Prospect SmofKabiven Central emulsie perfuzabilă

Substanța activă: combinații
Producator: Fresenius Kabi AB, Suedia; Fresenius Kabi Austria
Clasa ATC: [B05BA]: sange si organe hematopoietice >> substituenti de plasma si solutii perfuzabile >> solutii pentru administrare intravenoasa >> solutii pentru alimentatie parenterala
SmofKabiven Central este o emulsie perfuzabilă, care se administrează în sângele dumneavoastră prin picurare (perfuzie intravenoasă).

Indicații SmofKabiven Central emulsie perfuzabilă:

Medicamentul conţine aminoacizi (componente utilizate pentru sinteza proteinelor), glucoză (carbohidraţi), lipide (grăsimi) şi săruri (electroliţi), într-o pungă din plastic şi poate fi administrat adulţilor, adolescenţilor şi copiilor cu vârsta de 2 ani sau mai mare.

SmofKabiven Central vă va fi administrat de către personalul medical, atunci când o altă formă de alimentare este insuficientă sau nu se poate realiza.

Contraindicații:

Nu utilizaţi SmofKabiven Central
- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament
- dacă sunteţi alergic la peşte sau ouă
- dacă sunteţi alergic la arahide sau soia nu trebuie să utilizaţi acest medicament. SmofKabiven Central conţine ulei de soia.
- dacă aveţi prea multe lipide în sânge (hiperlipidemie)
- dacă aveţi afecţiuni grave ale ficatului
- dacă aveţi probleme de coagulare a sângelui (tulburare de coagulare)
- dacă organismul dumneavoastră are probleme de utilizare a aminoacizilor
- dacă aveţi o boală gravă a rinichilor şi nu efectuaţi şedinţe de dializă
- dacă sunteţi în şoc
- dacă aveţi prea mult zahăr în sânge (hiperglicemie), care nu este controlat
- dacă aveţi valori crescute în sânge (ser) ale sărurilor (electroliţi incluşi în SmofKabiven Central)
- dacă aveţi lichid în plămâni (edem pulmonar acut)
- dacă aveţi prea mult lichid în organism (hiperhidratare)
- dacă aveţi insuficienţă cardiacă, care nu este tratată
- dacă aveţi un defect la nivelul sistemului de coagulare a sângelui (sindrom hemofagocitar)
- dacă sunteţi într-o situaţie clinică instabilă, de exemplu după un traumatism grav, diabet zaharat necontrolat, infarct miocardic acut, accident vascular cerebral, cheaguri de sânge, acidoză metabolică (o tulburare care constă în prezenţa unei cantităţi mari de acid în sânge), infecţie gravă (septicemie), comă sau dacă nu aveţi suficient lichid în organism (deshidratare hipotonă).
- la copiii cu vârsta mai mică de 2 ani

Administrare SmofKabiven Central emulsie perfuzabilă:

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur.
Medicul dumneavoastră va decide doza individuală, în funcţie de greutatea şi starea organismului dumneavoastră. SmofKabiven Central vă va fi administrat de către personalul medical.

Dacă utilizaţi mai mult SmofKabiven Central decât trebuie
Este puţin probabil să primiţi prea mult din acest medicament, deoarece SmofKabiven Central vi se administrează de către personalul medical.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

Atenţionări şi precauţii pentru utilizare

Pentru a evita riscurile asociate vitezelor de perfuzare prea rapide, se recomandă utilizarea unei perfuzii continue şi bine controlate; dacă este posibil, se va utiliza o pompă volumetrică.

Deoarece utilizarea unei vene centrale se asociază cu un risc crescut de infecţie, trebuie luate măsuri stricte de asepsie, pentru a evita orice contaminare, în special în timpul inserării şi manipulării cateterului.

Trebuie monitorizate glicemia, electroliţii şi osmolaritatea, precum şi balanţa hidrică, echilibrul acidobazic şi valorile serice ale enzimelor hepatice.

Apariţia oricărui semn sau simptom de reacţie anafilactică (cum sunt febră, frison, erupţie cutanată tranzitorie sau dispnee) impune întreruperea imediată a perfuziei.

Datorită riscului de pseudoaglutinare, SmofKabiven Central nu trebuie administrat simultan cu sânge integral, prin acelaşi dispozitiv de administrare.

Mod de administrare
Administrare intravenoasă, perfuzare printr-o venă centrală.

Pentru a realiza o nutriţie parenterală completă, trebuie administrate suplimentar oligoelemente, vitamine şi, eventual, electroliţi (luând în considerare electroliţii pe care îi conţine deja SmofKabiven Central), în funcţie de necesităţile pacientului.

Doze

Adulţi

Doze: Dozele cuprinse între 13-31 ml SmofKabiven Central/kg şi zi furnizează 0,6-1,6 g aminoacizi/kg şi zi (corespunzător la 0,10-0,25 g azot/kg şi zi) şi un aport energetic total de 14-35 kcal/kg şi zi (12-27 kcal/kg şi zi energie non-proteică).

Viteza de perfuzare:
Viteza maximă de perfuzare pentru glucoză este de 0,25 g/kg şi oră, pentru aminoacizi de 0,1 g/kg şi oră şi pentru lipide de 0,15 g/kg şi oră.

Viteza de perfuzare nu trebuie să depăşească 2,0 ml/kg şi oră (corespunzător la 0,25 g glucoză, 0,10 g aminoacizi şi 0,08 g lipide/kg şi oră). Durata recomandată a perfuziei este de 14-24 ore.

Doza maximă zilnică:
Doza maximă zilnică variază în funcţie de starea clinică a pacientului şi se poate modifica chiar de la zi la zi. Doza maximă zilnică recomandată este de 35 ml/kg şi zi.

Copii şi adolescenţi

Copii (2-11 ani)

Doze:
Doza maximă de 35 ml/kg şi zi trebuie ajustată în mod regulat, în funcţie de necesităţile copilului, care variază mai mult decât la pacienţii adulţi.

Viteza de perfuzare:
Viteza maximă de perfuzare recomandată este de 2,4 ml/kg şi oră (corespunzător la 0,12 g aminoacizi/kg şi oră, 0,30 g glucoză/kg şi oră şi 0,09 g lipide/kg şi oră). La viteza maximă de perfuzare recomandată, durata perfuziei nu trebuie să depăşească 14 ore şi 30 de minute, cu excepţia situaţiilor deosebite şi cu monitorizare atentă. Durata recomandată a perfuziei este de 12-24 ore.

Doza maximă zilnică:
Doza maximă zilnică variază în funcţie de starea clinică a pacientului şi se poate modifica chiar de la zi la zi. Doza maximă zilnică recomandată este de 35 ml/kg şi zi.

Adolescenţi (12-16/18 ani)

La adolescenţi, SmofKabiven Central poate fi utilizat la fel ca la adulţi.

Precauţii pentru eliminarea reziduurilor
A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.

Medicamentul trebuie utilizat numai dacă soluţiile de aminoacizi şi glucoză sunt limpezi, incolore sau uşor gălbui şi emulsia lipidică este albă şi omogenă. Conţinutul celor trei compartimente trebuie amestecat înainte de utilizare şi înainte de adăugarea oricărei substanţe prin dispozitivul pentru aditivi. După ruperea septurilor, punga trebuie răsturnată de câteva ori, pentru a omogeniza amestecul, care nu trebuie să prezinte semne de separare a componentelor.

Medicamentul este destinat unei singure administrări. Orice cantitate rămasă dintr-un amestec, după perfuzare, trebuie aruncată.

Compatibilitate
La SmofKabiven Central se pot adăuga numai acele medicamente sau soluţii pentru nutriţie, pentru care compatibilitatea a fost documentată. Informaţiile privind compatibilitatea pentru diferiţi aditivi şi durata de păstrare a diferitelor amestecuri sunt disponibile, la cerere.

Amestecurile trebuie realizate în condiţii aseptice.

Perioada de valabilitate după amestecare
Stabilitatea fizico-chimică după amestecarea componentelor din cele trei compartimente ale pungii a fost demonstrată pentru 36 ore, la temperatura de 25°C. Din considerente microbiologice, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea privind durata şi condiţiile de păstrare, până la administrare, revine utilizatorului; această durată, în mod normal, nu trebuie să depăşească 24 de ore, la 2-8oC.

Periada de valabilitate după amestecarea cu aditivi
Din considerente microbiologice, medicamentul trebuie utilizat imediat după adăugarea aditivilor. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea privind durata şi condiţiile de păstrare până la administrare revine utilizatorului; această durată, în mod normal, nu trebuie să depăşească 24 de ore, la 2-8°C.

Instrucţiuni pentru utilizarea SmofKabiven Central

Pentru punga Excel

1. Pentru a îndepărta ambalajul de protecţie, ţineţi punga în poziţie verticală, rupeţi ambalajul exterior începând din dreptul crestăturii şi continuaţi în lungul marginii superioare; ulterior, rupeţi ambalajul de protecţie şi aruncaţi-l împreună cu absorbantul de oxigen.

2. Pentru a amesteca conţinutul pungii, aşezaţi vârfurile degetelor pe compartimentul superior, la nivelul septului, aşa cum se arată în figura de mai jos.

3. Apăsaţi pereţii compartimentului superior cu vârfurile degetelor şi cu degetul mare şi faceţi mişcări blânde de rulare cu ambele palmele, până când septurile se rup.
Tehnică alternativă (3): Puneţi punga pe o suprafaţă plană. Rulaţi punga cu ambele mâini, până ce se deschid septurile. Amestecaţi conţinutul, răsturnând punga.

4. Porţiunile nerupte ale septului pot fi desprinse cu uşurinţă.

5. Utilizaţi tehnica descrisă mai sus pentru a deschide septul inferior. Amestecaţi conţinutul răsturnând uşor punga, de mai multe ori.

6. Înainte de injectarea aditivilor, ştergeţi dispozitivul pentru aditivi cu un tampon cu dezinfectant.

7. Susţineţi baza dispozitivului pentru aditivi. Introduceţi complet acul şi injectaţi aditivii cu compatibilitate cunoscută, la nivelul părţii centrale a locului pentru injectare. Amestecaţi după adăugarea fiecărui aditiv, răsturnând punga de câteva ori.

8. Utilizaţi un dispozitiv de perfuzare fără filtru de aer sau închideţi supapa pentru aer a dispozitivului de perfuzare prevăzut cu filtru de aer. Îndepărtaţi protecţia dispozitivului pentru perfuzare, împingând în sus inelul. Susţineţi baza dispozitivului pentru perfuzare. Introduceţi vârful perfuzorului în dispozitivul pentru perfuzare. Răsuciţi şi împingeţi vârful perfuzorului prin diafragmă. Din motive de siguranţă, vârful perfuzorului trebuie introdus complet, în dispozitiv.

Pentru punga Biofine
Punga 493 ml 986 ml, 1477 ml, 1970 ml, 2463 ml
- Crestături în ambalajul de protecţie
- Mâner
- Orificiu pentru agăţarea pungii
- Septuri despărţitoare
- Port orb (utilizat numai în timpul procesului de fabricaţie)
- Port pentru adăugarea aditivilor
- Port pentru perfuzare
- Absorbant de oxigen

1. Îndepărtarea ambalajului de protecţie

- Pentru a îndepărta ambalajul de protecţie, aşezaţi punga în poziţie orizontală şi rupeţi ambalajul de protecţie în lungul marginii superioare, începând din dreptul unei crestături din apropierea porturilor (A).
- Apoi, rupeţi ambalajul de protecţie trăgând în lungul laturii mari, îndepărtaţi-l şi aruncaţi-l împreună cu absorbantul de oxigen (B).

2. Amestecarea

- Aşezaţi punga pe o suprafaţă plană.
- Rulaţi strâns punga, dinspre mâner spre porturi, iniţial cu mâna dreaptă şi, apoi, aplicând o presiune constantă cu mâna stângă, până se rup septurile despărţitoare verticale. Septurile despărţitoare verticale se rup datorită presiunii exercitate de lichid.
Septurile despărţitoare pot fi rupte şi înainte de îndepărtarea ambalajului de protecţie.
Atenţionare: Lichidele se amestecă cu uşurinţă, chiar şi atunci când septul orizontal rămâne intact.
- Amestecaţi conţinutul celor trei compartimente prin răsturnarea pungii de trei ori, până când componentele se amestecă complet.

3. Finalizarea pregătirii

- Aşezaţi din nou punga pe o suprafaţă plană. Imediat înainte de introducerea aditivilor, desfaceţi capacul marcat cu săgeată spre interior al portului alb pentru aditivi (A).
Atenţionare: Membrana portului pentru aditivi este sterilă.
- Ţineţi baza portului pentru aditivi. Introduceţi acul, injectaţi aditivii (cu compatibilitate cunoscută) prin centrul suprafeţei de injectare (B).
- După fiecare adăugare, amestecaţi complet, prin răsturnarea pungii de trei ori. Utilizaţi seringi cu ace de calibru 18-23 şi lungimea maximă de 40 mm.
- Imediat înainte de inserarea trusei de perfuzie, desfaceţi capacul marcat cu săgeată spre exterior al portului de perfuzare albastru (A).
Atenţionare: Membrana portului de perfuzare este sterilă.
- Utilizaţi o trusă de perfuzie fără filtru de aer sau închideţi capacul protector al filtrului de aer.
- Ţineţi baza portului pentru perfuzare.
- Introduceţi vârful perfuzorului în portul de perfuzare. Din motive de siguranţă, vârful perfuzorului trebuie introdus în totalitate.
Atenţionare: Partea interioară a portului pentru perfuzare este sterilă.

4. Agăţarea pungii

- Agăţaţi punga cu ajutorul orificiului plasat sub mâner.

Compoziție SmofKabiven Central emulsie perfuzabilă:

Substanţele active sunt g la 1000 ml
Alanină 7,1
Arginină 6,1
Glicină 5,6
Histidină 1,5
Izoleucină 2,5
Leucină 3,8
Lizină (sub formă de acetat) 3,4
Metionină 2,2
Fenilalanină 2,6
Prolină 5,7
Serină 3,3
Taurină 0,5
Treonină 2,2
Triptofan 1,0
Tirozină 0,20
Valină 3,1
Clorură de calciu (sub formă de dihidrat) 0,28
Glicerofosfat de sodiu (sub formă de hidrat) 2,1
Sulfat de magneziu (sub formă de heptahidrat) 0,61
Clorură de potasiu 2,3 Acetat de sodiu (sub formă de trihidrat) 1,7
Sulfat de zinc (sub formă de heptahidrat) 0,0066
Glucoză (sub formă de monohidrat) 127
Ulei de soia rafinat 11,4
Trigliceride cu lanţ mediu 11,4
Ulei de măsline rafinat 9,5
Ulei de peşte bogat în acizi graşi omega-3 5,7

Celelalte componente sunt: glicerol, fosfolipide din ou purificate, α-Tocoferol racemic total, hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), oleat de sodiu, acid acetic (pentru ajustarea pH-ului), acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) şi apă pentru preparate injectabile.

Precauții:

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a utiliza SmofKabiven Central dacă aveţi:
- probleme ale rinichilor
- diabet zaharat
- pancreatită (inflamaţia pancreasului)
- probleme ale ficatului
- hipotiroidism (probleme cu glanda tiroidă)
- septicemie (infecţie gravă)

Dacă în timpul perfuzării prezentaţi febră, erupţie trecătoare pe piele, umflături, dificultate la respiraţie, frisoane, transpiraţie, greaţă sau vărsături, anunţaţi imediat personalul medical, deoarece aceste simptome pot fi determinate de o reacţie alergică sau de faptul că vi s-a administrat prea mult din acest medicament.
Medicul dumneavoastră trebuie să vă verifice periodic valorile testelor funcţiei ficatului şi ale altor parametri, în sânge.

Copii şi adolescenţi
SmofKabiven Central nu este potrivit pentru nou-născuţi sau copii cu vârsta sub 2 ani. SmofKabiven Central poate fi administrat copiilor şi adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 2 şi 16/18 ani.

Atenționări:

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Nu este relevant, deoarece medicamentul se administrează în spital.

Reacții adverse ale SmofKabiven Central emulsie perfuzabilă:

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane): creştere uşoară a temperaturii corporale.

Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane): concentraţii crescute în sânge (plasmă) ale componentelor produse de către ficat, lipsa apetitului alimentar, greaţă, vărsături, frisoane, ameţeli şi durere de cap.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane): hipotensiune arterială sau hipertensiune arterială, dificultate la respiraţie, bătăi rapide ale inimii (tahicardie); reacţii de hipersensibilitate [care pot determina simptome ca umflare, febră, prăbuşirea tensiunii arteriale, erupţii trecătoare pe piele, pustule (zone roşii, bombate), înroşirea trecătoare a feţei, durere de cap]; senzaţie de cald şi rece; paloare; buzele şi pielea colorate în albăstrui (deoarece sângele conţine prea puţin oxigen); durere la nivelul gâtului, spatelui, oaselor, pieptului şi lombelor.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

Interacțiuni cu alte medicamente:

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Administrarea de SmofKabiven Central emulsie perfuzabilă în sarcină / alaptare:

Datele privind utilizarea SmofKabiven Central în timpul sarcinii şi alăptării lipsesc. În consecinţă, SmofKabiven Central trebuie administrat gravidelor sau femeilor care alăptează numai dacă medicul consideră că este necesar. Utilizarea SmofKabiven Central poate fi luată în considerare în timpul sarcinii şi alăptării la recomandarea medicului dumneavoastră.

Prezentare ambalaj:

Soluţiile de glucoză şi de aminoacizi sunt limpezi, incolore sau slab-gălbui şi fără particule vizibile. Emulsia lipidică este albă şi omogenă.

Mărimile de ambalaj:
Pentru punga Excel
Cutie cu o pungă tricompartimentată Excel a 986 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu 4 pungi tricompartimentate Excel a 986 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu o pungă tricompartimentată Excel a 1477 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu 4 pungi tricompartimentate Excel a 1477 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu o pungă tricompartimentată Excel a 1970 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu 2 pungi tricompartimentate Excel a 1970 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu o pungă tricompartimentată Excel a 2463 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu 2 pungi tricompartimentate Excel a 2463 ml emulsie perfuzabilă.

Pentru punga Biofine
Cutie cu o pungă tricompartimentată Biofine a 493 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu 6 pungi tricompartimentate Biofine a 493 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu o pungă tricompartimentată Biofine a 986 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu 4 pungi tricompartimentate Biofine a 986 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu o pungă tricompartimentată Biofine a 1477 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu 4 pungi tricompartimentate Biofine a 1477 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu o pungă tricompartimentată Biofine a 1970 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu 4 pungi tricompartimentate Biofine a 1970 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu o pungă tricompartimentată Biofine a 2463 ml emulsie perfuzabilă.
Cutie cu 3 pungi tricompartimentate Biofine a 2463 ml emulsie perfuzabilă

Condiții de păstrare:

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul de protecţie original. A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. A nu se congela.
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe eticheta pungii şi a cutiei. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Alte medicamente cu substanța activă combinații:
Medicamente cu indicații asemănătoare cu SmofKabiven Central emulsie perfuzabilă(din aceeași clasă):
Dacă ați descoperit inexactități în prospectul SmofKabiven Central emulsie perfuzabilă vă rugăm să ne sesizați printr-un mesaj rapid de pe pagina de contact. Mulțumim anticipat!
Echipa ROmedic nu încurajează autotratamentul. Este foarte periculos să luați medicație fără indicația medicului. Nu există medicament "sigur", toate au efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale. Prospectul medicamentului nu este suficient...există medicamente care pot fi nocive doar în anumite condiții, nespecificate pe prospect. ROmedic nu își asumă responsabilitatea asupra efectelor pe care acest site le are asupra vizitatorilor.