Prospect Irinotecan Accord 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Substanța activă: irinotecanum
Producator: Accord Healthcare Limited, Marea Britanie
Clasa ATC: [L01XX]: antineoplazice si imunomodulatoare >> citostatice >> alte citostatice >> alte citostatice
Irinotecan face parte din grupa medicamentelor numite citotoxice (medicamente utilizate împotriva cancerului).

Indicații Irinotecan Accord 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă:

Irinotecan este utilizat la adulţi pentru tratamentul cancerului avansat de colon şi rect, fie în asociere cu alte medicamente, fie singur.

Medicul dumneavoastră poate utiliza irinotecan în asociere cu 5-fluorouracil/acid folinic (5-FU/AF) şi bevacizumab pentru tratamentul cancerului intestinului gros (de colon sau rectal).

Medicul dumneavoastră poate utiliza irinotecan în asociere cu capecitabină cu sau fără bevacizumab pentru tratamentul cancerului de colon sau rectal.

Medicul dumneavoastră poate utiliza irinotecan în asociere cu cetuximab pentru tratamentul unei anumite forme a cancerului intestinului gros (care prezintă gena KRAS non-mutantă) şi care exprimă o proteină denumită receptorul factorului de creştere epidermal (RFCE).

Contraindicații:

Nu vi se va administra Irinotecan Accord dacă:

• sunteţi alergic (hipersensibil) la Irinotecan Accord sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament
• aveţi sau ați avut boală cronică inflamatorie a intestinului gros sau obstrucţie intestinală.
• alăptaţi
• aveţi valori mari al concentraţiei plasmatice a bilirubinei (de 3 ori mai mare decât limita superioară normală).
• aveţi insuficienţă severă a măduvei osoase.
• starea generală de sănătate este deteriorată (apreciată conform standardelor internaționale).
• luaţi preparate pe bază de sunătoare (Hypericum perforatum).

Administrare Irinotecan Accord 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă:

Irinotecan Accord se administrează sub formă de perfuzie într-o venă cu durata de 30-90 minute. Doza de Irinotecan Accord administrată depinde de vârstă, înălţime, greutate corporală şi starea dumneavoastră generală de sănătate. Doza depinde de asemenea de alte tratamente ulterioare pe care le-aţi primit pentru tratamentul cancerului. Medicul dumneavoastră vă va calcula suprafața corporală în metri pătrați (m2).

• Doza iniţială în monoterapie la pacienţii trataţi anterior cu 5-fluorouracil este de 350 mg/m2 Irinotecan Accord la intervale de trei săptămâni.
• Doza uzuală la pacienţii care nu au fost trataţi anterior este de 180 mg/m2 Irinotecan Accord o dată la 2 săptămâni. Aceasta este urmată de acid folinic şi 5-fluorouracil.
• Dacă primiţi Irinotecan Accord în asociere cu cetuximab, irinotecanul nu trebuie administrat mai devreme de 1 oră după terminarea perfuziei cu cetuximab.

Dozele pot fi ajustate de medicul dumneavoastră în funcţie de starea dumneavoastră şi în funcţie de reacţiile adverse pe care le puteţi prezenta.

Dacă vi se administrează mai mult decât trebuie din Irinotecan Accord
Este puțin probabil să vi se va da prea mult Irinotecan Accord. Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru se întâmplă s-ar putea să aveți unele tulburări sanguine și diaree severă. Metode de susținere trebuie luate pentru a preveni deshidratarea din cauza diareei si pentru a trata orice complicație infecțioasă. Ar trebui să discutați cu medicul care administrează medicamentul.

Dacă ați omis o doză de Irinotecan Accord
Este foarte important să primeți toate dozele programate. Dacă ați omis o doză, contactați imediat medicul dumneavoastră.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informaţii destinate numai profesioniștilor din domeniul sănătății:

Instrucţiuni de utilizare - medicament citotoxic

Manipularea soluţiei de Irinotecan Accord
Similar altor medicamente antineoplazice, Irinotecan Accord trebuie manipulat cu precauţie. Diluarea trebuie făcută în condiţii aseptice, de către personal specializat şi într-o zonă special destinată acestui scop. Trebuie luate măsuri de precauţie, pentru a se evita contactul cu pielea şi mucoasele.

Măsuri de protecţie pentru prepararea soluţiei perfuzabile de Irinotecan Accord
1. Trebuie utilizată o cameră specială şi folosite mănuşi de protecţie precum şi îmbrăcăminte de protecţie. Dacă nu există o cameră specială, se vor folosi măşti şi ochelari de protecţie.

2. Recipientele deschise, cum sunt flacoanele cu soluţii injectabile şi flacoanele cu soluţie perfuzabilă, canulele folosite, seringile, cateterele, tubulatura şi orice reziduu de substanţă citotoxică trebuie considerate deşeuri cu risc şi trebuie eliminate în conformitate cu procedurile standard pentru eliminarea MATERIALELOR PERICULOASE.

3. Se vor urma instrucţiunile de mai jos în caz de împrăştiere a conţinutului:
• Îmbrăcămintea de protecţie trebuie distrusă
• Ochelarii de protecţie sparţi trebuie depozitaţi în containere speciale pentru MATERIALE PERICULOASE
• Suprafeţele contaminate trebuie spălate cu o cantitate mare de apă rece
• Suprafeţele spălate trebuie apoi şterse, iar materialele utilizate trebuie depozitate în containerele speciale pentru MATERIALE PERICULOASE.

4. În cazul în care soluţia de Irinotecan Accord vine în contact cu pielea, suprafaţa trebuie clătită cu apă şi apoi spălată cu apă şi săpun. În cazul contactului cu mucoase, zona se va spăla cu apă. Dacă prezentaţi orice senzaţie de disconfort contactaţi medicul.

5. În cazul contactului soluţiei de Irinotecan Accord cu ochii se va spăla cu o cantitate suficientă de apă. Se va contacta imediat un medic oftalmolog.

Prepararea soluţiei perfuzabile

Irinotecan Accord este destinat perfuzării intravenoase numai după diluare în soluţiile de diluare recomandate, fie în soluţie de clorură de sodiu 0,9%, fie în soluţie perfuzabilă de glucoză 5%. Prelevarea aseptică a volumului necesar de soluţie concentrată se va face cu o seringă calibrată şi se va injecta într-o pungă sau într-un recipient pentru perfuzie, cu capacitatea de 250 ml. Soluţia perfuzabilă trebuie amestecată prin mişcări de rotaţie, efectuate manual.
Medicamentul trebuie să fie diluat și utilizat imediat după deschidere.
Dacă este preparată aseptic, soluția diluată poate fi păstrată timp de 28 zile la temperaturi de până la 5 °C sau 25 ° C, ferită de lumină. Soluția diluată poate fi păstrată până la 3 zile, atunci când este expusă la lumină.
Din punct de vedere microbiologic, soluția diluată trebuie utilizată imediat. În cazul în care nu este utilizată imediat, timpii și condițiile înainte de a utiliza produsul sunt responsabilitatea utilizatorului și, în mod normal, nu ar fi mai mult de 24 de ore la 2 până la 8 ° C, cu excepția situației în care reconstituirea/diluarea a avut loc în condiții controlate și aseptice validate.

Dacă se observă orice precipitat în flacon sau în soluţia reconstituită, medicamentul trebuie aruncat, respectând prevederile în vigoare pentru eliminarea medicamentelor citotoxice.
Durata de administrare a soluţiei de Irinotecan Accord în bolus sau perfuzie intravenoasă nu trebuie să fie mai scurtă de 30 de minute dar nu mai lungă de 90 de minute.

Eliminare

Toate materialele utilizate pentru diluare şi administrare sau care au venit în contact cu soluţia de Irinotecan Accord trebuie eliminate în conformitate cu reglementările privind manipularea medicamentelor citotoxice.

Compoziție Irinotecan Accord 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă:

• Substanţa activă este clorhidratul de irinotecan trihidrat.
• 1 ml de concentrat conține clorhidrat de irinotecan trihidrat 20 mg echivalent la irinotecan 17,33 mg.
• Un flacon a 2 ml conține clorhidrat de irinotecan trihidrat 40 mg
• Un flacon a 5 ml conține clorhidrat de irinotecan trihidrat 100 mg
• Un flacon a 15 ml conține clorhidrat de irinotecan trihidrat 300 mg
• Un flacon a 25 ml conține clorhidrat de irinotecan trihidrat 500 mg
• Celelalte componente sunt: sorbitol (E420), acid lactic, hidroxid de sodiu 1n (pentru ajustarea pHului), acid clorhidric 10% (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile și azot.

Precauții:

Este necesară o atenție deosebită la pacienții vârstnici
Deoarece Irinotecan Accord este un medicament utilizat pentru tratamentul cancerului, vă va fi administrat în cadrul unei secţii speciale a unei unităţi medicale, sub supravegherea unui medic specializat în utilizarea medicamentelor anticanceroase. Personalul medical vă va explica la ce trebuie să fiţi în special atent în timpul tratamentului şi după terminarea acestuia. Acest prospect vă poate ajuta să vă reamintiţi aceste lucruri.

Înainte de a începe tratamentul cu Irinotecan Accord, informați medicul dacă vă aflați în oricare dintre următoarele situații:
• dacă aveți boli de ficat sau dacă aveţi icter
• dacă aveți probleme cu rinichii
• dacă aveți astm bronșic
• dacă vi s-a efectuat anterior radioterapie
• dacă aţi avut diaree severă sau febră după tratamente anterioare cu Irinotecan Accord
• dacă aveţi probleme cu inima
• dacă fumaţi, aveţi tensiune arterială mare sau valori mari ale colesterolului în sânge, deoarece acestea cresc riscul apariției problemelor cu inima în timpul tratamentului cu Irinotecan Accord
• dacă vi s-a administrat sau urmează să vi se administreze orice vaccin
• dacă luaţi orice alt medicament. Consultaţi secţiunea ”Irinotecan Accord împreună cu alte medicamente”, de mai jos.

1) Primele 24 de ore după administrarea Irinotecan Accord
În timpul administrării Irinotecan Accord (30-90 minute) şi în scurt timp după administrare, pot să apară următoarele simptome:
• diaree
• lăcrimare
• transpirații
• tulburări de vedere
• dureri abdominale
• salivație excesivă.

Termenul medical pentru aceste simptome este „sindrom colinergic acut”, care poate fi tratat (prin administrare de atropină). Dacă apare oricare dintre aceste simptome, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră care vă va administra tratamentul corespunzător.

2) Începând cu a doua zi după tratamentul cu Irinotecan Accord până la următorul ciclu de tratament
În această perioadă puteţi avea diferite simptome, care pot fi grave şi care pot necesita tratament imediat şi supraveghere atentă.

Diareea
Dacă diareea apare după mai mult de 24 ore de la administrarea Irinotecan Accord („diaree tardivă”) poate deveni gravă. Aceasta apare frecvent după aproximativ 5 zile de la administrare. Diareea trebuie tratată imediat şi necesită supraveghere medicală strictă. Imediat după primul scaun moale trebuie să procedați după cum urmează:

1. Luaţi tratamentul antidiareic pe care vi l-a recomandat medicul dumneavoastră, exact în modul cum v-a fost indicat. Tratamentul nu trebuie schimbat fără recomandarea medicului. Medicamentul antidiareic recomandat este loperamidă (4 mg pentru prima doză şi apoi câte 2 mg la intervale de 2 ore, inclusiv în timpul nopţii). Acest tratament trebuie continuat încă cel puţin 12 ore după ultimul scaun lichid. Dozele recomandate de loperamidă nu trebuie administrate pe o perioadă mai mare de 48 ore.

2. Consumați imediat o cantitate mare de apă și lichide pentru rehidratare (exemplu apă, apă minerală, băuturi carbogazoase, supă sau soluţii orale pentru rehidratare)

3. Adresați-vă imediat medicului care vă supraveghează tratamentul şi spuneţi-i despre diaree. Dacă nu reuşiţi să anunţaţi medicul, contactaţi imediat unitatea medicală care vă supraveghează tratamentul cu Irinotecan Accord. Este foarte important ca personalul medical să fie avertizat cu privire la apariţia diareei.

Trebuie să contactaţi imediat medicului dumneavoastră sau personalului medical care vă supraveghează tratamentul dacă
• aveți greaţă, vărsături sau febră precum şi diaree
• aveţi în continuare diaree, după 48 ore de la începerea tratamentului antidiareic

Atenţie! Nu luaţi nici un alt tratament antidiareic decât cel recomandat de către medicul dumneavoastră sau alte lichide decât cele menţionate anterior. Urmaţi instrucţiunile medicului dumneavoastră. Tratamentul antidiareic nu trebuie utilizat pentru prevenirea altor episoade de diaree, chiar dacă aţi avut diaree tardivă în cadrul curelor anterioare de tratament.

Febră
Dacă temperatura corpului creşte la valori peste 38ºC, poate fi un semnul unei infecţii, în special dacă aveţi şi diaree. Dacă aveţi febră (peste 38ºC), adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau personalului medical de pe secția unității medicale care vă supraveghează tratamentul pentru a vi se administra tratamentul necesar.

Greaţă şi vărsături
Dacă apar greaţă şi/sau vărsături, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau unei unități medicale.

Neutropenie
Irinotecan Accord poate determina scăderea numărului anumitor celule din sângele, care au un rol important în lupta contra infecţiilor. Aceasta se numeşte neutropenie. Neutropenia apare frecvent în timpul tratamentului cu Irinotecan Accord şi este reversibilă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă recomande să efectuaţi analize regulate ale sângelui, pentru a monitoriza numărul leucocitelor. Neutropenia este gravă și trebuie tratată imediat şi monitorizată permanent.

Dificultăţi la respiraţie
Dacă prezentaţi orice dificultate la respiraţie, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.

Insuficienţă hepatică
Funcţia ficatului trebuie supravegheată (prin analize ale sângelui) înainte de începerea tratamentului cu Irinotecan Accord şi înaintea fiecărui ciclu de tratament.
Dacă după ce vă întoarceţi acasă de la spital aveţi unul sau mai multe dintre simptomele menţionate, trebuie să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră sau personalului medical de pe secţia unităţii medicale care vă supraveghează tratamentul cu Irinotecan Accord.

Atenționări:

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
În unele cazuri Irinotecan Accord poate provoca unele reacţii adverse care pot afecta abilitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Contactaţi medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. Irinotecan Accord poate provoca ameţeli sau tulburări de vedere în decurs de mai puţin de 24 ore de la administrare. Dacă prezentaţi aceste reacţii adverse, nu trebuie să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Irinotecan Accord
Irinotecan Accord conţine sorbitol. Dacă aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol de sodiu per doză, de aceea poate fi considerat practic “nu conține sodiu”.

Reacții adverse ale Irinotecan Accord 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă:

Ca toate medicamentele, Irinotecan Accord poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Medicul dumneavoastră vă va informa despre reacţiile adverse şi vă va explica riscurile şi beneficiile acestui tratament.
Unele dintre aceste reacții adverse trebuie tratate imediat.
A se vedea, de asemenea, informații în secțiunea "Atenționări și precauții"

Dacă prezentați oricare dintre următoarele reacții adverse după ce vi s-a administrat medicamentul, spuneți imediat medicului dumneavoastră. Daca nu sunteti în spital, TREBUIE SĂ MERGEȚI imediat.
• Reacții alergice. Dacă aveți respirație șuierătoare, dificultăți de respirație, umflături, erupții pe piele sau mâncărime (în special, care afectează întregul corp) adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau asistentei medicale.
• Reacții alergice severe (reacții anafilactice/anafilactoide) pot să apară cel mai frecvent în câteva minute după injectarea medicamentului: erupție pe piele, inclusiv mâncărimi ale pielii, umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor, feței, buzelor, gurii sau gâtului (care poate provoca dificultăți la înghițire sau de respirație) și s-ar putea să simțiți că o să leșinați.

Reacţii adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):
- Tulburări ale sângelui: neutropenie (scăderea numărului unui anumit tip de celule albe din sânge) trombocitopenie (scăderea numărului plachetelor sanguine ceea ce duce la creşterea riscului de apariţie a vânătăilor sau sângerare), anemie
- Diaree tardivă
- Greaţă şi vărsături.
- Cădere a părului (părul va creşte la loc după terminarea tratamentului).
- În tratamentul asociat, creşteri trecătoare ale valorilor serice ale unor enzime hepatice sau a bilirubinei.

Reacţii adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):
- Sindrom colinergic acut: principalele simptome sunt: diaree precoce şi alte simptome cum sunt durerea abdominală, înroşire, dureri, mâncărime la nivelul ochilor sau ochi înlăcrimaţi (conjunctivită), curgere a nasului (rinită), tensiune arterială mică, lărgire a vaselor de sânge, transpiraţii, guturai, senzaţie generală de disconfort şi de boală, ameţeli, tulburări de vedere, contractare a pupilei, ochi umezi şi creştere a salivaţiei, simptome care apar în timpul sau după cel puţin 24 ore de la administrarea perfuziei de Irinotecan Accord.
- Febră, infecţii (inclusiv sepsis).
- Febră asociată cu scăderea severă a numărului unui anumit tip de celule albe din sânge.
- Pierdere a apei (deshidratare), frecvent asociată cu diaree şi/sau vărsături.
- Constipaţie.
- Oboseală.
- Creștere a concentrațiilor enzimelor hepatice și creatininei în sânge.

Reacţii adverse mai puţin frecvente (pot afecta mai puţin de 1 din 100 prsoane):
- Reacţii alergice. Dacă aveți respirație șuierătoare, dificultăți de respirație, umflături, erupții pe piele sau mâncărime (în special, care afectează întregul corp) adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau asistentei medicale.
- Reacţii uşoare la nivelul pielii; reacţii uşoare la nivelul locului de administrare.
- Dificultăţi la respiraţie
- Boală pulmonară (boală pulmonară interstiţială)
- Blocaj intestinal.
- Dureri abdominale şi inflamaţie, care determină diaree (o afecţiune cunoscută sub numele de colită pseudomembranoasă).
- Probleme la nivelul rinichilor (insuficienţă renală), tensiune arterială mică sau insuficienţă cardio-circulatorie au fost observate la pacienţii care au prezentat episoade de deshidratare asociată cu diaree şi/sau vărsături sau sepsis.

Reacţii adverse rare (pot afecta mai puţin de 1 din 1000 persoane):
- Reacții alergice severe (reacții anafilactice/anafilactoide) pot să apară cel mai frecvent în câteva minute după injectarea medicamentului: erupție pe piele, inclusiv mâncărimi ale pielii, umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor, feței, buzelor, gurii sau gâtului (care poate provoca dificultăți la înghițire sau de respirație) și s-ar putea să lesinați. În cazul în care se întâmplă acest lucru, trebuie să-i spuneți imediat medicului dumneavoastră.
- Efecte precoce cum sunt contracţii musculare sau crampe şi amorţeli (parestezie).
- Sângerări gastro-intestinale şi inflamarea colonului inclusiv a apendicelui
- Perforaţie intestinală, pierdere a poftei de mâncare (anorexie), dureri abdominale, inflamaţie a mucoaselor.
- Inflamaţie a pancreasului.
- Valori crescute ale tensiunii arteriale în timpul şi după administrarea tratamentului.
- Scădere a concentraţiilor de potasiu şi sodiu în sânge, în principal legate de diaree şi vărsături.

Reacţii adverse foarte rare (pot afecta mai puţin de 1 din 10000 persoane):
- Tulburări trecătoare ale vorbirii.
- Creştere a valorilor serice ale unor enzime digestive, care provoacă scăderea concentraţiilor de zahăr şi grăsimi din sânge.

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)
- Inflamarea ficatului cu acumularea concomitentă de grăsimi în ficat

Dacă urmaţi tratament asociat cu Irinotecan Accord împreună cu cetuximab, unele dintre reacţiile adverse se pot datora acestei asocieri. Acestea pot include ca o erupţie trecătoare pe piele similară acneei. De aceea vă rugăm să citiţi informaţiile pentru pacient ale cetuximabului.

Daca urmaţi tratament asociat cu Irinotecan Accord împreună cu capecitabină unele dintre reacţiile adverse se pot datora acestei combinaţii. Acestea pot include: foarte frecvent formarea de cheaguri de sânge, frecvente reacţii alergice, infarct miocardic şi febră la pacienţii cu număr scăzut de celule albe. De aceea vă rugăm să citiţi informaţiile pentru pacient ale capecitabinei.

Dacă urmaţi tratament asociat cu Irinotecan Accord împreună cu capecitabină şi bevacizumab, unele dintre reacţiile adverse se pot datora acestei asocieri. Acestea pot include: număr scăzut de celule albe în sânge, cheaguri de sânge, tensiune arterială mare şi infarct miocardic. De aceea vă rugăm să citiţi informaţiile pentru pacient ale capecitabinei și bevacizumabului.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, la:
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 Bucureşti 011478- RO Tel: + 4 0757 117 259 Fax: +4 0213 163 497 e-mail: adr@anm.ro
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

Interacțiuni cu alte medicamente:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente. Acest lucru este valabil şi pentru medicamentelor pe bază din plante, vitaminelor și mineralelor puternice.
Dacă vi se administrează Irinotecan Accord împreună cu capecitabină, cetuximab sau bevacizumab, asigurați-vă că ați citit de asemenea și prospectul fiecărui dintre aceste medicamente. Unele medicamente pot modifica efectul terapeutic al Irinotecan Accord cum este ketoconazolul (utilizat pentru tratamentul micozelor), rifampicina (pentru tratamentul tuberculozei), warfarina (un anticoagulant utilizat pentru a subţia sângele), atazanavir (utilizat în tratamentul HIV), ciclosporina sau tacrolimus (utilizate pentru a scădea sistemul imunitar) și unele medicamente pentru tratamentul epilepsiei (carbamazepină, fenobarbitalul şi fenitoină).
Preparatele pe bază de plante care conţin sunătoare (Hypericum perforatum) nu trebuie utilizate concomitent cu Irinotecan Ebewe şi nici între ciclurile de tratament, deoarece pot să scadă efectul irinotecanului.
Dacă sunteţi programat pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale, vă rugăm să spuneţi medicului curant sau anestezistului că sunteţi tratat cu acest medicament deoarece irinotecanul poate influenţa efectele altor medicamente utilizate în timpul intervenţiei chirurgicale.

Administrarea de Irinotecan Accord 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă în sarcină / alaptare:

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacisului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Nu trebuie să vi se administreze Irinotecan Accord dacă sunteţi gravidă.
Irinotecan Accord poate cauza defecte ale fătului.
Trebuie luate măsuri contraceptive atât la femeile cât şi la bărbaţii aflaţi la vârsta fertilă, atât în timpul tratamentului cât şi pe o perioadă de cel puţin trei luni (la bărbați) și o lună (la femei) după întreruperea acestuia. Dacă rămâneţi gravidă în timpul tratamentului, trebuie să-l informaţi imediat pe medicul dumneavoastră despre acest lucru.

Alăptatul trebuie întrerupt pe durata tratamentului cu Irinotecan Accord.
Cereți sfatul medicului dumneavoastră înainte de a lua orice medicament.

Prezentare ambalaj:

Irinotecan Accord 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă se prezintă sub forma unei soluţii limpezi, de culoare galbenă.

Mărimi de ambalaj:
2 ml
5 ml
15 ml
25 ml

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Condiții de păstrare:

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
A nu se congela.
Pentru administrare unică.
Acest medicament nu necesită condiții de temperatură speciale de păstrare. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.
Nu utilizaţi Irinotecan Accord după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului sau pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului înconjurător.
Alte medicamente cu substanța activă irinotecanum:
Medicamente cu indicații asemănătoare cu Irinotecan Accord 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă(din aceeași clasă):
Dacă ați descoperit inexactități în prospectul Irinotecan Accord 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă vă rugăm să ne sesizați printr-un mesaj rapid de pe pagina de contact. Mulțumim anticipat!
Echipa ROmedic nu încurajează autotratamentul. Este foarte periculos să luați medicație fără indicația medicului. Nu există medicament "sigur", toate au efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale. Prospectul medicamentului nu este suficient...există medicamente care pot fi nocive doar în anumite condiții, nespecificate pe prospect. ROmedic nu își asumă responsabilitatea asupra efectelor pe care acest site le are asupra vizitatorilor.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.