telavancin în funcţie de greutatea lor corporală şi pe baza funcţiei lor renale.

Mod de administrare
Vibativ trebuie reconstituit şi apoi diluat înainte de administrarea în perfuzie intravenoasă printr-o linie de perfuzie dedicată sau printr-o linie existentă cu conector în Y, în decurs de 60 de minute. Nu trebuie administrate injecţii în bolus.

Compoziție Vibativ 250 mg, 750 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă:

Fiecare flacon conţine 250 mg telavancin (sub formă de clorhidrat).
În urma reconstituirii, fiecare ml conţine 15 mg telavancin.

Fiecare flacon conţine 750 mg telavancin (sub formă de clorhidrat).
În urma reconstituirii, fiecare ml conţine 15 mg telavancin.

Lista excipienţilor
Hidroxipropilbetadex; raportul de telavancin la hidroxipropilbetadex este de 1:10 (masă/masă) Manitol (E 421) Hidroxid de sodiu (pentru reglarea pH-ului) (E 524) Acid clorhidric (pentru reglarea pH-ului) (E 507)

Precauții:

Insuficienţă renală În studiile clinice, pacienţii cu insuficienţă renală acută preexistentă trataţi cu telavancin au prezentat un risc crescut de mortalitate. Mortalitatea de orice cauză a fost de 32/73 (44%) în grupul cu telavancin şi de 16/64 (25%) în grupul cu vancomicină, în timp ce la pacienţii fără insuficienţă renală acută la intrarea în studiu mortalitatea a fost de 118/678 (17%) şi, respectiv, 124/688 (18%). Prin urmare, utilizarea telavancin la pacienţii cu insuficienţă renală acută preexistentă şi la pacienţii cu insuficienţă renală severă este contraindicată.

Reacţii adverse renale Prin integrarea datelor din studiile clinice (PN şi infecţii complicate ale pielii şi ale ţesuturilor moi (IcPŢM)), reacţiile adverse renale au fost raportate mai frecvent la pacienţii trataţi cu Vibativ decât la cei trataţi cu vancomicină (3,8% faţă de 2,2%). Funcţia renală (creatinina serică şi diureza pentru depistarea oliguriei/anuriei) trebuie monitorizată zilnic cel puţin în primele 3-5 zile de terapie şi ulterior la fiecare 48-72 de ore la toţi pacienţii trataţi cu Vibativ.

În cazul scăderii accentuate a funcţiei renale în timpul tratamentului, trebuie să se evalueze beneficiul continuării tratamentului cu Vibativ.

Alţi factori care pot creşte riscul de nefrotoxicitate Trebuie dat dovadă de prudenţă la prescrierea Vibativ pentru pacienţii trataţi concomitent cu medicamente nefrotoxice, cei cu boală renală preexistentă sau cu o comorbiditate despre care se cunoaşte că predispune la disfuncţie renală (de exemplu diabet zaharat, insuficienţă cardiacă congestivă, hipertensiune).

Reacţii asociate perfuziei Perfuziile intravenoase rapide cu agenţi antimicrobieni din clasa glicopeptidelor au fost asociate cu reacţii asemănătoare unui eritem generalizat, incluzând hiperemia părţii superioare a corpului, urticarie, prurit sau erupţie cutanată tranzitorie. Oprirea sau încetinirea perfuziei poate determina dispariţia acestor reacţii. Reacţiile asociate perfuziei pot fi limitate dacă doza zilnică este perfuzată în decursul unei perioade de 1 oră.

Reacții de hipersensibilitate Reacțiile de hipersensibilitate, inclusiv reacțiile anafilactice, au fost raportate în asociere cu tratamentul antibiotic, inclusiv cu telavancin și pot avea o severitate care să pună în pericol viața pacientului. Dacă se observă apariția unei reacții alergice la telavancin, se va întrerupe administrarea medicamentului și se va institui tratamentul adecvat.

La pacienții cu antecedente de hipersensibilitate la vancomicină au fost raportate reacții alergice încrucișate, inclusiv anafilaxie. Se recomandă prudență la prescrierea de telavancin pacienților cu antecedente de hipersensibilitate la vancomicină. Dacă se observă apariția unei reacții alergice la telavancin, se va întrerupe administrarea medicamentului și se va institui tratamentul adecvat.

Prelungirea intervalului QTc Un studiu clinic privind QTc, cu doze de telavancin de 7,5 şi 15 mg/kg comparat cu substanţa vehicul şi cu un produs comparator activ (400 mg moxifloxacin), a demonstrat că administrarea unei doze zilnice unice timp de 3 zile duce la o creştere medie corectată a QTcF a substanţei vehicul cu 4,1 şi, respectiv, 4,5 milisecunde, faţă de o creştere cu 9,2 milisecunde observată în cazul produsului comparator.

Se recomandă prudenţă la utilizarea telavancinului pentru tratamentul pacienţilor carora li se administrează medicamente despre care se cunoaşte că prelungesc intervalul QT. În plus, se recomandă prudenţă la utilizarea telavancinului pentru tratamentul pacienţilor cu sindrom de QT prelungit congenital, prelungire cunoscută a intervalului QTc, insuficienţă cardiacă decompensată sau hipertrofie ventriculară stângă severă. Pacienţii cu aceste afecţiuni nu au fost incluşi în studiile clinice cu telavancin.

Ototoxicitate Similar altor glicopeptide, s-a raportat ototoxicitate (surditate şi acufene) la pacienţii trataţi cu telavancin. Pacienţii la care apar semne şi simptome de deficit de auz sau afecţiuni ale urechii interne în timpul tratamentului cu telavancin trebuie evaluaţi şi monitorizaţi cu atenţie. Pacienţii care urmează tratament cu telavancin în asociere sau consecutiv cu alte medicamente cu potenţial ototoxic trebuie monitorizaţi cu atenţie, iar beneficiul telavancinului trebuie evaluat dacă auzul se deteriorează.

Suprainfecţie Utilizarea antibioticelor poate favoriza proliferarea excesivă a microorganismelor nesusceptibile. În cazul în care se produce o suprainfecţie în timpul tratamentului, trebuie luate măsuri corespunzătoare.

Colită asociată antibioticelor şi colită pseudomembranoasă S-au semnalat colite asociate antibioticelor şi colite pseudomembranoase la aproape toţi agenţii antibacterieni, inclusiv telavancin, acestea putând varia în severitate de la forme uşoare la cele cu potenţial letal. Prin urmare, este important să se aibă în vedere acest diagnostic la pacienţii care prezintă diaree în timpul sau la scurt timp după tratament.

Spectrul antibiotic acoperit Telavancin este activ doar împotriva bacteriilor Gram-pozitive. În cazul infecţiilor mixte în care sunt suspectate bacterii Gram-negative şi/sau anumite tipuri de bacterii anaerobe, Vibativ trebuie administrat concomitent cu unul sau mai mulţi agenţi antibacterieni corespunzători.

Grupe speciale de pacienţi
Studiile privind pneumonia nozocomială (PN) au exclus bolile pulmonare cunoscute sau suspectate precum: afecţiuni granulomatoase, cancer pulmonar sau altă neoplazie metastazată la nivelul plămânilor; fibroză chistică sau tuberculoză activă; pneumonie cu Legionella pneumophila; meningită, endocardită sau osteomielită; şoc refractar definit drept hipertensiune arterială sistolică în decubit dorsal < 90 mm Hg timp de > 2 ore cu dovezi de hipoperfuzie sau necesitatea administrării de agenţi simpatomimetici în doze mari. De asemenea, au fost excluşi pacienţii cu QTc la intrarea în studiu > 500 msec, sindrom de QT prelungit congenital, insuficienţă cardiacă decompensată sau concentraţii serice de K+ sau Mg2+ anormale care nu puteau fi corectate, neutropenie severă (număr absolut de neutrofile < 500/mm³) sau pacienţii la care se aşteaptă apariţia neutropeniei severe din cauza chimioterapiei prealabile sau planificate sau care aveau HIV cu un nivel de CD4 < 100/mm³ în ultimele 6 luni.

Atenționări:

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Pot apărea ameţeală, somnolenţă, confuzie şi vedere înceţoşată, acestea putând influenţa capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Reacții adverse ale Vibativ 250 mg, 750 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă:

În studiile clinice de fază 3 la care au participat 1680 de pacienţi (751 cu NP şi, respectiv, 929 cu IcPŢM) trataţi cu telavancin la o doză zilnică de 10 mg/kg, au fost raportate reacţii adverse la 47,3% din pacienţi. Tratamentul a fost întrerupt din cauza reacţiilor adverse la 5,0% din pacienţii care au primit telavancin.
Cel mai frecvent raportate reacţii adverse asociate (care se produc la > 1% din pacienţi) au fost: infecţie fungică, insomnie, disgeuzie, cefalee, ameţeală, greaţă, constipaţie, diaree, vărsături, valori crescute ale alanin-aminotransferazei, valori crescute ale aspartat-aminotransferazei, prurit, erupţie cutanată tranzitorie, insuficienţă renală acută, creşterea concentraţiei serice de creatinină, modificări ale urinei (urină cu spumă), oboseală şi frisoane.

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită astfel: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100); rare (≥ 1/10 000 şi < 1/1000); foarte rare (< 1/10 000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Infecţii şi infestări
Frecvente: infecţie fungică
Mai puţin frecvente: colită cu clostridium, infecţie a tractului urinar

Tulburări hematologice şi limfatice
Mai puţin frecvente: anemie, leucopenie, trombocitemie, trombocitopenie, număr crescut de eozinofile, număr crescut de neutrofile

Tulburări ale sistemului imunitar
Mai puţin frecvente: Cu frecvență necunoscută*: hipersensibilitate anafilaxie

Tulburări metabolice şi de nutriţie
Mai puţin frecvente: scăderea apetitului alimentar, hiperglicemie, hiperkaliemie, hipoglicemie, hipokaliemie, hipomagneziemie

Tulburări psihice
Frecvente: insomnie
Mai puţin frecvente: agitaţie, anxietate, stare de confuzie, depresie

Tulburări ale sistemului nervos
Foarte frecvente: disgeuzie
Frecvente: cefalee, ameţeală
Mai puţin frecvente: ageuzie, migrenă, parestezie, parosmie, somnolenţă, tremor

Tulburări oculare
Mai puţin frecvente: iritaţie oculară, vedere înceţoşată

Tulburări acustice şi vestibulare
Mai puţin frecvente: acufene
Rare: surditate

Tulburări cardiace
Mai puţin frecvente: angină pectorală, fibrilaţie atrială, bradicardie, insuficienţă cardiacă congestivă, interval QTc prelungit pe electrocardiogramă, palpitaţii, tahicardie sinusală, extrasistole supraventriculare, extrasistole ventriculare

Tulburări vasculare
Mai puţin frecvente: hiperemie, hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, flebită

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
Mai puţin frecvente: dispnee, sughiţ, congestie nazală, durere faringolaringiană

Tulburări gastro-intestinale
Foarte frecvente: greaţă
Frecvente: constipaţie, diaree, vărsături
Mai puţin frecvente: dureri abdominale, xerostomie, dispepsie, flatulenţă, hipoestezie orală

Tulburări hepatobiliare
Frecvente: valori crescute ale alanin-aminotransferazei, valori crescute ale aspartat-aminotransferazei
Mai puţin frecvente: hepatită

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Frecvente: prurit, erupţie cutanată tranzitorie
Mai puţin frecvente: eritem, edem facial, hiperhidroză, urticarie

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv
Mai puţin frecvente: artralgie, dureri dorsale, crampe musculare, mialgie

Tulburări renale şi ale căilor urinare
Frecvente: insuficienţă renală acută, creşterea concentraţiei serice de creatinină, urină cu spumă (valori mai scăzute faţă de normal)
Mai puţin frecvente: creşterea uremiei, disurie, hematurie, microalbuminurie, oligurie, polakiurie, insuficienţă renală, miros anormal al urinei

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Frecvente: oboseală, frisoane
Mai puţin frecvente: astenie, reacţii la locul perfuziei, stare generală de rău, durere toracică noncardiacă, edeme periferice, durere, pirexie, eritem generalizat

Investigaţii diagnostice
Mai puţin frecvente: valoare crescută a raportului normalizat internaţional

*Raportări după punerea pe piață. Deoarece aceste reacții sunt raportate în mod voluntar de la o populație de mărime incertă, nu este posibil să se estimeze corect frecvența acestora prin urmare aceasta fiind clasificată ca necunoscută.

Supradozajul:

La voluntarii sănătoşi care au primit o doză de 15 mg/kg, a fost observată o incidenţă mai mare a reacţiilor adverse la telavancin: disgeuzie, greaţă, vărsături, eritem la locul injectării, cefalee, erupţie cutanată maculară şi eritem generalizat.

În caz de supradozaj, administrarea de telavancin trebuie întreruptă şi se recomandă administrarea de tratament suportiv cu menţinerea filtrării glomerulare şi monitorizarea atentă a funcţiei renale. În urma administrării unei doze unice de telavancin 7,5 mg/kg la subiecţii cu boală renală în stadiu terminal, aproximativ 5,9% din doza administrată de telavancin a fost recuperată în dializat în urma unei hemodialize cu durata de 4 ore. Cu toate acestea, nu sunt disponibile informaţii privind utilizarea hemodializei în tratamentul supradozajului.

Clearance-ul telavancinului prin hemofiltrare venovenoasă continuă (CHVV) a fost evaluat într-un studiu in vitro. Telavancin a fost eliminat prin CHVV, iar clearance-ul telavancinului a crescut o dată cu mărirea ratei de ultrafiltrare.

Cu toate acestea, clearance-ul telavancinului prin CHVV nu a fost evaluat într-un studiu clinic; astfel, nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestei constatări şi a utilizării CHVV pentru tratamentul supradozajului.

Interacțiuni cu alte medicamente:

În studiile la subiecţi sănătoşi, farmacocinetica telavancinului nu a fost modificată semnificativ de administrarea concomitentă a aztreonamului sau piperacilinei-tazobactamului. De asemenea, farmacocinetica aztreonamului sau piperacilinei-tazobactamului nu a fost modificată de telavancin.
Pe baza proprietăţilor farmaceutice ale acestora, nu se preconizează interacţiuni cu alte beta-lactamine, clindamicină, metronidazol sau fluorochinolone.

S-a demonstrat în cadrul unui studiu clinic cu midazolam intravenos că doze multiple de telavancin nu au avut niciun efect asupra farmacocineticii midazolamului, care este un substrat sensibil pentru CYP3A4. Experimentele in vitro indică faptul că telavancin nu va afecta clearance-ul medicamentelor metabolizate de izoformele CYP 1A2, 2C9, 2C19 şi 2D6.

Întrucât telavancin se excretă în principal nemodificat prin clearance renal şi mai multe enzime CYP pot metaboliza telavancinul, nu se preconizează interacţiuni relevante cu inhibitori sau inductori ai sistemului CYP450.

Deşi nu afectează coagularea, telavancin a interacţionat cu anumite teste de laborator utilizate pentru monitorizarea coagulării, la efectuarea de analize cu probe recoltate între 0 şi 18 ore după administrarea telavancinului la pacienţii trataţi la fiecare 24 de ore. Probele de sânge pentru testele de coagulare trebuie recoltate, în măsura posibilului, imediat înainte de următoarea doză de telavancin a pacientului sau trebuie avută în vedere utilizarea unui test care nu va fi modificat de Vibativ.

Teste de coagulare modificate de telavancin
Teste de coagulare care nu vor fi modificate de telavancin Raport normalizat internaţional Timp de coagulare a sângelui integral (Lee-White) Timp de tromboplastină parţial activat Agregare plachetară ex vivo Timp de coagulare activat Testul factorului cromogen Xa Teste ale factorului de coagulare Xa Testul factorului (cromogen) funcţional X Timp de sângerare D-dimer Produşi de degradare ai fibrinei
Nu s-a observat risc crescut de hemoragie în studiile clinice cu telavancin. Telavancin nu are niciun efect asupra agregării plachetare. De asemenea, nu s-au observat semne de hipercoagulabilitate, întrucât subiecţii sănătoşi trataţi cu telavancin prezintă niveluri normale de D-dimer şi produşi de degradare ai fibrinei.

Telavancin interacţionează cu testele de determinare calitativă a proteinelor din urină cu dipstick, precum şi cu metodele cantitative prin colorare (de exemplu roşu de pirogalol molibdat). Testele de microalbumină bazate pe analiza imunologică ce utilizează detecţia nefelometrică (turbidităţii) nu sunt afectate şi pot fi utilizate pentru monitorizarea excreţiei urinare a proteinelor în timpul tratamentului cu telavancin.

Pentru monitorizarea de rutină a funcţiei renale, se recomandă utilizarea concentraţiei serice de creatinină sau clearance-ul estimat al creatininei.

Administrarea de Vibativ 250 mg, 750 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă în sarcină / alaptare:

Sarcina
Utilizarea Vibativ este contraindicată în timpul sarcinii. Nu există experienţă cu Vibativ la om. Studiile la animale au demonstrat toxicitate asupra funcţiei de reproducere.

Înaintea administrării de Vibativ, trebuie să se stabilească dacă femeile aflate la vârsta fertilă sunt sau nu gravide. Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze măsuri eficiente de contracepţie în timpul tratamentului.

Alăptarea Nu se cunoaşte dacă telavancin se excretă în laptele matern la om. Excreţia telavancinului în laptele matern nu a fost studiată la animale. O decizie privind eventualitatea continuării/întreruperii alăptării sau continuării/întreruperii tratamentului cu telavancin trebuie luată ţinând cont de beneficiul alăptării copilului şi beneficiul tratamentului cu telavancin pentru mamă.

Fertilitatea
S-a demonstrat că telavancin afectează cantitatea şi calitatea spermei la şobolanii masculi, deşi nu s-au raportat efecte asupra fertilităţii, împerecherii sau embriogenezei timpurii. Nu se cunoaşte riscul potenţial pentru om.

Prezentare ambalaj:

Flacoane de sticlă transparentă de tip I cu dopuri de cauciuc şi capac detaşabil din aluminiu/plastic.
Dimensiunile ambalajului: 1 flacon de 30 ml cu 250 mg telavancin.

Condiții de păstrare:

Pulberea, aşa cum a fost ambalată pentru vânzare A se păstra la frigider (2-8°C). Păstraţi flaconul în ambalajul secundar de carton pentru a fi protejat de lumină.
Medicamente cu indicații asemănătoare cu Vibativ 250 mg, 750 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă(din aceeași clasă):
Dacă ați descoperit inexactități în prospectul Vibativ 250 mg, 750 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă vă rugăm să ne sesizați printr-un mesaj rapid de pe pagina de contact. Mulțumim anticipat!
Echipa ROmedic nu încurajează autotratamentul. Este foarte periculos să luați medicație fără indicația medicului. Nu există medicament "sigur", toate au efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale. Prospectul medicamentului nu este suficient...există medicamente care pot fi nocive doar în anumite condiții, nespecificate pe prospect. ROmedic nu își asumă responsabilitatea asupra efectelor pe care acest site le are asupra vizitatorilor.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.