ROmedic Black Friday:  reduceri la serviciile de promovare a cabinetelor, clinicilor și firmelor medicale

Prospect TOBI Podhaler 28 mg capsule cu pulbere de inhalat

Substanța activă: tobramycinum
Producator: Novartis Pharma GmbH Germania
Clasa ATC: [J01GB]: antiinfectioase de uz sistemic >> antibiotice >> aminoglicoside >> alte aminoglicozide

Indicații TOBI Podhaler 28 mg capsule cu pulbere de inhalat:

TOBI Podhaler este indicat pentru tratamentul supresiv al infecţiei pulmonare cronice determinate de Pseudomonas aeruginosa la adulţi şi copii cu vârsta de 6 ani şi peste această vârstă, care suferă de fibroză chistică.

Trebuie avute în vedere recomandările oficiale privind utilizarea adecvată a medicamentelor antibacteriene.

Contraindicații:

Hipersensibilitate la substanţa activă şi orice aminoglicozidă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi mai jos.

Administrare TOBI Podhaler 28 mg capsule cu pulbere de inhalat:

Doze Doza de TOBI Podhaler este aceeaşi pentru toţi pacienţii în intervalul aprobat de vârstă, indiferent de vârstă sau greutate. Doza recomandată este de 112 mg tobramicină (4 x 28 mg capsule), administrată de două ori pe zi, timp de 28 de zile. TOBI Podhaler este administrat în cicluri alternative de 28 de zile de tratament urmate de 28 de zile pauză. Cele două doze (a 4 capsule fiecare) trebuie inhalate la intervale cât mai precise de câte 12 ore şi nu la mai puţin de 6 ore una faţă de cealaltă.

În cazul unei doze omise cu cel puţin 6 ore înainte de doza următoare, pacientul trebuie să ia doza cât mai curând posibil. În caz contrar, pacientul trebuie să aştepte momentul dozei următoare şi să nu inhaleze mai multe capsule pentru a compensa doza omisă.

Tratamentul cu TOBI Podhaler trebuie continuat ciclic atâta timp cât medicul consideră că pacientul obţine un beneficiu clinic din tratamentul cu TOBI Podhaler. Dacă deteriorarea clinică a status-ului pulmonar este evidentă, trebuie avută în vedere o terapie suplimentară sau alternativă.

Grupe speciale de pacienţi Vârstnici (cu vârsta ≥ 65 de ani) Există date insuficiente privind această grupă de pacienţi pentru a susţine o recomandare pentru sau împotriva ajustării dozei.

Pacienţi cu insuficienţă renală Tobramicina este, în principal, excretată nemodificată în urină şi se anticipează că funcţia renală va fi afectată de expunerea la tobramicină. Pacienţii cu valoarea creatininei serice de 2 mg/dl sau peste şi al azotului ureic sanguin (BUN) de 40 mg/dl sau peste nu au fost incluşi în studiile clinice şi nu există date privind această grupă de pacienţi pentru a susţine o recomandare pentru sau împotriva ajustării dozei de TOBI Podhaler.

Trebuie avută grijă la prescrierea TOBI Podhaler pacienţilor cu disfuncţie renală cunoscută sau suspectată.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică Nu au fost efectuate studii la pacienţii cu insuficienţă hepatică. Deoarece tobramicina nu este metabolizată, nu se anticipează niciun efect asupra insuficienţei hepatice prin expunerea la tobramicină.

Pacienţi după trasplant de organe Nu există date adecvate privind utilizarea TOBI Podhaler la pacienţii care au suferit un transplant de organe. Nu se poate face nicio recomandare pentru sau împotriva ajustării dozei la pacienţii care au suferit un transplant de organe.

Copii cu vârsta sub 6 ani Siguranţa şi eficacitatea TOBI Podhaler la copii cu vârsta sub 6 ani nu au fost stabilite. Nu sunt disponibile date.
Mod de administrare TOBI Podhaler se administrează prin inhalare orală, utilizând dispozitivul Podhaler. Nu trebuie administrat pe altă cale sau utilizând orice alt inhalator.

Aparţinătorii trebuie să asigure asistenţă copiilor care încep tratamentul cu TOBI Podhaler, mai ales celor cu vârsta de 10 ani sau mai puţin, şi trebuie să continue să-i supravegheze până când aceştia sunt capabili să utilizeze în mod corespunzător dispozitivul Podhaler fără ajutor.

TOBI Podhaler capsule nu trebuie înghiţit. Fiecare capsulă TOBI Podhaler trebuie inhalată din două inspiraţii printr-o metodă constând în reţinerea aerului inspirat după fiecare inspiraţie şi trebuie să se verifice golirea capsulei.

Dacă pacienţilor li se administrează câteva medicamente diferite prin inhalare şi fizioterapie toracică, se recomandată ca TOBI Podhaler să fie administrat ultimul.

Compoziție TOBI Podhaler 28 mg capsule cu pulbere de inhalat:

Fiecare capsulă conţine tobramicină 28 mg.

Lista excipienţilor
Conţinutul capsulei 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolină (DSPC) Clorură de calciu Acid sulfuric (pentru ajustarea pH-ului)

Precauții:

Ototoxicitate La administrarea parenterală de aminoglicozide, s-a raportat apariţia ototoxicităţii, manifestată atât ca toxicitate auditivă (pierderea auzului), cât şi ca toxicitate vestibulară. Toxicitatea vestibulară se poate manifesta prin vertij, ataxie sau ameţeli. Tinitusul poate fi un simptom santinelă al ototoxicităţii, ca urmare, apariţia acestui simptom necesită atenţie.

S-au raportat pierderea auzului şi tinitus la pacienţi care au participat la studiile clinice privind utilizarea TOBI Podhaler. Trebuie avută grijă la prescrierea TOBI Podhaler pacienţilor cu disfuncţie auditivă sau vestibulară, cunoscută sau suspectată.

La pacienţii cu orice dovezi de disfuncţie auditivă sau la cei care prezintă un risc de a fi predispuşi la aceasta, poate fi necesar să se aibă în vedere evaluarea audiologică înainte de începerea tratamentului cu TOBI Podhaler.

Dacă un pacient raportează tinitus sau pierderea auzului în timpul tratamentului cu TOBI Podhaler, medicul trebuie să aibă în vedere trimiterea pentru evaluarea audiologică.


Nefrotoxicitate
Nefrotoxicitatea a fost raportată la utilizarea parenterală a aminoglicozidelor. Nefrotoxicitatea nu a fost observată în timpul efectuării testelor clinice privind utilizarea TOBI Podhaler. Trebuie avută grijă la prescrierea TOBI Podhaler pacienţilor cu disfuncţie renală cunoscută sau suspectată. Trebuie evaluată funcţia renală la iniţierea tratamentului. Valorile de uree şi creatinină trebuie reevaluate după fiecare 6 cicluri complete de terapie cu TOBI Podhaler.

Monitorizarea concentraţiilor plasmatice ale tobramicinei La pacienţii cu disfuncţie auditivă sau renală, cunoscută sau suspectată, trebuie să se monitorizeze concentraţiile plasmatice ale tobramicinei. Dacă apar oto- sau nefrotoxicitatea la un pacient căruia i se administrează TOBI Podhaler, tratamentul cu tobramicină trebuie întrerupt până când concentraţia plasmatică scade sub 2 µg/ml.

Concentraţiile plasmatice de peste 12 µg/ml sunt asociate cu toxicitatea la tobramicină şi tratamentul trebuie întrerupt dacă acestea depăşesc această valoare.

Concentraţiile plasmatice ale tobramicinei trebuie monitorizate numai prin metode validate. Prelevarea unei mostre de sânge din deget nu este recomandată din determina riscului contaminării mostrei.

Bronhospasm
Bronhospasmul poate apărea la inhalarea medicamentelor şi a fost raportat la administrarea TOBI Podhaler în cadrul studiilor clinice. Bronhospasmul trebuie tratat adecvat din punct de vedere medical.

Prima doză de TOBI Podhaler trebuie administrată sub supraveghere medicală, după utilizarea unui bronhodilator, dacă acesta este parte din schema de administrare curentă a pacientului. FEV1 trebuie măsurat înainte şi după inhalarea TOBI Podhaler.

Dacă există dovezi ale apariţiei bronhospasmului indus de tratament, medicul trebuie să evalueze cu atenţie dacă beneficiile continuării tratamentului cu TOBI Podhaler depăşesc riscurile la care este expus pacientul. Dacă se suspectează un răspuns alergic, tratamentul cu TOBI Podhaler trebuie întrerupt.

Tuse
Poate apărea tusea la utilizarea medicamentelor inhalate, fiind raportată la utilizarea TOBI Podhaler în studiile clinice. Pe baza datelor din studiile clinice, TOBI Podhaler pulbere de inhalat a fost asociat cu o rată raportată mai mare a tusei în comparaţie cu tobramicină soluţie de inhalat prin nebulizator (TOBI). Tusea nu a fost asociată cu bronhospasmul. Există probabilitatea ca copiii cu vârsta sub 13 ani să prezinte tuse când sunt trataţi cu TOBI Podhaler în comparaţie cu subiecţii mai în vârstă.

Dacă există dovezi ale apariţiei tusei induse de tratament, medicul trebuie să aibă în vedere dacă trebuie utilizată o soluţie aprobată cu tobramicină de inhalat prin nebulizator ca tratament alternativ. Dacă tusea rămâne neschimbată, trebuie avută în vedere utilizarea altor antibiotice.

Hemoptizie
Hemoptizia este o complicaţie în fibroza chistică şi este mai frecventă la adulţi. Pacienţii cu hemoptizie (>60 ml de sânge) au fost excluşi din studiile clinice, ca urmare, nu există date privind utilizarea TOBI Podhaler la aceşti pacienţi. Acest lucru trebuie avut în vedere înainte de a prescrie TOBI Podhaler, dat fiind că TOBI Podhaler pulbere de inhalat a fost asociat cu rată mai mare a tusei.
TOBI Podhaler trebuie administrat sau continuat în cazul pacienţilor cu hemoptizie clinic semnificativă numai dacă se consideră că beneficiile tratamentului depăşesc riscurile inducerii hemoragiei ulterioare.

Alte precauţii
Pacienţii cărora li se administează tratament parenteral concomitent cu aminoglicozide (sau orice medicament care afectează excreţia renală, cum sunt diureticele) trebuie monitorizaţi adecvat din punct de vedere clinic ţinând cont de riscul apariţiei toxicităţii cumulate. Aceasta include monitorizarea concentraţiilor plasmatice ale tobramicinei. La pacienţii predispuşi la toxicitate din determina terapiei anterioare, prelungite, sistemice, cu aminoglicozide, poate fi necesar să se aibă în vedere evaluarea renală şi audiologică înainte de iniţierea terapiei cu TOBI Podhaler.

Trebuie avută grijă la prescrierea TOBI Podhaler pacienţilor cu tulburări neuromusculare cunoscute sau suspectate, cum este miastenia gravis sau boala Parkinson. Aminoglicozidele pot agrava slăbiciunea musculară din determina unui posibil efect similar celui al curarizantelor asupra funcţiei neuromusculare.

Dezvoltarea P. aeruginosa rezistentă la antibiotice şi suprainfecţiile cu alţi agenţi patogeni reprezintă riscuri potenţiale asociate cu tratamentul cu antibiotice. În cadrul studiilor clinice, unii pacienţi cărora li se administrează TOBI Podhaler au prezentat o creştere a concentraţiilor inhibitorii minime ale aminoglicozidelor (CMI) pentru izolatele P. aeruginosa testate. Creşterea valorilor CMI observate au fost, în mare parte, reversibile în timpul perioadelor de pauză.

Există un risc teoretic ca pacienţii trataţi cu TOBI Podhaler să poată dezvolta în timp izolate de P. aeruginosa rezistente la tobramicină administrată intravenos. Dezvoltarea rezistenţei în timpul tratamentului cu tobramicină administrată pe cale inhalatorie ar putea limita opţiunile de tratament în timpul exacerbărilor acute; acest aspect trebuie monitorizat.

Date privind diversele grupe de vârstă În cadrul unui studiu cu durata de 6 luni (3 cicluri de tratament) privind TOBI Podhaler faţă de tobramicină soluţie de inhalat prin nebulizator (TOBI), care a inclus o majoritate de pacienţi adulţi cărora li se administrase anterior tobramicină cu infecţie pulmonară cronică cu P. aeruginosa, supresia densităţii P. aeruginosa din spută a fost similară în grupele de vârstă din ambele braţe de tratament; cu toate cestea, creşterea faţă de valoarea iniţială a FEV1 a fost mai mare la grupele de pacienţi mai tineri (cu vârsta de 6 ani – mai mici de 20 de ani) decât în subgrupa de pacienţi adulţi (cu vârsta de 20 ani şi peste), în ambele braţe de tratament.

Pacienţii adulţi au avut mai frecvent tendinţa de a întrerupe definitiv tratamentul cu TOBI Podhaler din motive de tolerabilitate decât tratamentul cu soluţie de inhalat prin nebulizator.

Dacă deteriorarea clinică a status-ului pulmonar este evidentă, trebuie avută în vedere o terapie împotriva P. aeruginosa suplimentară sau alternativă.
Beneficiile observate asupra funcţiei pulmonare şi supresiei P. aeruginosa trebuie evaluate în contextul toleranţei pacientului la TOBI Podhaler.

Siguranţa şi eficacitatea nu au fost studiate la pacienţi cu volum expirat în prima secundă a unui expir maximal (FEV1) <25% sau >75% anticipat sau pacienţi purtători de Burkholderia cepacia.

Atenționări:

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Pe baza profilului farmacodinamic şi a reacţiilor adverse raportate, nu se anticipează ca TOBI Podhaler să aibă efecte adverse asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Nu au fost efectuate studii specifice privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Reacții adverse ale TOBI Podhaler 28 mg capsule cu pulbere de inhalat:

Rezumatul profilului de siguranţă Cele mai frecvente reacţii adverse raportate în cadrul studiului clinic principal, activ controlat, de siguranţă, privind TOBI Podhaler comparativ cu tobramicină soluţie de inhalat prin nebulizator (TOBI) la pacienţi cu fibroză chistică, cu infecţie cu P.aeruginosa, au fost tusea, afectarea pulmonară, tusea productivă, febra, dispneea, durerea orofaringiană şi disfonia.

În cadrul studiului placebo-controlat cu TOBI Podhaler, reacţiile adverse pentru care frecvenţa raportată a fost mai mare la administrarea TOBI Podhaler decât la administrarea de placebo au fost durere faringolaringiană, disgeuzie şi disfonie.

Cele mai multe reacţii adverse raportate la administrarea TOBI Podhaler au fost uşoare sau moderate, iar gravitatea lor nu a părut să difere între cicluri sau între studiul ca întreg şi perioadele de tratament.

Rezumat al reacţiilor adverse sub formă de tabel Un total de 395 de pacienţi cu fibroză chistică, cu infecţie cu P.aeruginosa, au fost trataţi cu TOBI Podhaler de două ori pe zi, în cadrul a două studii controlate de fază III: 308 în cadrul studiului principal, activ-controlat, privind siguranţa (cu TOBI, tobramicină 300 mg/5 ml soluţie de inhalat prin nebulizator ca şi comparator) şi 87 în cadrul studiului placebo-controlat privind eficacitatea. Din totalul de 395 de pacienţi, 68 au avut vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani, 108 au avut vârsta cuprinsă între 13 şi 19 ani şi 219 au avut vârsta de 20 ani sau peste.

În braţul de tratament la care s-a administrat TOBI Podhaler în cadrul studiilor, TOBI Podhaler a fost administrat pe parcursul a 3 cicluri de tratament (24 săptămâni). Un ciclu constă în 28 zile de tratament, urmate de 28 zile de pauză.

Reacţiile adverse la medicament din Tabelul 1 sunt enumerate conform bazei de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe. În cadrul fiecărui aparat, sistem şi organ, reacţiile adverse la medicament sunt clasificate după frecvenţă, primele fiind menţionate cele mai frecvente reacţii. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse la medicament sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. În plus, este furnizată şi categoria corespunzătoare de frecvenţă pentru fiecare reacţie adversă, utilizând următoarea convenţie (CIOMS III): foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Frecvenţele din Tabelul 1 se bazează pe ratele de raportare din studiul activ-controlat.
Tabelul 1 Reacţii adverse
Reacţii adverse Categoria de frecvenţă
Tulburări acustice şi vestibulare Pierderea auzului Frecvente Tinitus Frecvente Tulburări vasculare Hemoptizie Foarte frecvente Epistaxis Frecvente
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Dispnee Foarte frecvente Disfonie Foarte frecvente Tuse productivă Foarte frecvente Tuse Foarte frecvente Wheezing Frecvente Raluri bronşice Frecvente Disconfort toracic Frecvente Congestie nazală Frecvente Bronhospasm Frecvente Afonie Frecvente Tulburări gastro-intestinale Durere orofaringiană Foarte frecvente Vărsături Frecvente Diaree Frecvente Iritaţie la nivelul gâtului Frecvente Greaţă Frecvente Disgeuzie Frecvente Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Erupţie cutanată tranzitorie Frecvente Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv Durere toracică musculo-scheletală Frecvente Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Febră Foarte frecvente
Descrierea reacţiilor adverse selectate Tusea a fost cea mai frecventă reacţie adversă raportată în ambele studii clinice. Cu toate acestea, nu a fost observată nicio asociere în niciunul dintre studiile clinice între incidenţa episoadelor de bronhospasm şi a celor de tuse.
În cadrul studiului activ-controlat, testarea audiologică a fost efectuată în centre selectate, la aproximativ un sfert din populaţia studiului. Patru pacienţi din grupul de tratament la care s-a administrat TOBI Podhaler au înregistrat reduceri semnificative ale capacităţii auditive care au fost tranzitorii la trei pacienţi şi persistentă la un pacient.
În cadrul studiului activ-controlat, deschis, pacienţii cu vârsta de 20 de ani şi peste această vârstă au avut mai frecvent tendinţa de a întrerupe definitiv tratamentul cu TOBI Podhaler decât tratamentul cu soluţie de inhalat prin nebulizator (TOBI); numărul de pacienţi care au întrerupt tratamentul din determina evenimentelor adverse a constituit aproximativ jumătate din numărul de pacienţi care au întrerupt tratamentul cu fiecare formulă. La copiii cu vârsta sub 13 ani, a fost mai frecventă întreruperea tratamentului din braţul de tratament cu TOBI soluţie de inhalat prin nebulizator în timp ce la pacienţii cu vârsta de la 13 la 19 rata întreruperii tratamentului cu ambele formule a fost similară.

Supradozajul:

Nu au fost identificate reacţiile adverse asociate în mod specific cu supradozajul cu TOBI Podhaler. Nu a fost stabilită doza zilnică maximă tolerată de TOBI Podhaler. Concentraţiile plasmatice ale tobramicinei pot fi utile la monitorizarea supradozajului.

În cazul apariţiei semnelor de toxicitate acută, se recomandă retragerea imediată a TOBI Podhaler şi testarea funcţiei renale. În cazul ingerării orale accidentale a TOBI Podhaler capsule, toxicitatea este improbabilă deoarece tobramicina este slab absorbită din tractul gastro-intestinal intact.

Hemodializa poate fi utilă în eliminarea tobramicinei din organism.

Interacțiuni cu alte medicamente:

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile TOBI Podhaler. Pe baza profilului de interacţiune pentru tobramicină după administrarea intravenoasă şi aerosolizată, nu se recomandă administrarea concomitentă şi/sau ulterioară a TOBI Podhaler cu alte medicamente cu potenţial nefrotoxic sau ototoxic.

Nu se recomandă administrarea concomitentă a TOBI Podhaler cu substanţe cu efect diuretic (cum sunt acid etacrinic, furosemid, uree sau manitol administrat intravenos). Astfel de substanţe pot potenţa toxicitatea aminoglicozidelor, modificând concentraţiile antibioticelor din plasmă şi ţesuturi.


Alte medicamente despre care s-a raportat că sporesc potenţialul toxic al aminoglicozidelor administrate parenteral includ:
- amfotericină B, cefalotină, ciclosporină, tacrolimus, polimixine (risc crescut de nefrotoxicitate);
- compuşi de platină (risc crescut de nefrotoxicitate şi ototoxicitate);
- anticolinesteraze, toxina botulinică (efecte neuromusculare).

În studiile clinice, pacienţii cărora li s-a administrat TOBI Podhaler au continuat tratamentul cu alfa-dornază, bronhodilatoare, corticosteroizi şi macrolide inhalate şi nu au fost identificate dovezi ale interacţiunilor medicamentoase cu aceste medicamente.

Administrarea de TOBI Podhaler 28 mg capsule cu pulbere de inhalat în sarcină / alaptare:

Sarcina
Nu există date adecvate privind utilizarea tobramicinei prin inhalare la femei gravide. Studiile la animale cu tobramicină nu indică un efect teratogen. Cu toate acestea, aminoglicozidele pot afecta fătul (de exemplu, pot determina surditate congenitală) când se ating concentraţii sistemice mari la gravide.

Expunerea sistemică după inhalarea TOBI Podhaler este foarte mică, cu toate acestea, TOBI Podhaler nu trebuie utilizat în timpul sarcinii dacă nu este absolut necesar, adică dacă beneficiile pentru mamă depăşesc riscurile potenţiale la făt.

Pacientele care utilizează TOBI Podhaler în timpul sarcinii sau care rămân gravide în timpul tratamentului cu TOBI Podhaler trebuie informate cu privire la posibilul pericol la care este expus fătul.

Alăptarea
Tobramicina este excretată în laptele matern după administrare sistemică. Cantitatea de tobramicină excretată în laptele uman după administrarea prin inhalare este necunoscută, deşi se estimează a fi foarte mică, având în vedere expunerea sistemică mică.
Din determina posibilei apariţii a ototoxicităţii şi nefrotoxicităţii la sugari, trebuie luată decizia de a întrerupe alăptarea sau de a întrerupe tratamentul cu TOBI Podhaler, având în vedere importanţa tratamentului pentru mamă.

Fertilitatea Nu s-a observat niciun efect asupra fertilităţii la masculi sau femele în cadrul studiilor la animale după administrarea subcutanată.

Prezentare ambalaj:

Capsulele sunt disponibile în blistere din PVC-PA-Al-PVC/PET-Al.
Dispozitivul de inhalare Podhaler şi carcasa sa sunt confecţionate din materiale plastice (polipropilenă).
TOBI Podhaler este disponibil în ambalaje lunare conţinând 4 cutii săptămânale şi un dispozitiv Podhaler de rezervă în carcasa acestuia. Fiecare cutie săptămânală conţine 56 x 28 mg capsule (7 folii termosudate cu blistere şi 8 capsule per folie) şi un dispozitiv Podhaler în carcasa acestuia.
Mărimi de ambalaj: 56 capsule şi 1 inhalator 224 (4 x 56) capsule şi 5 inhalatoare (ambalaj colectiv lunar) 448 (8 x 56) capsule şi 10 inhalatoare (2 x ambalaj colectiv lunar în folie termosudată)
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Condiții de păstrare:

TOBI Podhaler capsule trebuie păstrat întotdeauna în blister, pentru fi protejat de umiditate şi trebuie scos din ambalaj numai înainte de utilizare.
Alte medicamente cu substanța activă tobramycinum:
Medicamente cu indicații asemănătoare cu TOBI Podhaler 28 mg capsule cu pulbere de inhalat(din aceeași clasă):
Dacă ați descoperit inexactități în prospectul TOBI Podhaler 28 mg capsule cu pulbere de inhalat vă rugăm să ne sesizați printr-un mesaj rapid de pe pagina de contact. Mulțumim anticipat!
Echipa ROmedic nu încurajează autotratamentul. Este foarte periculos să luați medicație fără indicația medicului. Nu există medicament "sigur", toate au efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale. Prospectul medicamentului nu este suficient...există medicamente care pot fi nocive doar în anumite condiții, nespecificate pe prospect. ROmedic nu își asumă responsabilitatea asupra efectelor pe care acest site le are asupra vizitatorilor.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.