Prospect Hycamtin 0,25 mg, capsule

Substanța activă: topotecamum
Producator: SmithKline Beecham Ltd, Marea Britanie
Clasa ATC: [L01XX]: antineoplazice si imunomodulatoare >> citostatice >> alte citostatice >> alte citostatice
Grupa farmaceutică: alte antineoplazice

Indicații Hycamtin 0,25 mg, capsule:

Hycamtin capsule este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienţilor adulţi cu recidivă de cancer pulmonar cu celule mici (CPCM) la care reînceperea tratamentului cu terapia de primă linie nu este considerată adecvată.

Contraindicații:

Hycamtin este contraindicat la pacienţii/pacientele care
− au antecedente de hipersensibilitate severă la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi
− alăptează
− au deja mielosupresie severă înainte de începerea primei cure, evidenţiată printr-un număr de neutrofile < 1,5 x 10 9 /l şi/sau de trombocite < 100 x 10 9/l la momentul iniţial.

Administrare Hycamtin 0,25 mg, capsule:

Mod de administrare
Hycamtin capsule trebuie prescris şi tratamentul trebuie supravegheat numai de către un medic cu experienţă în utilizarea chimioterapicelor.
Doze
Doza iniţială
Doza recomandată de Hycamtin capsule este de 2,3 mg/m2 de suprafaţă corporală şi zi, administrată zilnic timp de cinci zile consecutiv, cu un interval de trei săptămâni între cure. Dacă este bine tolerat, tratamentul poate fi continuat până la apariţia progresiei bolii.
Capsulele trebuie înghiţite întregi şi nu trebuie mestecate, sfărâmate sau divizate.
Hycamtin capsule poate fi luat cu sau fără alimente.
Înainte de administrarea primei cure de topotecan, pacienţii trebuie să aibă un număr de neutrofile ≥1,5 x 109/l, un număr de trombocite ≥ 100 x 10 9/l şi o valoare a hemoglobinei ≥ 9 g/dl (după transfuzie dacă este necesar).
Dozele ulterioare
Topotecan nu trebuie administrat din nou decât dacă numărul de neutrofile este ≥ 1 x 10 9/l, numărul de trombocite este ≥ 100 x 10
9 /l, iar concentraţia de hemoglobină este ≥ 9g/dl (după transfuzii, dacă este necesar).
Practica standard în oncologie cu privire la abordarea terapeutică a neutropeniei este fie administrarea de topotecan împreună cu alte medicamente (cum ar fi FSC-G), fie reducerea dozelor pentru a menţine numărul de neutrofile la valorile dorite.
Dacă se alege reducerea dozelor la pacienţii la care apare neutropenie severă (număr de neutrofile < 0,5 x 10 9
/l) cu durată de şapte zile sau peste, neutropenie severă asociată cu febră sau infecţii sau la care tratamentul a fost amânat din cauza neutropeniei, doza trebuie scăzută cu 0,4 mg/m 2 şi zi până la 1,9 mg/m2 şi zi (sau scăzută ulterior până la 1,5 mg/m 2 şi zi, dacă este necesar).
De asemenea, dozele trebuie reduse în cazul în care numărul de trombocite scade sub 25 x 10 9/l. În studiile clinice, administrarea de topotecan a fost întreruptă dacă a fost necesară reducerea dozei sub 1,5 mg/m 2 şi zi.
Pentru pacienţii care au diaree de grad 3 sau 4, doza trebuie redusă cu 0,4 mg/m 2 şi zi pentru tratamentele ulterioare (vezi pct. 4.4). Pacienţii cu diaree de grad 2 ar putea avea nevoie să urmeze aceleaşi recomandări de modificare a dozelor.
Tratamentul preventiv al diareei cu medicamente antidiareice este important. Cazurile severe de diaree pot necesita administrarea orală sau intravenoasă de lichide şi electroliţi şi întreruperea tratamentului cu topotecan.
Dozele la pacienţii cu insuficienţă renală
Pacienţii cu cancer pulmonar cu celule mici care au participat la studiile clinice cu topotecan administrat pe cale orală au avut o creatinină serică mai mică sau egală cu 1,5 mg/dl (133 µmoli/l) sau un clearance al creatininei mai mare sau egal cu 60 ml/min. Nu au fost stabilite recomandări în ceea ce priveşte dozele la pacienţii la care se administrează topotecan pe cale orală şi au Clcr sub 60 ml/min.
Dozele la pacienţii cu insuficienţă hepatică
Farmacocinetica Hycamtin capsule nu a fost studiată în mod specific pe pacienţi cu insuficienţă hepatică. Datele disponibile despre Hycamtin capsule sunt insuficiente pentru a face recomandări în ce priveşte dozarea în cadrul acestui grup de pacienţi.
Copii şi adolescenţi
Experienţa utilizării medicamentului la copii este limitată, prin urmare nu se pot face recomandări privind tratamentul cu Hycamtin la acest grup de vârstă.
Vârstnici
Nu s-au observat diferenţe globale în ce priveşte eficacitatea între pacienţii cu vârste peste 65 ani şi pacienţii mai tineri. Cu toate acestea, în cadrul celor două studii în care topotecan a fost administrat atât pe cale orală, cât şi pe cale intravenoasă, pacienţii cu vârste peste 65 ani la care s-a administrat topotecan pe cale orală au înregistrat o creştere a incidenţei episoadelor de diaree datorate
medicamentului, comparativ cu cei mai tineri de 65 ani.

Compoziție Hycamtin 0,25 mg, capsule:

Fiecare capsulă conţine clorhidrat de topotecan echivalent cu topotecan 0,25 mg.

Lista excipienţilor
Conţinutul capsulei:
Ulei vegetal hidrogenat
Gliceril monostearat
Capsula:
Gelatină
Dioxid de titan (E171)
Banda de sigilare:
Gelatină
Cerneala neagră care conţine:
oxid negru de fer (E172)
shellac
etanol anhidru-vezi propectul pentru informaţii suplimentare
propilen glicol
alcool izopropilic
butanol
soluţie concentrată de amoniac
hidroxid de potasiu

Precauții:

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Nu au fost efectuate studii referitoare la efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, este necesară precauţie în cazul conducerii vehiculelor şi al folosirii utilajelor dacă fatigabilitatea şi astenia persistă.

Atenționări:

Toxicitatea hematologică este dependentă de doză şi este necesară monitorizarea periodică a hemogramei complete, incluzând şi numărul de trombocite.
Similar altor medicamente citotoxice, topotecan poate determina apariţia mielosupresiei severe.
La pacienţii trataţi cu topotecan, s-a raportat apariţia mielosupresiei care duce la sepsis şi decese datorate sepsisului.
Neutropenia indusă de topotecan poate determina apariţia colitei neutropenice. În studiile clinice care au evaluat topotecan au fost raportate decese datorită colitei neutropenice. Trebuie luată în considerare posibilitatea apariţiei colitei neutropenice la pacienţii care prezintă febră, neutropenie, şi durere abdominală compatibilă cu acest diagnostic.
Administrarea de topotecan a fost asociată cu raportări de boli pulmonare interstiţiale (BPI), din care câteva s-au finalizat cu deces. Factorii de risc preexistenţi includ un istoric de boală pulmonară interstiţială (BPI), fibroză pulmonară, cancer pulmonar, expunere toracică la radiaţii şi utilizarea medicamentelor pneumotoxice şi/sau a factorilor de stimulare a coloniilor. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru depistarea simptomelor pulmonare ce pot indica prezenţa unei BPI (de exemplu, tuse, febră, dispnee şi/sau hipoxie), iar administrarea topotecanului trebuie întreruptă dacă se confirmă un nou diagnostic de BPI.
Topotecan în monoterapie şi topotecan în asociere cu cisplatina sunt în mod frecvent asociaţi cu trombocitopenie relevantă clinic. Acest fapt trebuie luat în considerare când se prescrie Hycamtin, de exemplu în cazul în care pacienţii cu risc crescut de sângerare tumorală devin posibili subiecţi ai terapiei.
Aşa cum era de aşteptat, pacienţii cu scor al stării generale alterat (SG > 1) au o rată mai scăzută de răspuns şi o incidenţa mai mare a complicaţiilor cum ar fi febră, infecţie şi sepsis.
Evaluarea exactă a stării generale la momentul administrării terapiei este importantă, pentru a fi siguri că starea pacienţilor nu s-a alterat până la un scor al stării generale de 3.
Nu există experienţă suficientă în ceea ce priveşte utilizarea topotecanului la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei < 20 ml/min) sau cu insuficienţă hepatică severă (bilirubină plasmatică ≥ 10 mg/dl) datorată cirozei. Nu este recomandată utilizarea topotecanului la aceste categorii de pacienţi.
Unui număr mic de pacienţi cu insuficienţă hepatică (bilirubină plasmatică între 1,5 şi 10 mg/dl) lis-a administrat topotecan intravenos în doze de 1,5 mg/m 2 timp de cinci zile, o dată la trei săptămâni.
S-a observat reducerea clearance-ului topotecanului. Totuşi, nu sunt disponibile suficiente date pentru a face recomandări la această grupă de pacienţi.

Reacții adverse ale Hycamtin 0,25 mg, capsule:

În studii de stabilire a dozei care au inclus 523 de paciente cu recidivă de cancer ovarian şi 631 de pacienţi cu recidivă de cancer pulmonar cu celule mici, toxicitatea care limitează doza de topotecan administrat în monoterapie a fost cea hematologică. Toxicitatea a fost predictibilă şi reversibilă. Nu au existat semne de toxicitate cumulativă hematologică sau non-hematologică.
Profilul evenimentelor adverse pentru topotecan administrat în asociere cu cisplatina în studii clinice efectuate la paciente cu cancer cervical este similar cu cel observat pentru monoterapia cu topotecan.
Toxicitatea hematologică cumulativă a fost mai mică la pacienţii trataţi cu topotecan în asociere cu cisplatină, în comparaţie cu monoterapia cu topotecan, dar mai mare decât în cazul tratamentului cu cisplatină.
Evenimente adverse suplimentare s-au observat când topotecanul a fost administrat în asociere cu cisplatina; în orice caz, aceste evenimente au fost observate în monoterapia cu cisplatină şi nu sunt atribuibile topotecanului. Pentru lista completă a evenimentelor adverse asociate utilizării cisplatinei, trebuie consultate informaţiile referitoare la prescrierea acesteia.
Datele complete referitoare la siguranţa topotecan administrat în monoterapie sunt prezentate mai jos.
Reacţiile adverse sunt prezentate mai jos, în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţa absolută (toate evenimentele raportate). Frecvenţa evenimentelor este definită astfel: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 până la <1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 până la < 1/100), rare (≥ 1/10000 până la < 1/1000), foarte rare (< 1/10000), incluzând şi raportările izolate şi cele cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile).
În cadrul fiecărei categorii de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.
Tulburări hematologice şi limfatice
Foarte frecvente: neutropenie febrilă, neutropenie (vezi Tulburări gastro-intestinale), trombocitopenie, anemie, leucopenie
Frecvente: pancitopenie
Cu frecvenţă necunoscută: sângerări severe (asociate cu trombocitopenie)
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
Rare: boală pulmonară interstiţială (unele cazuri au fost fatale)
Tulburări gastro-intestinale
Foarte frecvente: greaţă, vărsături şi diaree (toate pot fi severe), constipaţie, durere abdominală1
* şi mucozită.
*
1Apariţia cazurilor de colită neutropenică, inclusiv colită neutropenică finalizată cu deces a fost raportată ca o complicaţie a neutropeniei induse de topotecan
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Foarte frecvente: alopecie
Frecvente: prurit
Tulburări metabolice şi de nutriţie
Foarte frecvente: anorexie (care poate fi severă)
Infecţii şi infestări
Foarte frecvente: infecţii
Frecvente: sepsis2
2 Au fost raportate decese cauzate de sepsis la pacienţii trataţi cu topotecan
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Foarte frecvente: pirexie, astenie, fatigabilitate
Frecvente: stare generală de rău
Foarte rare: extravazare 3*
3*Extravazarea a fost raportată foarte rar. Reacţiile au fost uşoare şi nu au necesitat în
general terapie specifică.
Tulburări ale sistemului imunitar
Frecvente: reacţii de hipersensibilitate, inclusiv erupţii cutanate tranzitorii
Rare: reacţie anafilactică, angioedem, urticarie
Tulburări hepatobiliare
Frecvente: hiperbilirubinemie
Incidenţa evenimentelor adverse enumerate mai sus poate fi mai mare la pacienţii cu scor al stării generale alterat
Frecvenţele asociate cu evenimentele adverse hematologice şi non-hematologice enumerate mai jos reprezintă evenimentele adverse raportate, considerate ca fiind legate/posibil legate de tratamentul cu topotecan.
Hematologice
Neutropenie: severă (număr de neutrofile < 0,5 x 109/l) în timpul primei cure a fost observată la 55 % dintre pacienţi, cu durată ≥ şapte zile la 20 %, iar per ansamblu a fost observată la 77 % dintre pacienţi (39 % dintre cure). Asociat cu neutropenia severă, a apărut febra sau infecţia la 16 % dintre pacienţi în timpul primei cure, iar per ansamblu la 23 % dintre pacienţi (6 % dintre cure). Valoarea
mediană a timpului până la apariţia neutropeniei severe a fost de nouă zile, iar valoarea mediană a duratei acesteia a fost de şapte zile. Neutropenia severă a avut o durată mai mare de şapte zile în 11 % dintre cure, per ansamblu. Dintre toţi pacienţii care au fost trataţi în cadrul studiilor clinice (incluzându-i atât pe cei cu neutropenie severă cât şi pe cei la care nu a apărut neutropenia severă), la
11 % (4 % dintre cure) a apărut febră şi la 26 % (9 % dintre cure) au apărut infecţii. În plus, la 5 % dintre toţi pacienţii trataţi (1 % dintre cure) a apărut sepsisul.
Trombocitopenie: severă (număr de trombocite mai mic de 25 x 10 9 /l) la 25 % dintre pacienţi (8 % dintre cure); moderată (număr de trombocite între 25,0 şi 50,0 x 10 9 /l) la 25 % dintre pacienţi (15 % dintre cure). Valoarea mediană a timpului până la apariţia trombocitopeniei severe a fost de 15 zile, iar valoarea mediană a duratei acesteia a fost de cinci zile. S-a administrat masă trombocitară la 4 % dintre cure. Au fost raportate mai puţin frecvent complicaţii semnificative ale trombocitopeniei, inclusiv decese datorate sângerărilor tumorale.
Anemie: moderată spre severă (Hb ≤ 8,0 g/dl) la 37 % dintre pacienţi (14 % dintre cure). S-au administrat transfuzii cu masă eritrocitară la 52 % dintre pacienţi (21 % dintre cure).
Non- hematologice
Reacţii adverse non - hematologice raportate frecvent au fost cele gastro-intestinale cum ar fi greaţa (52 %), vărsăturile (32 %) şi diareea (18 %), constipaţia (9 %) şi mucozita (14 %). Incidenţa greţei, vărsăturilor, diareei şi mucozitei severe (de grad 3 sau 4) a fost de 4 %, 3 %, 2 % şi, respectiv, 1 %.
De asemenea, a fost raportată durere abdominală uşoară la 4 % dintre pacienţi.
În timpul tratamentului cu topotecan fatigabilitatea a fost observată la aproximativ 25 % dintre pacienţi, iar astenia la 16 %.. Incidenţa fatigabilităţii şi asteniei severe (de grad 3 sau 4) a fost de 3 % şi, respectiv, 3 %.
Alopecia totală sau accentuată a fost observată la 30 % dintre pacienţi, iar alopecie parţială la 15 % dintre pacienţi.
Alte evenimente severe care au apărut la pacienţi şi care au fost înregistrate ca legate sau posibil legate de tratamentul cu topotecan au fost anorexia (12 %), starea generală de rău (3 %) şi hiperbilirubinemia (1 %).
Reacţiile de hipersensibilitate incluzând erupţii cutanate tranzitorii, urticarie, angioedem şi reacţii anafilactice au fost raportate rar. În studiile clinice, erupţiile au fost raportate la 4 % dintre pacienţi, iar pruritul la 1,5 % dintre pacienţi.

Supradozajul:

Nu există un antidot cunoscut pentru supradozajul cu topotecan. Principalele complicaţii ale supradozajului sunt de aşteptat să fie supresia medulară şi mucozita.

Interacțiuni cu alte medicamente:

Nu au fost efectuate studii de interacţiune farmacocinetică in vivo la om.
Topotecanul nu inhibă enzimele P450 la om. La populaţia de pacienţi dintr-un studiu cu administrare intravenoasă, administrarea concomitentă de granisetron, ondansetron, morfină sau corticosteroizi nu a părut să aibă un efect semnificativ asupra farmacocineticii topotecanului total (forma activă şi inactivă).
În cazul asocierii topotecanului cu alte medicamente chimioterapice, ar putea fi necesară reducerea dozelor fiecărui medicament pentru a ameliora toleranţa. Totuşi, în cazul tratamentului asociat cu derivaţi de platină, există o interacţiune diferită în funcţie de succesiunea administrării, adică de administrarea derivatului de platină în ziua 1 sau în ziua 5 a curei cu topotecan. Dacă cisplatina sau
carboplatina se administrează în ziua 1 a curei cu topotecan, trebuie administrată o doză mai scăzută din fiecare medicament, pentru ameliorarea toleranţei comparativ cu doza din fiecare medicament care poate fi administrată dacă derivatul de platină se administrează în ziua 5 a curei cu topotecan.
Când la 13 paciente cu cancer ovarian li s-a administrat topotecan (0,75 mg/m2 de suprafaţă corporală şi zi, timp de 5 zile) şi cisplatină (60 mg/m2 şi zi în Ziua 1), în ziua 5 a fost observată o uşoară creştere a ASC (12 %, n=9) şi Cmax (23 %, n=11). Se consideră că această creştere este puţin probabil să aibă relevanţă clinică.

Administrarea de Hycamtin 0,25 mg, capsule în sarcină / alaptare:

Contracepţia la bărbaţi şi femei
Similar altor medicamente chimioterapice citotoxice, trebuie utilizate metode contraceptive eficace în cazul tratării cu topotecan al oricăruia dintre parteneri.
Femei aflate la vârsta fertilă
În studiile preclinice s-a demonstrat că topotecanul determină letalitate embrio-fetală şi malformaţii. Similar altor medicamente citotoxice, topotecan poate avea efecte dăunătoare asupra fătului, de aceea femeile aflate în perioada fertilă trebuie sfătuite să evite să rămână gravide pe parcursul terapiei cu topotecan.
Sarcina
Pacienţii trebuie atenţionaţi asupra potenţialului risc asupra fătului, dacă topotecan este utilizat în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă în timpul tratamentului cu topotecan.
Alăptarea
Topotecan este contraindicat în perioada de alăptare. Deşi nu se ştie dacă topotecanul este excretat în laptele uman, alăptarea trebuie întreruptă în momentul iniţierii terapiei.
Fertilitatea
În studiile privind toxicitatea asupra funcţiei de reproducere, efectuate la şobolani, nu au fost observate efecte asupra fertilităţii masculine sau feminine. Cu toate acestea, similar altor medicamente citotoxice, topotecan este genotoxic, iar efectele asupra fertilităţii, inclusiv a celei masculine, nu pot fi excluse.

Prezentare ambalaj:

Blister de culoare albă din polivinil clor/policlorotrifluoroetilen, sigilat cu folie de aluminiu / polietilentereftalat (PET) / hârtie.
Blisterele sunt sigilate cu un sistem de închidere securizat pentru copii tip "˜peel-push"™.

Fiecare blister conţine 10 capsule.

Condiții de păstrare:

A se păstra la frigider (2ºC - 8ºC).
A se ţine blisterul în cutie pentru a fi protejat de lumină.
A nu se congela.
Alte medicamente cu substanța activă topotecamum:
Medicamente cu indicații asemănătoare cu Hycamtin 0,25 mg, capsule(din aceeași clasă):
Dacă ați descoperit inexactități în prospectul Hycamtin 0,25 mg, capsule vă rugăm să ne sesizați printr-un mesaj rapid de pe pagina de contact. Mulțumim anticipat!
Echipa ROmedic nu încurajează autotratamentul. Este foarte periculos să luați medicație fără indicația medicului. Nu există medicament "sigur", toate au efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale. Prospectul medicamentului nu este suficient...există medicamente care pot fi nocive doar în anumite condiții, nespecificate pe prospect. ROmedic nu își asumă responsabilitatea asupra efectelor pe care acest site le are asupra vizitatorilor.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.