Prospect Capecitabine Accord 300 mg comprimate filmate

Substanța activă: capecitabinum
Clasa ATC: [L01BC]: antineoplazice si imunomodulatoare >> citostatice >> antimetaboliti >> analogi ai bazelor pirimidinice

Indicații Capecitabine Accord 300 mg comprimate filmate:

Capecitabine Accord este indicat pentru tratamentul adjuvant al pacienţilor cu cancer de colon stadiul III (Stadiul Duke C) după intervenţia chirurgicală.
Capecitabine Accord este indicat pentru tratamentul cancerului colorectal metastatic
Capecitabine Accord este indicat pentru tratamentul de primă linie al pacienţilor cu cancer gastric avansat în asociere cu chimioterapie pe bază de săruri de platină.
Capecitabine Accord este indicat în asociere cu docetaxel pentru tratamentul pacienţilor cu cancer de sân local avansat sau cu cancer de sân metastatic după eşecul chimioterapiei citotoxice.

Terapia anterioară trebuie să fi inclus o antraciclină. Capecitabine Accord este, de asemenea, indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienţilor cu cancer de sân local avansat sau metastatic după eşecul terapiei cu taxani şi antraciclină sau pentru care terapia cu antraciclină nu mai este indicată.

Contraindicații:

* Antecedente de reacţii adverse severe şi neaşteptate la tratamentul cu fluoropirimidine,
* Hipersensibilitate la capecitabină, fluorouracil sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi mai jos
* La pacienţii cu deficienţă cunoscută de dihidropirimidin dehidrogenază (DPD),
* În timpul sarcinii şi alăptării,
* La pacienţii cu leucopenie, neutropenie sau trombocitopenie severe,
* La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă,
* La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei sub 30 ml/min),
* Tratament asociat cu sorivudină sau analogii înrudiţi chimic, cum este brivudina
* Dacă există contraindicaţii între oricare dintre agenţii din seria de chimioterapie, acel agentantineoplazic nu trebuie utilizat.

Administrare Capecitabine Accord 300 mg comprimate filmate:

Capecitabine Accord trebuie prescris numai de către un medic specialist cu experienţă în utilizarea medicamentelor antineoplazice.
Tratamentul trebuie întrerupt dacă se observă progresia bolii sau toxicitate inacceptabilă. Dozele standard şi dozele reduse, calculate în funcţie de suprafaţa corporală pentru determinarea dozelor iniţiale de Capecitabine Accord de 1250 mg/m2 şi 1000 mg/m2 sunt prezentate în tabelele 1 şi
respectiv 2.

Doze recomandate

Monoterapie
Cancer de colon, colorectal şi cancer de sân
Doza iniţială recomandată de capecitabină, administrată în monoterapie, pentru tratamentul adjuvant al pacienţilor cu cancer de colon, pentru tratamentul cancerului colorectal metastatic sau al cancerului de sân local avansat sau metastatic, este de 1250 mg/m2 administrată de două ori pe zi (dimineaţa şi seara; echivalent cu 2500 mg/m2 doză zilnică totală) timp de 14 zile, urmată de o perioadă de 7 zile de pauză.

Tratamentul adjuvant la pacienţii cu cancer de colon stadiul III este recomandat pentru o perioadă de 6 luni.

Terapie asociată
Cancer de colon, colorectal şi cancer gastric
În terapia asociată, doza iniţială recomandată de capecitabină trebuie redusă la 800-1000 mg/m2 administrată de două ori pe zi, timp de 14 zile, urmată de o perioadă de 7 zile de pauză sau până la 625 mg/m2 de două ori pe zi, când este administrată continuu. Adăugarea agenţilor biologici la schema terapeutică nu afectează doza iniţială de capecitabină. La pacienţii cărora li se administrează capecitabină în asociere cu cisplatină, premedicaţia pentru menţinerea hidratării adecvate şi premedicaţia antiemetică, conform Rezumatului caracteristicilor produsului pentru cisplatină, trebuie iniţiate înaintea administrării de cisplatină. La pacienţii cărora li se administrează în asociere capecitabină şi oxaliplatină este recomandată premedicaţia cu antiemetice conform Rezumatului caracteristicilor produsului pentru oxaliplatină.

Tratamentul adjuvant la pacienţii cu neoplasm de colon stadiul III este recomandat pentru o perioadă de 6 luni.
Cancer de sân
În asociere cu docetaxel, doza iniţială recomandată de capecitabină este de 1250 mg/m2 de 2 ori pe zi timp de 14 zile urmată de o pauză de 7 zile, asociată cu docetaxel în doză de 75 mg/m2 în perfuzie intravenoasă cu durata de 1 oră, la intervale de 3 săptămâni. Medicaţia anterioară cu un glucocorticoid oral, cum este dexametazona, conform rezumatului caracteristicilor produsului pentru docetaxel, trebuie începută înainte de administrarea docetaxel la pacienţii trataţi cu asocierea docetaxel plus capecitabină.


Ajustări ale dozei în timpul tratamentului:
Date generale
Toxicitatea datorată administrării de capecitabină poate fi controlată prin tratament simptomatic şi/sau modificări ale dozei (întreruperea tratamentului sau reducerea dozei). Odată doza redusă, nu trebuie crescută mai târziu. Pentru acele manifestări ale toxicităţii considerate de medicul curant ca fiind puţin probabil să devină grave sau să pună viaţa în pericol, de exemplu: alopecie, alterări ale gustului, modificări ale unghiilor, tratamentul poate fi continuat cu aceeaşi doză, fără reducere sau întrerupere.

Pacienţii trataţi cu capecitabină trebuie informaţi asupra necesităţii întreruperii imediate a tratamentului dacă apare toxicitate moderată sau severă. Dozele de capecitabină omise din motive de toxicitate nu se înlocuiesc. Mai jos sunt prezentate modificările de doze, recomandate în caz de
toxicitate.

Tabelul 3 Schema de reducere a dozei în cazul terapiei cu capecitabină (Ciclu de 3 săptămâni sau tratament continuu).
Gradele de toxicitate 
Ajustările dozei în cadrul unui ciclu de tratament
Ajustarea dozei pentru următorul ciclu/doză (% din doza iniţială)
* Gradul 1 Se menţine valoarea dozei Se menţine valoarea dozei
* Gradul 2
Primă manifestare Se întrerupe până la reducerea la gradul 0-1 100%
A doua manifestare 75%
A treia manifestare 50%
A patra manifestare Se întrerupe definitiv tratamentul nu este cazul
* Gradul 3
Prima manifestare Se întrerupe până la reducerea la gradul 0-1 75%
A doua manifestare 50%
A treia manifestare Se întrerupe definitiv tratamentul nu este cazul

Gradele de toxicitate 
Ajustările dozei în cadrul unui ciclu de tratament
Ajustarea dozei pentru următorul ciclu/doză (% din doza iniţială)
* Gradul 4
Prima manifestare
Se întrerupe definitiv tratamentul
sau
Dacă medicul consideră că este în beneficiul pacientului să continue tratamentul, se întrerupe până la reducerea la gradul 0-1
50%
A doua manifestare Se întrerupe definitiv tratamentul nu este cazul
 În conformitate cu criteriile obişnuite de toxicitate stabilite de Grupul pentru studiu clinic-Institutul Naţional de Cancer Canada (GSC-INCC) (versiunea 1) sau cu criteriile terminologiei obişnuite pentru evenimentele adverse (CTOEA) ale Programului de Evaluare a Terapiei pentru Cancer, Institutul Naţional de Cancer USA, versiunea 3.0. Pentru sindromul mână - picior şi hiperbilirubinemie.

Toxicitate hematologică: Pacienţii cu număr iniţial de neutrofile <1,5 x 109/l şi/sau număr de trombocite <100 x 109/l nu trebuie trataţi cu capecitabină. Dacă o evaluare de laborator neprogramată, în timpul unui ciclu de tratament, arată o scădere a numărului neutrofilelor sub 1,0 x 109/l sau o
scădere a numărului trombocitelor sub 75 x 109/l, tratamentul cu capecitabină trebuie întrerupt. Ajustări ale dozelor datorită toxicităţii, pentru schema terapeutică cu cicluri de 3 săptămâni, când capecitabina este administrată în asociere cu alţi agenţi antineoplazici: Ajustări ale dozelor datorită toxicităţii, pentru schema terapeutică cu cicluri de 3 săptămâni, când capecitabina este administrată în asociere cu alţi agenţi antineoplazici, trebuie făcute, pentru
capecitabină, conform tabelului 3 de deasupra şi conform rezumatului caracteristicilor produsului pentru agentul(ţii) antineoplazic(i) corespunzător(i).
La începutul unui ciclu de tratament, dacă este indicată o amânare a tratamentului, fie pentru capecitabină, fie pentru agentul(ţii) antineoplazic(i) asociat(ţi), administrarea tuturor agenţilor antineoplazici trebuie amânată până când condiţiile de reîncepere a tratamentului sunt îndeplinite
pentru toate medicamentele.

În timpul unui ciclu de tratament, pentru acele manifestări ale toxicităţii considerate de medicul curant ca nefiind legate de tratamentul cu capecitabină (de exemplu, neurotoxicitate sau ototoxicitate), atunci tratamentul cu capecitabină trebuie continuat şi doza celuilalt agent antineoplazic trebuie ajustată
conform Informaţiilor de Prescriere corespunzătoare.

Dacă tratamentul cu celălalt (ceilalţi) agent(ţi) antineoplazic(i) trebuie întrerupt definitiv, tratamentul cu capecitabină poate fi reluat când condiţiile de reîncepere a tratamentului pentru capecitabină sunt îndeplinite.

Această recomandare se aplică pentru toate indicaţiile şi pentru toate grupele speciale de pacienţi.
Ajustări ale dozelor datorită toxicităţii, când capecitabina este administrată sub formă de tratament continuu în asociere cu alţi agenţi antineoplazici:
Ajustări ale dozelor datorită toxicităţii, când capecitabina este administrată sub formă de tratament continuu în asociere cu alţi agenţi antineoplazici, trebuie făcute, pentru capecitabină, conform tabelului 3 de deasupra şi conform rezumatului caracteristicilor produsului corespunzător pentru
agentul(ţii) antineoplazic(i).

Ajustări ale dozei pentru grupele speciale de pacienţi
Insuficienţă hepatică: datele de siguranţă şi eficacitate disponibile la pacienţii cu insuficienţă hepatică sunt insuficiente pentru a permite recomandări de ajustare a dozei. Nu există informaţii privind insuficienţa hepatică datorată cirozei sau hepatitei.

Insuficienţă renală: capecitabina este contraindicată la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei sub 30 ml/min [Cockroft şi Grault] la începutul tratamentului). Incidenţa evenimentelor adverse de gradul 3 sau 4 la pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei 30-50 ml/min la începutul tratamentului) este crescută în comparaţie cu populaţia generală.

La pacienţii cu insuficienţă renală moderată la începerea tratamentului se recomandă o reducere la 75% pentru o doză iniţială de 1250 mg/m2. La pacienţii care prezintă iniţial insuficienţă renală moderată, nu este necesară reducerea dozei pentru o doză iniţială de 1000 mg/m2. La pacienţii cu
insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei 51-80 ml/min la începutul tratamentului) nu se recomandă ajustarea dozei iniţiale. Se recomandă urmărirea atentă şi întreruperea promptă a tratamentului în cazul în care pacientul manifestă evenimente adverse de gradele 2, 3 sau 4 în timpul
tratamentului şi ajustări ulterioare ale dozei după cum este subliniat în tabelul 3 de mai sus. În cazul în care, în timpul tratamentului, clearance-ul calculat al creatininei scade până la o valoare sub 30 ml/min, tratamentul cu capecitabină trebuie întrerupt. Aceste recomandări de ajustări ale dozei
pentru insuficienţa renală se aplica atât în cazul monoterapiei, cât şi în cazul utilizării în asociere (vezi şi subpunctul „Vârstnici” de mai jos).
Vârstnici:
În timpul monoterapiei cu capecitabină, nu este necesară ajustarea dozei iniţiale. Totuşi, reacţiile adverse de gradul 3 sau 4 legate de tratament au fost mai frecvente la pacienţii cu vârsta ≥ 60 ani decât la pacienţii mai tineri.

Pacienţii vârstnici (≥ 65 ani), care urmează tratament cu capecitabină în asociere cu alţi agenţi, au prezentat mai multe reacţii adverse de grad 3 şi grad 4, inclusiv acele reacţii adverse care duc la întreruperea tratamentului, comparativ cu pacienţii mai tineri. Este recomandat controlul atent al
pacienţilor cu vârsta ≥ 60 ani.

- În asociere cu docetaxel: la pacienţii cu vârsta de 60 ani sau mai mare, s-a observat o incidenţa crescută a reacţiilor adverse legate de tratament cu gradele 3 sau 4 şi a reacţiilor adverse grave legate de administrarea tratamentului. Pentru pacienţii cu vârsta de 60 ani sau peste se recomandă reducerea dozei iniţiale de Capecitabine Accord până la 75% (950 mg/m2 de două ori pe zi). Dacă la pacienţii cu vârsta ≥ 60 ani trataţi cu doza iniţială redusă de capecitabină în asociere cu docetaxel nu se observă nici un semn de toxicitate, doza de capecitabină poate fi crescută cu precauţie până la 1250 mg/m2 de două ori pe zi.
- În asociere cu irinotecan: la pacienţii cu vârsta de 65 ani sau mai mare, este recomandată reducerea dozei iniţiale de capecitabină la 800 mg/m2 de două ori pe zi.
Copii şi adolescenţi:
Nu există experienţă relevantă privind utilizarea capecitabinei la copii şi adolescenţi cu cancer de colon, colorectal şi cancer de sân.
Mod de administrare
Capecitabine Accord comprimate filmate trebuie înghiţite cu apă în decurs de 30 de minute după masă.

Compoziție Capecitabine Accord 300 mg comprimate filmate:

Fiecare comprimat filmat conţine 300 mg capecitabină.
Excipienţi cu efect cunoscut: fiecare comprimat filmat conţine lactoză anhidră 15 mg.

Precauții:

Toxicitatea limitativă pentru doză include diaree, dureri abdominale, greaţă, stomatită, sindromul mână - picior (reacţie cutanată mână-picior, eritrodisestezie palmo-plantară). Cele mai multe reacţii adverse sunt reversibile şi nu necesită întreruperea definitivă a tratamentului, deşi este posibil că unele doze să fie suspendate sau reduse.
Diaree. Pacienţii cu diaree severă trebuie supravegheaţi cu atenţie şi trebuie să li se administreze fluide şi electroliţi de substituţie dacă sunt deshidrataţi. Pot fi utilizate tratamentele antidiareice obişnuite (de exemplu, loperamidă). Diareea de gradul 2 (COT INCC) este definită ca o creştere a
numărului de scaune până la 4 - 6 pe zi sau scaune nocturne, diareea de gradul 3 ca o creştere a numărului de scaune până la 7-9 pe zi sau incontinenţă şi malabsorbţie. Diareea de gradul 4 este caracterizată prin creşterea numărului de scaune la ≥ 10 pe zi, diaree hemoragică evidentă sau necesitatea de aport parenteral. Dacă este necesar, se va reduce doza.

Deshidratarea. Deshidratarea trebuie prevenită sau corectată în momentul instalării. Pacienţii cu anorexie, astenie, greaţă, vărsături sau diaree se pot deshidrata rapid. Dacă se produce deshidratare de gradul 2 (sau mai mare), tratamentul cu capecitabină trebuie întrerupt imediat şi deshidratarea corectată. Tratamentul nu trebuie reiniţiat până când pacientul este rehidratat şi cauzele acceleratoare au fost corectate sau controlate. Ajustările dozei aplicate ar putea fi cele responsabile de accelerarea apariţiei evenimentelor adverse şi se vor aplica, dacă este necesar.

Sindromul mână-picior (cunoscut, de asemenea, ca reacţie cutanată mână-picior sau eritrodisestezie palmo-plantară sau eritem al extremităţilor produs de chimioterapie). Gradul 1 al acestui sindrom este definit prin amorţeală, disestezie/parestezie, furnicături, tumefiere nedureroasă sau eritem al mâinilor
şi/sau picioarelor şi/sau disconfort care nu duce la întreruperea activităţilor normale ale pacientului.

Gradul 2 este definit ca eritem şi tumefacţie dureroasă a mâinilor şi/sau picioarelor şi/sau disconfort care afectează activităţile zilnice ale pacientului.
Gradul 3 este definit ca descuamare umedă, ulceraţii, vezicule şi dureri marcate ale mâinilor şi/sau picioarelor şi/sau disconfort sever care duce la incapacitatea pacientului de a lucra sau a efectua activităţile zilnice.

Dacă se manifestă gradul 2 sau 3 tratamentul cu capecitabină trebuie întrerupt până la dispariţia simptomelor sau scăderea lor în intensitate, până la gradul 1. În caz de sindrom mână-picior de gradul 3, dozele următoare de capecitabină trebuie scăzute. În cazul administrării capecitabinei în asociere cu
cisplatin, utilizarea vitaminei B6 (piridoxină) nu este recomandată pentru tratamentul simptomatic sau tratamentul profilactic secundar al sindromului mână-picior, deoarece rapoartele publicate au arătat că este posibilă reducerea eficacităţii cisplatin.

Cardiotoxicitate. Cardiotoxicitatea a fost asociată cu tratamentului cu fluoropirimidine, incluzând infarct miocardic, angină pectorală, aritmii, şoc cardiogen, moarte subită şi modificări ale electrocardiogramei (incluzând cazuri foarte rare de prelungire a intervalului QT). Aceste reacţii
adverse pot fi întâlnite mai frecvent la pacienţii cu antecedente de boală coronariană. La pacienţii trataţi cu capecitabină s-au raportat aritmii cardiace (fibrilaţie ventriculară, torsada vârfurilor şi bradicardie), angină pectorală, infarct miocardic, insuficienţă cardiacă şi cardiomiopatie. Este necesară
prudenţă la pacienţii cu antecedente de boli cardiace, aritmii şi angină pectorală semnificative.

Hipo- sau hipercalcemia. În timpul tratamentului cu capecitabină s-a raportat hipo- sau hipercalcemie.
Este necesară prudenţă în caz de hipo- sau hipercalcemie preexistentă.
Afecţiuni ale sistemului nervos central sau periferic. Este necesară prudenţă la pacienţii cu afecţiuni ale sistemului nervos central sau periferic, de exemplu metastaze cerebrale sau neuropatie.

Diabet zaharat sau tulburări electrolitice. Este necesară prudenţă la pacienţii cu diabet zaharat sau tulburări electrolitice, întrucât acestea pot fi agravate în timpul tratamentului cu capecitabină.Anticoagulante cumarinice. Într-un studiu de interacţiune cu warfarină în doză unică, s-a constatat o creştere semnificativă a valorii medii a ASC (+57%) a S-warfarinei. Aceste rezultate sugerează o interacţiune, probabil datorată unei inhibări a sistemului izoenzimei citocromului P450 2C9 de către capecitabină. Pacienţilor trataţi în acelaşi timp cu capecitabină şi cu un anticoagulant cumarinic oral, trebuie să li se verifice atent răspunsul anticoagulant (INR sau timpul de protrombină) şi să li se ajusteze adecvat doza de anticoagulant.

Insuficienţă hepatică. În absenţa datelor de siguranţă şi de eficacitate la pacienţii cu insuficienţă hepatică, utilizarea capecitabinei trebuie monitorizată cu atenţie în cazul pacienţilor cu disfuncţii uşoare sau moderate ale ficatului, indiferent de prezenţa sau absenţa metastazelor hepatice.

Administrarea de capecitabină trebuie întreruptă în cazul în care apar creşteri legate de tratament ale bilirubinei de >3,0 x LSVN sau ale aminotransferazelor hepatice (ALT, AST) de >2,5 x LSVN.
Tratamentul cu capecitabină în monoterapie poate fi reluat când bilirubina scade la ≤3,0 x LSVN sau aminotransferazele hepatice scad la ≤2,5 x LSVN.
Insuficienţă renală. Incidenţa reacţiilor adverse de gradul 3 sau 4 la pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei 30-50 ml/min) este crescută în comparaţie cu populaţia generală.

Întrucât medicamentul conţine lactoză anhidră ca excipient, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză, nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Reacții adverse ale Capecitabine Accord 300 mg comprimate filmate:

Rezumatul profilului de siguranţă
Profilul general de siguranţă pentru capecitabină se bazează pe datele de la peste 3000 pacienţi trataţi cu capecitabină în monoterapie sau capecitabină în asociere cu diferite scheme de chimioterapie din indicaţii multiple. Profilurile de siguranţă pentru capecitabină în monoterapie sunt comparabile pentru
cancerul de sân metastatic, cancerul colorectal metastatic şi tratamentul adjuvant al cancerului de colon.

Cele mai frecvent raportate şi/sau relevante clinic reacţii adverse la medicament (RAM), legate de tratament, au fost tulburări gastro-intestinale (în special diaree, greaţă, vărsături, dureri abdominale, stomatită), sindromul mână-picior (eritrodisestezie palmo-plantară), fatigabilitate, astenie, anorexie,
cardiotoxicitate, accentuarea disfuncţiei renale la cei cu funcţie renală compromisă preexistentă şi tromboză/embolism.
Tabelul rezumatului reacţiilor adverse
RAM considerate de investigator a fi posibil, probabil, sau în mică măsură legate de administrarea de capecitabină sunt enumerate în tabelul 4 pentru capecitabină administrată ca agent unic şi în tabelul 5 pentru capecitabină în asociere cu diferite scheme de chimioterapie, din indicaţii multiple. Pentru a
clasifica RA în funcţie de frecvenţă, se foloseşte următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100, <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100), rare (≥1/10000, <1/1000) şi foarte rare (<1/10000). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, RA sunt prezentate în ordinea descrescătoare a
gravităţii.
Capecitabina în monoterapie:
Tabelul 4 enumeră RAM asociate cu administrarea capecitabinei în monoterapie pe baza analizei globale a datelor de siguranţă din trei studii clinice majore care au inclus peste 1900 pacienţi (studiile M66001, SO14695 şi SO14796). Fiecare RAM a fost adăugată la grupa de frecvenţă corespunzătoare
conform incidenţei generale din analiza globală.
Tabelul 4 Rezumatul RAM raportate la pacienţii trataţi cu capecitabină în monoterapie
Aparate şi sisteme
Foarte frecvente
Toate gradele
Frecvente
Toate gradele
Mai puţin frecvente
Severe şi/sau care pot pune viaţa în pericol (grad 3-4) sau care sunt considerate relevante clinic
Infecţii şi infestări - Infecţii cu virusul herpetic,
Nazofaringită,
Infecţii ale tractului respirator inferior
Sepsis, Infecţii ale tractului urinar,
Celulită, Amigdalită,
Faringită, Candidoză orală, Gripă,
Gastroenterită, Infecţii fungice, Infecţii,
Abces dentar
Tumori benigne, maligne şi nespecificate
- - Lipom

Aparate şi sisteme
Foarte frecvente
Toate gradele
Frecvente
Toate gradele
Mai puţin frecvente
Severe şi/sau care pot pune viaţa în pericol (grad 3-4) sau care sunt considerate relevante clinic
Tulburări hematologice şi limfatice
- Neutropenie, Anemie Neutropenie febrilă,
Pancitopenie,
Granulocitopenie,
Trombocitopenie,
Leucopenie, Anemie
hemolitică, Creşterea
INR (International
Normalised Ratio)/Timp de protrombină prelungit
Tulburări ale sistemului imunitar
- - Hipersensibilitate
Tulburări metabolice şi de nutriţie
Anorexie Deshidratare, Scăderea apetitului,
Scădere în greutate
Diabet, Hipokalemie,
Tulburări ale apetitului,
Malnutriţie,
Hipertrigliceridemie,
Tulburări psihice - Insomnie, Depresie Confuzie, Atac de panică, Dispoziţie depresivă, Scăderea libido-ului
Tulburări ale sistemului nervos
- Cefalee, Letargie,
Ameţeli, Parestezie,
Disgeuzie
Afazie, Tulburări de memorie, Ataxie, Sincopă, Tulburări de echilibru, Tulburări senzoriale, Neuropatie periferică
Tulburări oculare - Creşterea secreţiei lacrimale,
Conjunctivită, Iritaţie la nivelul ochilor
Reducerea acuităţii vizuale, Diplopie
Tulburări acustice şi vestibulare
- - Vertigo, Durere la
nivelul urechilor
Tulburări cardiace - - Angină instabilă,
Angină pectorală, Ischemie miocardică,
Fibrilaţie atrială,
Aritmie, Tahicardie,
Tahicardie sinusală,
Palpitaţii
Tulburări vasculare - Tromboflebită Tromboză venoasă profundă,Hipertensiune arterială,
Peteşii, Hipotensiune arterială,
Bufeuri, Răcirea extremităţilor
Aparate şi sisteme
Foarte frecvente
Toate gradele Frecvente
Toate gradele
Mai puţin frecvente
Severe şi/sau care pot pune viaţa în pericol (grad 3-4) sau care sunt considerate relevante clinic
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
- Dispnee, Epistaxis,
Tuse, Rinoree Embolism pulmonar,
Pneumotorax,
Hemoptizie, Astm,
Dispnee de efort
Tulburări gastrointestinale
Diaree, Vărsături,
Greaţă, Stomatită,
Durere abdominală
Hemoragie gastrointestinală,
Constipaţie, Durere la nivelul abdomenului superior, Dispepsie,
Flatulenţă, Uscăciunea gurii
Obstrucţie intestinală,
Ascită, Enterită,
Gastrită, Disfagie
Durere la nivelul abdomenului inferior, Esofagită,
Disconfort abdominal,
Tulburare de reflux
gastro-esofagian, Colită, Scaune hemoragice
Tulburări hepatobiliare - Hiperbilirubinemie,
Valori anomale ale testelor funcţiei hepatice
Icter
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Sindrom de eritrodizestezie palmoplantară
Erupţie cutanată,
Alopecie, Eritem
Xerodermie, Prurit
Hiperpigmentare
cutanată, Erupţie
cutanată maculară,
Descuamarea pielii,
Dermatită, Tulburări de pigmentare,
Afecţiuni ale unghiilor
Ulcer cutanat,
Erupţie cutanată
tranzitorie,
Urticarie, Reacţii de fotosensibilitate,
Eritem palmar, Inflamaţie la nivelul
feţei, Purpură
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv
- Durere la nivelul
extremităţilor,
Dureri de spate,
Artralgii
Inflamaţie la nivelul articulaţiilor, Durere osoasă, Dureri faciale, Rigiditate musculoscheletică,
Slăbiciune musculară
Tulburări renale şi ale căilor urinare
- - Hidronefroză,
Incontinenţă urinară,
Hematurie, Nicturie,
Creşterea creatininei sanguine
Tulburări ale aparatului genital şi sânului
- - Hemoragie vaginală
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Fatigabilitate, Astenie Febră, Letargie,
Edem periferic, Stare generală de rău, Durere toracică non-cardiacă
Edem, Frisoane,
Sindrom pseudo-gripal,
Rigiditate, Creşterea temperaturii corpului
Aparate şi sisteme
Foarte frecvente
Toate gradele
Frecvente
Toate gradele
Mai puţin frecvente
Severe şi/sau care pot pune viaţa în pericol (grad 3-4) sau care sunt considerate relevante clinic
Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate
- - Vezicule, Supradozaj
Capecitabina în terapie asociată:
Tabelul 5 enumeră RAM asociate cu utilizarea capecitabinei în asociere cu diferite scheme de chimioterapie în indicaţii multiple, pe baza datelor de siguranţă de la peste 1400 pacienţi. RAM au fost adăugate la grupa de frecvenţă corespunzătoare (foarte frecvente sau frecvente), în funcţie de cea mai
mare incidenţă observată în oricare dintre studiile clinice majore, şi au fost adăugate numai când s-au observat în plus celor raportate pentru capecitabină în monoterapie sau într-o grupă superioară de frecvenţă comparativ cu capecitabina în monoterapie. RAM mai puţin frecvente raportate pentru terapia asociată cu capecitabină sunt similare cu RAM raportate pentru capecitabină în monoterapie sau raportate pentru medicamentul de asociat în monoterapie (în literatură şi/sau în Rezumatul caracteristicilor produsului respectiv).
Unele RAM sunt reacţii observate frecvent cu medicamentul de asociat (de exemplu neuropatie senzorială periferică cu docetaxel sau oxaliplatină, hipertensiune arterială observată cu bevacizumab);
totuşi, nu poate fi exclusă o exacerbare în cazul terapiei cu capecitabină.
Tabelul 5 Rezumatul RAM raportate la pacienţii trataţi cu capecitabină în asociere, în plus faţă de cele observate cu capecitabină monoterapie sau raportate într-o grupă superioară de frecvenţă comparativ cu capecitabină monoterapie
Aparate şi sisteme
Foarte frecvente
Toate gradele
Frecvente
Toate gradele
Infecţii şi infestări - Herpes zoster, Infecţii ale tractului urinar, Candidoză orală, Infecţii ale tractului respirator superior, Rinite,
Gripă, +Infecţii,
Herpes oral
Tulburări hematologice şi
limfatice
+Neutropenie, +Leucopenie,
+Anemie, +Febră
neutropenică,
Trombocitopenie
Supresie medulară, +Neutropenie febrilă
Tulburări ale sistemului imunitar
- Hipersensibilitate
Tulburări metabolice şi de nutriţie Scăderea apetitului alimentar Hipokalemie, Hiponatremie,
Hipomagnezemie, Hipocalcemie,
Hiperglicemie
Tulburări psihice - Tulburări de somn, Anxietate
Tulburări ale sistemului nervos
Tulburări ale gustului,
Parestezie şi dizestezie,
Neuropatie periferică,
Neuropatie periferică senzorială, Disgeuzie,
Cefalee
Neurotoxicitate, Tremor, Nevralgie,
Reacţie de hipersensibilitate,
Hipoestezie
Aparate şi sisteme
Foarte frecvente
Toate gradele
Frecvente
Toate gradele
Tulburări oculare Creşterea secreţiei lacrimale Tulburări vizuale, Xeroftalmie,
Durere la nivelul ochilor, Tulburări ale vederii, Vedere înceţoşată
Tulburări acustice şi vestibulare
- Tinitus, Hipoacuzie
Tulburări cardiace - Fibrilaţie atrială, Ischemie
miocardică/infarct
Tulburări vasculare Edemul membrelor inferioare, Hipertensiune arterială, +Embolism şi tromboze
Eritem facial, Hipotensiune arterială, Crize hipertensive,
Bufeuri, Flebită
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
Durere în gât, Disestezie faringiană
Singultus, Durere faringolaringiană,
Disfonie
Tulburări gastrointestinale Constipaţie, Dispepsie
Hemoragie gastro-intestinală superioară, Ulceraţie la nivelul cavităţii bucale, Gastrită, Meteorism abdominal, Boală de
reflux gastro-esofagian, Durere bucală, Disfagie, Hemoragie rectală, Durere la nivelul abdomenului inferior, Disestezie orală, Parestezie orală, Hipoestezie
orală, Discomfort abdominal
Tulburări hepatobiliare - Funcţie hepatică anormală
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Alopecie, Afecţiuni ale unghiilor
Hiperhidroză, Erupţie cutanată eritematoasă, Urticarie, Transpiraţii nocturne
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv
Mialgie, Artralgie, Durere la nivelul extremităţilor
Durere la nivelul articulaţiilor,
Spasme musculare, Trismus,
Slăbiciune musculară
Tulburări renale şi ale căilor urinare
- Hematurie, Proteinurie, Scăderea clearance-ului renal al creatininei,
Disurie
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Febră, Slăbiciune, +Letargie, Intoleranţă la căldură
Inflamaţia mucoaselor, Durere la nivelul membrelor, Durere, Frisoane, Durere toracică, Boală pseudo-gripală, +Febră, Reacţie asociată perfuziei, Reacţie la locul de injectare, Durere la locul perfuziei, Durere la locul de injectare
Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate -
Contuzii
+ Pentru fiecare termen, numărătoarea frecvenţei s-a bazat pe RAM de toate gradele. Pentru termenii marcaţi cu un „+”, numărătoarea frecvenţei s-a bazat pe RAM de grad 3-4. RAM au fost adăugate în funcţie de cea mai mare incidenţă observată în oricare dintre studiile clinice majore privind asocierea terapeutică.
Experienţa după punerea pe piaţă
După punerea pe piaţă au fost identificate în plus următoarele reacţii adverse grave:
- Foarte rare: stenoza canalului lacrimal
- Foarte rare: insuficienţă hepatică şi hepatită colestatică au fost raportate pe parcursul desfăşurării studiilor clinice şi în timpul expunerii după punerea pe piaţă.
- Foarte rare: fibrilaţie ventriculară, prelungirea intervalului QT, torsada vârfurilor şi bradicardie Descrierea reacţiilor adverse selectate
Sindrom mână-picior (SMP):
Pentru doza de capecitabină de 1250 mg/m2 de două ori pe zi în zilele 1 până la 14 la intervale de 3 săptămâni, s-a observat o frecvenţă de 53% până la 60% de SMP de toate gradele în studiile cu capecitabină în monoterapie (conţinând studiile de terapie adjuvantă în cancerul de colon, tratamentul cancerului colorectal metastatic şi tratamentul cancerului de sân) şi o frecvenţă de 63% a fost observată în braţul capecitabină/docetaxel pentru tratamentul cancerului de sân metastatic. Pentru doza de capecitabină de 1000 mg/m2 de două ori pe zi în zilele 1 până la 14 la intervale de 3 săptămâni, s-a observat o frecvenţă de 22% până la 30% de SMP de toate gradele în cazul terapiei asociate cu capecitabină.
O meta-analiză a 14 studii clinice cu date de la peste 4700 pacienţi trataţi cu capecitabină în monoterapie sau capecitabină în asociere cu diferite scheme chimioterapice utilizate în multiple indicaţii (cancer de colon, colorectal, gastric sau de sân) a arătat că SMP (de toate gradele) a apărut la
2066 (43%) pacienţi după un timp median de 239 zile [IÎ 95% 201, 288] de la începerea tratamentului cu capecitabină. În toate studiile în care s-a administrat asocierea terapeutică, următoarele covariabile au fost semnificativ statistic asociate cu un risc crescut de dezvoltare a SMP: doză iniţială crescută de capecitabină (gram), doză cumulativă scăzută de capecitabină (0,1*kg), intensitate crescută a dozei relative în primele şase săptămâni, durată crescută a tratamentului din studiu (săptămâni), vârstă crescută (cu creşteri de 10 ani), sexul feminin şi statusul bun al performanţei ECOG la momentul
iniţial (0 comparativ cu ≥1).
Diaree:
Capecitabina poate determina apariţia diareei, care a fost observată la până la 50% dintre pacienţi.
Rezultatele unei meta-analize a 14 studii clinice cu date de la peste 4700 pacienţi trataţi cu capecitabină au arătat că în toate studiile în care s-a administrat asocierea terapeutică, următoarele covariabile au fost semnificativ statistic asociate cu un risc crescut de dezvoltare a diareei: doză iniţială crescută de capecitabină (gram), durată crescută a tratamentului din studiu (săptămâni), vârstă crescută (cu creşteri de 10 ani) şi sexul feminin. Următoarele covariabile au fost semnificativ statistic asociate cu un risc scăzut de dezvoltare a diareei: doză cumulativă scăzută de capecitabină (0,1*kg) şi intensitate crescută a dozei relative în primele şase săptămâni.
Cardiotoxicitate:
Suplimentar RAM descrise în tabelele 4 şi 5, următoarele RAM cu o incidenţă mai mică de 0, 1%, au fost asociate cu utilizarea monoterapiei cu Capecitabine Accord, pe baza analizei globale a datelor de siguranţă clinică din 7 studii clinice care au inclus 949 pacienţi (2 studii clinice de fază III şi 5 de fază II în cancerul colorectal metastatic şi în cancerul de sân metastatic): cardiomiopatie, insuficienţă cardiacă, moarte subită şi extrasistole ventriculare.
Encefalopatie:
Suplimentar RAM descrise în tabelele 4 şi 5, şi pe baza analizei globale de mai sus din datele de siguranţă clinică din 7 studii clinice, encefalopatia a fost, de asemenea, asociată cu utilizarea monoterapiei cu capecitabină, cu o incidenţă mai mică de 0, 1%.
Grupe speciale de pacienţi
Pacienţi vârstnici:
O analiză a datelor de siguranţă la pacienţii cu vârstă 60 ani trataţi cu capecitabină în monoterapie şi o analiză a pacienţilor trataţi cu terapie asociată de capecitabină plus docetaxel, a arătat o creştere în incidenţa reacţiilor adverse la tratament de grad 3 şi 4 şi a reacţiilor adverse grave la tratament, comparativ cu pacienţii cu vârstă <60 de ani. De asemenea, pacienţii cu vârstă 60 ani trataţi cu capecitabină plus docetaxel s-au retras mai timpuriu din tratament datorită reacţiilor adverse, comparativ cu pacienţii cu vârstă <60 ani.
Rezultatele unei meta-analize a 14 studii clinice cu date de la peste 4700 pacienţi trataţi cu capecitabină au arătat că în toate studiile în care s-a administrat asocierea terapeutică, vârstă crescută (cu creşteri de 10 ani) a fost semnificativ statistic asociată cu un risc crescut de dezvoltare a SMP şi diaree şi cu un risc scăzut de dezvoltare a neutropeniei.
Sex
Rezultatele unei meta-analize a 14 studii clinice cu date de la peste 4700 pacienţi trataţi cu capecitabină au arătat că în toate studiile în care s-a administrat asocierea terapeutică, sexul feminin a fost semnificativ statistic asociat cu un risc crescut de dezvoltare a SMP şi diaree şi cu un risc scăzut
de dezvoltare a neutropeniei.
Pacienţi cu insuficienţă renală:
O analiză a datelor de siguranţă la pacienţii trataţi cu capecitabină în monoterapie (cancer colorectal)
cu insuficienţă renală iniţială a arătat o creştere în incidenţa reacţiilor adverse la tratament de grad 3 şi 4 comparativ cu pacienţii cu funcţie renală normală (36% la pacienţii fără insuficienţă renală n=268, comparativ cu 41% în uşoară n=257, respectiv 54% în moderată n=59). Pacienţii cu
alterarea moderată a funcţiei renale prezintă o rată crescută a scăderii dozei (44%) comparativ cu 33% şi 32% la pacienţii fără sau cu insuficienţă renală uşoară, şi o creştere a retragerilor timpurii din tratament (21% retrageri în timpul primelor două cicluri) comparativ cu 5% şi 8% la pacienţii fără sau
cu insuficienţă renală uşoară.

Supradozajul:

Manifestările supradozajului acut includ greaţă, vărsături, diaree, mucozită, iritaţii şi sângerări la nivelul tractului gastro-intestinal, deprimarea măduvei osoase. Tratamentul supradozajului include intervenţii terapeutice şi de susţinere obişnuite, având scopul de a corecta manifestările clinice prezente şi de a preveni posibilele complicaţii ale acestora.

Interacțiuni cu alte medicamente:

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.
Interacţiuni cu alte medicamente
Anticoagulante cumarinice: la pacienţii care utilizează capecitabină concomitent cu anticoagulante derivaţi cumarinici, cum sunt warfarina şi fenprocumona s-au raportat modificări ale parametrilor de coagulare şi/sau sângerare. Aceste reacţii apar în câteva zile până la câteva luni de la iniţierea tratamentului cu capecitabină, şi, în puţine cazuri, în decurs de o lună după întreruperea tratamentului.

Într-un studiu clinic de interacţiune farmacocinetică, după o doză unică de 20 mg warfarină, tratamentul cu capecitabină a crescut ASC a S-warfarinei cu 57%, cu o creştere de 91% a valorii INR.

Deoarece metabolizarea R-warfarinei nu este afectată, aceste rezultate indică faptul că tratamentul cu capecitabină reduce activitatea izoenzimei 2C9, dar nu are nici un efect asupra izoenzimelor 1A2 şi 3A4. Pacienţii care sunt trataţi concomitent cu anticoagulante cumarinice şi capecitabină trebuie
monitorizaţi regulat pentru observarea modificărilor parametrilor de coagulare (timp de protrombină sau INR) şi trebuie să li se ajusteze adecvat doza de anticoagulant.

Fenitoină: în timpul tratamentului concomitent cu capecitabină şi fenitoină au fost raportate în cazuri izolate concentraţii plasmatice crescute de fenitoină care s-au manifestat prin simptome ale intoxicaţiei cu fenitoină. Pacienţii care utilizează fenitoină concomitent cu capecitabină trebuie monitorizaţi
regulat pentru evidenţierea concentraţiilor plasmatice crescute de fenitoină.

Acid folinic: un studiu asupra asocierii capecitabinei cu acid folinic arată că acidul folinic nu are un efect major asupra farmacocineticii capecitabinei şi a metaboliţilor săi. Totuşi, acidul folinic are efect asupra farmacodinamiei capecitabinei şi toxicitatea ei poate fi amplificată de acid folinic: doza
maximă tolerată (DMT) de capecitabină administrată în monoterapie în cadrul schemei de tratament intermitent este de 3000 mg/m2 pe zi, în timp ce în cazul asocierii cu acid folinic (30 mg oral de două ori pe zi), doza este de numai 2000 mg/m2 pe zi.

Sorivudină şi analogi: a fost descrisă o interacţiune medicamentoasă semnificativă clinic între sorivudină şi 5-FU, rezultată din inhibarea dihidropirimidin dehidrogenazei de către sorivudină. Această interacţiune, care duce la creşterea toxicităţii fluoropirimidinei, este potenţial fatală. De aceea,
capecitabina nu trebuie administrată în asociere cu sorivudină sau analogi chimici ai acesteia, cum este brivudina. Trebuie să existe o perioadă de aşteptare de cel puţin 4 săptămâni între sfârşitul tratamentului cu sorivudină şi analogii săi chimici cum este brivudina şi începutul terapiei cu
capecitabină.

Antiacide: a fost studiat efectul antiacidelor care conţin hidroxid de aluminiu şi hidroxid de magneziu asupra farmacocineticii capecitabinei. S-a observat o mică creştere a concentraţiei plasmatice a capecitabinei şi a unuia dintre metaboliţi (5’- DFCR); nu a existat nici un efect asupra celor 3 metaboliţi majori (5’-DFUR, 5-FU şi FBAL).

Alopurinol: s-au observat interacţiuni ale 5-FU cu alopurinol, cu o posibilă descreştere a eficacităţii 5-FU. Trebuie evitată utilizarea concomitentă de capecitabină şi alopurinol.

Interacţiunea cu citocromul P450:
Interferon alfa: în asociere cu interferon alfa-2a (3 MUI/m2 pe zi), DMT de capecitabină a fost de 2000 mg/m2 pe zi, în comparaţie cu 3000 mg/m2 pe zi pentru capecitabină administrată în monoterapie.

Radioterapie: DMT de capecitabină în monoterapie, utilizând schema terapeutică intermitentă, este de 3000 mg/m2 pe zi, în timp ce în asociere cu radioterapia pentru cancer rectal, DMT de capecitabină este de 2000 mg/m2 pe zi, utilizând, fie schema continuă, fie administrarea zilnică, de luni până vineri, în cursul unui ciclu de 6 săptămâni de radioterapie.

Oxaliplatin: nu apar diferenţe semnificative clinic privind expunerea la capecitabină sau metaboliţii săi, la săruri de platină libere sau săruri de platină totale, când capecitabina este administrată în asociere cu oxaliplatin sau în asociere cu oxaliplatin şi bevacizumab.
Bevacizumab: nu există efecte semnificative clinic ale bevacizumab asupra parametrilor farmacocinetici ai capecitabinei sau ai metaboliţilor săi în prezenţa oxaliplatin.

Interacţiunea cu alimente: În toate studiile clinice, pacienţii au fost instruiţi să ia capecitabină într-un interval de 30 minute după masă. Pentru că datele de siguranţă şi eficacitate actuale se bazează pe administrarea cu alimente, se recomandă administrarea capecitabinei cu alimente. Administrarea cu
alimentele reduce viteza de absorbţie a capecitabinei.

Prezentare ambalaj:

Capecitabine Accord 300 mg comprimate filmate sunt de culoare albă până la aproape albă, de formă alungită, biconvexă, cu lungimea de 14,6 mm şi lăţimea de 6,7 mm, marcate cu „300” pe o faţă şi plane pe cealaltă faţă.
Alte medicamente cu substanța activă capecitabinum:
Medicamente cu indicații asemănătoare cu Capecitabine Accord 300 mg comprimate filmate(din aceeași clasă):
Dacă ați descoperit inexactități în prospectul Capecitabine Accord 300 mg comprimate filmate vă rugăm să ne sesizați printr-un mesaj rapid de pe pagina de contact. Mulțumim anticipat!
Echipa ROmedic nu încurajează autotratamentul. Este foarte periculos să luați medicație fără indicația medicului. Nu există medicament "sigur", toate au efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale. Prospectul medicamentului nu este suficient...există medicamente care pot fi nocive doar în anumite condiții, nespecificate pe prospect. ROmedic nu își asumă responsabilitatea asupra efectelor pe care acest site le are asupra vizitatorilor.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.